atgalatgal
toliautoliau
Slider

Lietuvos aviacijos pradininkui Antanui Gustaičiui atminti. Mokslas

Sparnuotus žemaičius Darių ir Girėną žinome visi. Jie yra mūsų tapatybės, mūsų tautos, istorijos, tautosakos, tautinio pasigėrėjimo simboliai. Apie juos sukurta daug dainų, eilių,...

Konstantino Savicko taurės turnyras Punske 2019

Jau daugelį metų Punske vyksta čia gimusio Lietuvos krepšinio pradininko Konstantino Savicko taurės turnyras. Šiais metais turnyre kovo 9 dieną dalyvavo Marijampolės, Lazdijų, Kaišiadorių,...

Mirė poetas Vytautas Karalius

Kaip praneša Lietuvos rašytojų sąjunga, 2019 m. gegužės 15 d. mirė lietuvių rašytojas ir vertėjas Vytautas Karalius. Gimė jis 1931 m. Klaipėdoje. Baigė Vilniaus pedagoginį...

DIDYSIS PENKTADIENIS JN 18, 1–19, 42 JĖZUS TARĖ: „TROKŠTU!“

    Jėzus su savo mokiniais nuėjo anapus Kedrono upelio, kur buvo sodas. Jis ir mokiniai įžengė į sodą. Jo išdavėjas Judas taip pat...

2019-ieji bus pažymimi kaip Vietovardžių metai

Vyriausybė patvirtino Kultūros ministerijos pateiktą Vietovardžių metų minėjimo 2019 metais planą.  Plane numatytais visoje Lietuvoje vyksiančiais kultūriniais, edukaciniais, įamžinimo renginiais ir veiklomis, mokslinėmis konferencijomis ir...

LKRŠ metinis susirinkimas

2019 m., Gegužės 31d. įvyko Lietuvių katalikų religinės šalpos metinis susirinkimas ir Direktorių tarybos posėdžiai LKR šalpos patalpose Maspeth NY. Dalyvavo Direktorių tarybos pirmininkas prelatas...

Valstybės apdovanojimai – už nuopelnus Lietuvai

Šeštadienis, liepos 6 d. (Vilnius). Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė Valstybės ir Tautiškos giesmės dienos proga už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje...

Kokie Punskui bus 2019-ieji? (4/4)

2015-2017 metais Punsko valsčius buvo vienas iš geriausių Lenkijoje. Pagal Europos Sąjungos lėšų išnaudojimą jis buvo trečias, pagal investicijas – 55-as.   Apie 2019 metų planus...

Punsko krašte prasidėjo mokslinė ekspedicija

Š. m. gegužės 27 d. mokslinę ekspediciją Punsko krašte pradėjo Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro darbuotojos: dr. Asta Leskauskaitė, dr. Laura Geržotaitė bei Simona Vyniautaitė....