„Aušros“ leidykla

Adresas:

Wydawnictwo „Ausra“ Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 23,
16-515 Puńsk
POLAND

dyrektor Sygit Birgiel

el. paštas.  info<eta>punskas.pl

tel : (48) 87 5161410; 87 5161517
tel./faks. (48) 87 5161821;

REGON 790127214

NIP PL 8440008228

 KRS 0000148660 Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydz. Gospodarczy KRS

Banko sąskaitos:

BS Sejny o/Puńsk    73935400070070070004040001

Bank PKO S.A. Suwałki
Wydawnictwo „Aušra“ Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 23
16-515 Puńsk, Polska
 
Banko sąskaitos nr. 78 1240 1848 1111 0000 2075 7243  
Iš užsienio:
SWIFT: PKOP PL PW
IBAN: PL 78 1240 1848 1111 0000 2075 7243