Podręczniki (vadovėliai)

Podręczniki w formacie  pdf. Zaleca się otwieranie w Google Chrome\

Rok 2023

Sveika, mokykla! Pradinio ugdymo vadovėlis I klasei, 2 d. Podręcznik do edukacji wczesnoszkolnej dla kl. I szkoły podstawowej, cz. 2

Skambėk, gimtasis žodi. Lietuvių kalbos vadovėlis pagrindinės mokyklos V klasei, 1 d. Podręcznik języka litewskiego dla kl. V szkoły podstawowej, cz. 1

Skambėk, gimtasis žodi. Lietuvių kalbos vadovėlis pagrindinės mokyklos V klasei, 2 d. Podręcznik języka litewskiego dla kl. V szkoły podstawowej, cz. 2

Sveika, mokykla! Pratybų sąsiuvinis I klasei, 1 dalis. Zeszyt ćwiczeń do nauczania wczesnoszkolnego do podręcznika Sveika, mokykla! dla klasy I szkoły podstawowej, cz. 1

Aš antrokas. Pradinio ugdymo priemonė II klasei. Pomocnicze materiały do edukacji wczesnoszkolnej dla klasy drugiej (w postaci cyfrowej)

Rok 2022

Sveika, mokykla! Pradinio ugdymo vadovėlis I klasei, 1 d. Podręcznik do edukacji wczesnoszkolnej dla kl. I szkoły podstawowej, cz. 1

Aš pirmokas. Pradinio ugdymo priemonė I klasei. Pomocnicze materiały do edukacji wczesnoszkolnej dla klasy pierwszej (w postaci cyfrowej)

Rok 2021

Po tėviškės dangum. Lietuvių kalbos vadovėlis pagrindinės mokyklos IV klasei, 1 d. Podręcznik języka litewskiego dla kl. IV szkoły podstawowej, cz. 1

Po tėviškės dangum. Lietuvių kalbos vadovėlis pagrindinės mokyklos IV klasei, 2 d. Podręcznik języka litewskiego dla kl. IV szkoły podstawowej, cz. 2

Saulutės dovanėlės. Pratybų sąsiuvinis III klasei, 1 dalis. Zeszyt ćwiczeń do podręcznika Saulutės dovanėlės dla klasy III szkoły podstawowej, cz. 1

Saulutės dovanėlės. Pratybų sąsiuvinis III klasei, 2 dalis. Zeszyt ćwiczeń do podręcznika Saulutės dovanėlės dla klasy III szkoły podstawowej, cz. 2

Rok 2020

Lietuvių kalbos vadovėlis III klasei, 1 dalis. Podręcznik języka litewskiego dla kl. III szkoły podstawowej, cz. 1.  

Lietuvių kalbos vadovėlis III klasei, 2 dalis. Podręcznik języka litewskiego dla kl. III szkoły podstawowej, cz. 2.  

„Saulutės spindulėliai”. Pratybų sąsiuvinis II klasei, 2 dalis. Zeszyt ćwiczeń dla klasy II szkoły podstawowej, cz. 2. Autor Gražina Karaneckienė.

Lietuvių kalbos vadovėlis 8 klasei, 1 dalis. Podręcznik języka litewskiego dla kl. 8 szkoły podstawowej, cz. 1.

Lietuvių kalbos vadovėlis 8 klasei, 2 dalis. Podręcznik języka litewskiego dla kl. 8 szkoły podstawowej, cz. 2.

Rok 2019

 1. „Saulutės kraitelė”. Lietuvių kalbos vadovėlis I klasei, 2 dalis. Podręcznik języka litewskiego dla kl. I, cz. 2. Autor Gražina Karaneckienė. Nr ew. w wykazie 934/2/2018. Format: A4. Objętość: 12 ark. druk.
 2. „Saulutės spindulėliai”. Lietuvių kalbos vadovėlis II klasei, 1 dalis. Podręcznik języka litewskiego dla kl. II szkoły podstawowej, cz. 1. Format: A4. Objętość: 13,5 ark. druk.
 3. „Saulutės spindulėliai”. Lietuvių kalbos vadovėlis II klasei, 2 dalis. Podręcznik języka litewskiego dla kl. II szkoły podstawowej, cz. 2. Format: A4. Objętość: 12 ark. druk.
 4. „Saulutės kraitelė”. Pratybų sąsiuvinis I klasei, 2 dalis. Zeszyt ćwiczeń dla klasy I szkoły podstawowej, cz. 2. Autor Gražina Karaneckienė. Format: A4. Objętość: 11 ark. druk.
 5. „Saulutės spindulėliai”. Pratybų sąsiuvinis II klasei, 1 dalis. Zeszyt ćwiczeń dla klasy II szkoły podstawowej, cz. 1. Format: A4. Objętość: 11,5 ark. druk.

Rok 2018

 1. Lietuvos geografija. Vadovėlis vidurinėms mokykloms, 1 dalis. Autorius Vytautas Budzeika. Geografia Litwy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych, cz. 1.Autor: Vytautas Budzeika.
 2. Lietuvos geografija. Vadovėlis vidurinėms mokykloms, 2 dalis. Autorius Vytautas Budzeika. Geografia Litwy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych, cz. 2.Autor: Vytautas Budzeika.
 3. „Saulutės kraitelė”. Lietuvių kalbos vadovėlis I klasei, 1 dalis. Autorė Gražina Karaneckienė. Podręcznik języka litewskiego dla kl. I szkoły podstawowej, cz. 1. Autor: Gražina Karaneckienė.
 4. Saulutės kraitelė”. Pratybų sąsiuvinis I klasei, 1 dalis. Autorė Gražina Karaneckienė. Zeszyt ćwiczeń dla klasy I szkoły podstawowej, cz. 1. Autor Gražina Karaneckienė.
 5. „Mokausi ir tobulėju”. Lietuvių kalbos užduotys pagrindinės mokyklos VIII kl., 1 dalis. Ćwiczenia z języka litewskiego dla kl. VIII szkoły podstawowej, cz. 1. Opracowanie Elena Degutienė.
 6.  „Mokausi ir tobulėju”. Lietuvių kalbos užduotys pagrindinės mokyklos VIII kl., 2 dalis. Ćwiczenia z języka litewskiego dla kl. VIII szkoły podstawowej, cz. 2. Opracowanie Elena Degutienė.
 7. Lietuvos geografija vidurinėms mokykloms. Papildoma medžiaga. CD.  Geografia Litwy. Materiały pomocnicze na CD

Rok 2017

Rok 2016

Pakartotinai išspausdinta1. Gražina Karaneckienė „Saulutė“. Zeszyt  ćwiczeń do nauczania zintegrowanego  w języku  litewskim dla kl. I, cz.1. 2. Gražina Karaneckienė „Saulutė“. Zeszyt  ćwiczeń do nauczania zintegrowanego  w języku  litewskim dla kl. I, cz.2.                    3.  Gražina Karaneckienė „Saulutės metai“. Zeszyt  ćwiczeń do nauczania zintegrowanego  w języku  litewskim dla kl. II, cz. 14. Gražina Karaneckienė „Saulutės metai“. Zeszyt  ćwiczeń do nauczania zintegrowanego w języku  litewskim dla kl. II, cz. 25.  A. Sidarienė „Lietuvos istorija pagrindinei mokyklai su regioninės istorijos elementais. Šaltiniai. Žemėlapiai. Užduotys.“ Historia Litwy z elemantami historii regionalnej dla szkoły podstawowej. Teksty źródłowe. Mapy.Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

 Rok 2012

Rok 2011


Rok 2010


Techniniai reikalavimai 


Wydawnictwo „Aušra“ dysponuje obecnie następującymi podręcznikami, książkami pomocniczymi i programami nauczania dla szkoły podstawowej i gimnazjum:


Klasy I-III. Nauczanie zintegrowaneG. Karaneckienė „Mokausi rašyti. Raidės. Dailyraščio pratimai I pagrindinės mokyklos klasei“. Podręcznik pomocniczy do ćwiczeń w pisaniu dla kl. I. Nr dopuszczenia 219/5/2009. (do nowej podstawy programowej)

 • G. Karaneckienė „Saulutės metų knygelė“. Podręcznik do nauczania zintegrowanego w języku litewskim dla kl. II . Nr dopuszczenia 333/02.
 • G. Karaneckienė, Saulutės metų knygelė. Podręcznik do nauczania zintegrowanego w klasie II szkoły podstawowej – wydanie II (poprawione i rozszerzone). Nr dopuszczenia 110/06.
 • G. Karaneckienė „Saulutės metų knygelė. Pratybų sąsiuvinis II kl., 1 dalis „. Zeszyt ćwiczeń do podręcznika dla kl. II, cz. 1. Nr zalecenia 394/02.
 • G. Karaneckienė „Saulutės metų knygelė. Pratybų sąsiuvinis II kl., 1 dalis „. Zeszyt ćwiczeń do podręcznika dla kl. II, cz. 1. (wydanie II poprawione i uzupełnione) Nr dopuszczenia 191/08.
 • G. Karaneckienė „Saulutės metų knygelė. Pratybų sąsiuvinis II kl., 2 dalis „. Zeszyt ćwiczeń do podręcznika dla kl. II, cz. 2. Nr zalecenia 394/02.
 • I. Berneckaitė „Matematikos pratybų sąsiuvinis II kl., 1 dalis. Zeszyt ćwiczeń do matematyki do nauczania zintegrowanego w kl. II, cz. 1. Nr zalecenia 196/03.
 • I. Berneckaitė „Matematikos pratybų sąsiuvinis II kl., 2 dalis. Zeszyt ćwiczeń do matematyki do nauczania zintegrowanego w kl. II, cz. 2. Nr zalecenia 196/03.
 • I. Berneckaitė „Matematikos pratybų sąsiuvinis II kl., 3 dalis. Zeszyt ćwiczeń do matematyki do nauczania zintegrowanego w kl. II, cz. 3. Nr zalecenia 434/02.
 • I. Berneckaitė „Matematikos pratybų sąsiuvinis III kl., 1 dalis. Zeszyt ćwiczeń do matematyki do nauczania zintegrowanego w kl. III, cz. 1. Nr zalecenia 93/04.
 • I. Berneckaitė „Matematikos pratybų sąsiuvinis III kl., 2 dalis. Zeszyt ćwiczeń do matematyki do nauczania zintegrowanego w kl. III, cz. 2. Nr dopuszczenia 122/04.
 • I. Berneckaitė „Matematikos pratybų sąsiuvinis III kl., 3 dalis. Zeszyt ćwiczeń do matematyki do nauczania zintegrowanego w kl. III, cz. 3. Nr dopuszczenia  187/04.
 • I. Berneckaitė „Matematikos pratybų sąsiuvinis III kl., 4 dalis. Zeszyt ćwiczeń do matematyki do nauczania zintegrowanego w kl. III, cz. 4. Nr dopuszczenia 259/04
 • G. Karaneckienė, I. Berneckaitė „Saulutės metų knygelė. Mokytojo vadovas“. Przewodnik metodyczny do nauczania zintegrowanego w języku litewskim w kl. II.
 • G. Karaneckienė „Saulutės gintarėliai“. Podręcznik do nauczania zintegrowanego w języku litewskim dla kl. III . Nr dopuszczenia 305/03.
 • G. Karaneckienė „Saulutės gintarėliai“. Podręcznik do nauczania zintegrowanego w języku litewskim dla kl. III – wydanie II (poprawione i uzupełnione) Nr dopuszczenia 116/07.
 • G. Karaneckienė „Saulutės gintarėliai. Pratybų sąsiuvinis III kl., 1 dalis „.Zeszyt ćwiczeń do podręcznika dla kl.III, cz. 1. Nr zalecenia cz. 1  306/03.
 • G. Karaneckienė „Saulutės gintarėliai. Pratybų sąsiuvinis III kl., 2 dalis „.Zeszyt ćwiczeń do podręcznika dla kl.III, cz. 2. Nr zalecenia cz. 2  376/03.
 • G. Karaneckienė, I. Berneckaitė „Saulutės gintarėliai. Mokytojo vadovas“. Przewodnik metodyczny do nauczania zintegrowanego w języku litewskim w kl. III.

Klasy IV-VI

 • N. Grigutienė Motina. Kalba. Tėvynė. Podręcznik języka litewskiego dla kl. IV, cz. 1. Nr dopuszczenia 244/04.
 • N. Grigutienė Motina. Kalba. Tėvynė. Podręcznik języka litewskiego dla kl. IV, cz. 2. Nr dopuszczenia 112/05.
 • E. Degutienė „Kalbėti motinos kalba“. Podręcznik języka litewskiego dla kl. VI. Nr dopuszczenia 345/02.
 • E. Degutienė “Po gimtinės ąžuolais.” Podręcznik języka litewskiego dla kl. V. cz. 1. Nr dopuszczenia 127/05.
 • E. Degutienė “Po gimtinės ąžuolais.” Podręcznik języka litewskiego dla kl. V. cz. 2. Nr dopuszczenia 164/05.
 • J. Macukonienė “Lietuvių kalbos mokymas V klasėje”. Nauczanie języka litewskiego w kl. V. Przewodnik metodyczny dla nauczycieli. (z CD i planszami dydaktycznymi).
 • J. Macukonienė “Lietuvių kalbos mokymas VI klasėje”. Nauczanie języka litewskiego w kl. VI. Przewodnik metodyczny dla nauczycieli (z planszami dydaktycznymi).

GimnazjumPodręczniki języka litewskiego

 • E. Degutienė „Kalba – tautos širdis“. Podręcznik języka litewskiego dla kl. I gimnazjum, cz. I-II (do nowej podstawy programowej). Nr dopuszczenia 236/1/2009.
 • E. Degutienė, Kalbos namai 1-3. Papildomos lietuvių kalbos užduotys I-III gimnazijos klasei. Pomocnicze zeszyty ćwiczeń do nauki języka litewskiego dla kl. I-III gimnazjum, cz. 1-3. Rok dopuszczenia 2009 (do nowej podstawy programowej).
 • E. Degutienė „Kalba – tautos širdis“. Podręcznik języka litewskiego dla kl. I gimnazjum. Nr dopuszczenia 303/01.
 • E. Degutienė, Kalbos namai 1. Papildomos lietuvių kalbos užduotys I gimnazijos klasei. Pomocniczy zeszyt ćwiczeń do nauki języka litewskiego dla kl. I gimnazjum. Nr dopuszczenia 133/06.
 • E. Degutienė, Kalbos namai 2. Papildomos lietuvių kalbos užduotys II gimnazijos klasei. Pomocniczy zeszyt ćwiczeń do nauki języka litewskiego dla kl. II gimnazjum. Nr dopuszczenia 69/07.
 • E. Degutienė, Kalbos namai 3. Papildomos lietuvių kalbos užduotys III gimnazijos klasei. Pomocniczy zeszyt ćwiczeń do nauki języka litewskiego dla kl. III gimnazjum. Nr dopuszczenia 190/08.
 • N. Grigutienė „Knyga – tautos paminklas“. Podręcznik języka litewskiego dla kl. II gimnazjum. Nr dopuszczenia 289/01.
 • I. Gasperavičiūtė „Žodis – tautos gyvybė“. Podręcznik języka litewskiego dla kl. III gimnazjum. Nr dopuszczenia 328/01.
 • E. Degutienė, Lietuvių kalbos mokymas I gimnazijos klasėje. Mokytojo vadovas. Nauczanie języka litewskiego w I klasie gimnazjum. Przewodnik metodyczny (z planszami i CD).
 • E. Degutienė, Lietuvių kalbos mokymas II gimnazijos klasėje. Mokytojo vadovas. Nauczanie języka litewskiego w II klasie gimnazjum. Przewodnik metodyczny (z planszami i CD).
 • E. Degutienė, Lietuvių kalbos mokymas III gimnazijos klasėje. Mokytojo vadovas. Nauczanie języka litewskiego w III klasie gimnazjum. Przewodnik metodyczny (z planszami, CD i filmem „Jotvingių giesmė. Poezijos pavasaris Suvalkų krašte“). Rok wydania 2008.
 • B. Dobrovolskis, Rašybos ir skyrybos užduotys. Mokomoji priemonė gimnazijai (su CD). Knyga mokytojams. Ortografia i intepunkcja. Zbiór ćwiczeń do nauczania języka litewskiego w kl. I-III gimnazjum. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli. Rok wydania 2009.

Polsko-litewskie słowniki terminologiczne

 • M. Balytaitė„Lenkų-lietuvių kalbų matematikos terminų žodynėlis gimnazijai“. Polsko-litewski słowniczek terminów matematycznych dla gimnazjum. Nr zalecenia 323/01.
 • V. Budzeika „Lenkų-lietuvių kalbų geografijos terminų žodynėlis gimnazijai“. Polsko-litewski słowniczek terminów geograficznych dla gimnazjum. Nr zalecenia 326/01.
 • A. Vaicekauskienė „Lenkų-lietuvių kalbų dailės terminų žodynėlis gimnazijai“. Polsko-litewski słowniczek terminów sztuki dla gimnazjum. Nr zalecenia 403/02.
 • J. Pykienė „Lenkų-lietuvių kalbų fizikos terminų žodynėlis gimnazijai“. Polsko-litewski słowniczek terminów fizycznych dla gimnazjum. Nr zalecenia 420/02.
 • J. Bliūdžius „Lenkų-lietuvių kalbų chemijos terminų žodynėlis gimnazijai. Polsko-litewski słowniczek terminów chemicznych dla gimnazjum. Nr zalecenia 389/03.
 • M. Misiukonienė “Lenkų-lietuvių kalbų biologijos terminų žodynėlis gimnazijai”. Polsko-litewski słowniczek terminów biologicznych dla gimnazjum”. Nr dopuszczenia 152/05.
 • I. Marcinkevičienė, „Lenkų-lietuvių kalbų informatikos terminų žodynėlis gimnazijai“. Polsko-litewski słowniczek terminów informatycznych dla gimnazjum. Nr dopuszczenia 158/06.

Liceum ogólnokształcące i profilowane

 • R. Koženiauskienė, D. Mikulėnienė, Lietuvių kalba, kalbos kultūra, retorika, komunikacija. Podręcznik do nauki o języku dla kl. I liceum ogólnokształcącego i profilowanego. Nr dopuszczenia 138/06.
 • R. Koženiauskienė, D. Mikulėnienė, Lietuvių kalba. Kalbos raida ir istorija. Rašytinė ir sakytinė kalba. Tarmės ir tarmėtyra. Podręcznik do nauki o języku dla kl. II liceum ogólnokształcącego i profilowanego. Nr dopuszczenia 115/07.
 • R. Kożeniauskienė, D. Mikulėnienė, Lietuvių kalba. Stilistika. Stiliaus priemonės. Funkciniai stiliai. Kalbos stilizacija. Stilių sąveika. Tekstų stiliai ir žanrai. Šiuolaikinės lietuvių kalbos raida. Podręcznik do nauki o języku dla kl. III liceum ogólnokształcącego i profilowanego. Nr dopuszczenia 176/3/2009.
 • B. Dobrovolskis, Lietuvių kalbos užduotys bendrojo lavinimo ir profiliuotajam licėjui. Rašyba ir skyryba I klasei. Pomocniczy zeszyt ćwiczeń do nauki języka litewskiego dla liceum ogólnokształcącego i profilowanego. Ortografia i intepunkcja dla kl. I. Nr dopuszczenia 70/07.

PROGRAMY NAUCZANIAWychowanie przedszkolneA. Wierzbiło, A. Wołyniec „Program wychowania przedszkolnego dla litewskiej mniejszości narodowej. Ikimokyklinio ugdymo programa lietuvių tautinei mažumai“.   Nr dopuszczenia DKOS-510-2/06. Szkoła podstawowa

 • T. Vaina „Program nauczania zintegrowanego w kl. I-III szkoły podstawowej z litewskim językiem nauczania. Pagrindinės mokyklos lietuvių dėstomąja kalba I-III klasių integruoto mokymo programa“. Nr dopuszczenia DKOS-510-1/03.
 • N. Grigutis, B. Wojczulis, H. Degutis, D. Chomicz „Język litewski. Program nauczania w klasach IV-VI szkoły podstawowej z litewskim językiem nauczania.II etap nauczania. Lietuvių kalbos mokymo programa pagrindinės mokyklos lietuvių dėstomąja kalba  IV-VI kl. II mokymo pakopa“. Nr dopuszczenia DKOS-510-2/03.
 • A. Sidor, J. Racis, I, Niewulis „Program nauczania historii Litwy. II etap edukacyjny. Lietuvos istorijos mokymo programa. II mokymo pakopa“ Nr dopuszczenia DKOS-4014-30/02.
 • W. Budzejko „Program nauczania geografii Litwy dla szkoły podstawowej. II etap edukacyjny. Lietuvos geografijos mokymo programa pagrindinei mokyklai. II mokymo pakopa“. Nr dopuszczenia DPN-5002-32/08.

Gimnazjum

 • B. Wojczulis, N. Grygutis, H. Degutis „Program nauczania języka litewskiego w gimnazjum z litewskim językiem nauczania. III etap edukacyjny. Lietuvių kalbos mokymo programa gimnazijai lietuvių mokomąja kalba“. Nr dopuszczenia DKOS-510-3/03.
 • W. Budzejko „Program nauczania geografii Litwy dla gimnazjum. Lietuvos geografijos mokymo programa gimnazijai“. Nr dopuszczenia DPN-5002-33/08.

Liceum ogólnokształcące, liceum profilowane

 • N. Grigutis, B. Wojczulis „Program nauczania języka litewskiego dla liceum ogólnokształcącego i liceum profilowanego z litewskim językiem nauczania. IV etap edukacyjny. Zakres podstawowy i rozszerzony. Lietuvių kalbos mokymo programa bendrojo lavinimo ir profiliuotajam licėjui lietuvių dėstomąja kalba. IV mokymo pakopa. Pagrindinis ir išplėstinis lygmuo“. Nr dopuszczenia DKOS-510-1/04.
 • M. Kordowska „Geografia Litwy. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. IV etap edukacyjny. Zakres podstawowy. Lietuvos geografijos mokymo programa viršgimnazinėms mokykloms. IV mokymo pakopa. Pagrindinis lygmuo Nr dopuszczenia DKOS-510-2/04.

Wszystkie powyższe książki są przekazywane szkołom nieodpłatnie po przedstawieniu pisemnego zamówienia na wybrane pozycje potwierdzonego przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Suwałkach. Ponadto za naszym pośrednictwem można zamówić (na oddzielnym zamówieniu) Plansze dydaktyczne z literami do elementarza (I kl.), wydane przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne w nakładzie 50 egzemplarzy w r. 2001. Jest to pomoc dydaktyczna dla nauczycieli (nie dla uczniów). W takim wypadku zamówienia należy adresować następująco: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
za pośrednictwem Wydawnictwa „Aušra“
Zamówienia na Plansze muszą być także potwierdzone przez Kuratorium Informacja
Redakcja Książek i Podręcznikówtel. (87) 5161410Kuratorium Oświaty i Wychowania w Suwałkach dysponuje następującymi podręcznikami dla szkół litewskich, wydanymi przez Wydawnictwo „Aušra“ (tam też należy składać zamówienia):Klasy I-III

 • G. Karaneckienė „Saulutė“. Integruoto mokymo vadovėlis I kl., 1 dalis. Podręcznik do kształcenia zintegrowanego dla kl. I, cz. 1. Rok dopuszczenia 2010Puńsk 2011 (do nowej podstawy programowej)
 • G. Karaneckienė „Saulutė“. Pratybų sąsiuvinis I kl., 1 dalis. Zeszyt ćwiczeń dla kl. I, cz. 1. Rok dopuszczenia 2010. Puńsk 2011 (do nowej podstawy programowej)

Klasy IV-VI

 • J. Račiuvienė „Lietuvos istorija pagrindinei mokyklai su regioninės istorijos elementais“. Historia Litwy dla szkoły podstawowej z elementami historii regionalnej. Rok dopuszczenia 2010. Puńsk 2010(do nowej podstawy programowej)