„Aušros“ leidykla

„Aušros“ leidykla

Wydawnictwo „Ausra“ Sp. z o.o.

(UAB Punsko „Aušros“ leidykla)

ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk
LENKIJA

direktorius Sigitas Birgelis

el. paštas.  info<eta>punskas.pl

tel : (48) 87 5161410; 87 5161517
tel./faks. (48) 87 5161821;

REGON 790127214

NIP PL 844-000-82-28

 KRS 0000148660 Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydz. Gospodarczy KRS

Banko sąskaitos:

BS Sejny o/Puńsk    73935400070070070004040001

Bank PKO S.A. O/Suwałki Nr 91124018481787000020757256

Swift: BPKOPLPW