punskas
albumas-valdo
ziedadulke
ketvirtas
dangus
atgalatgal
toliautoliau
video

Kovo 11-oji Punske. Oficialioji dalis

2023 metų kovo 12 dieną Punsko lietuvių kultūros namuose vyko iškilmingas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas. Šventės pradžioje buvo...
video

Vasario 16-oji Punske. Oficialioji dalis

2023 metų vasario 18 dieną Punsko lietuvių kultūros namuose vyko iškilmingas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas. Šventės pradžioje buvo...

Laisvės gynėjų diena LLD Suvalkų skyriuje

Sausio 13 dieną Suvalkų lietuviai įsijungė į pilietinę akciją „Atmintis gyva, nes liudija“ – languose uždegė žvakeles.
video

Sausio 13-oji Vidugiriuose

Kaip kiekvienais metais, taip ir šiemet Vidugirių mokykloje prisiminėme Sausio 13-osios įvykius ir pagerbėme tragiškai žuvusius už tėvynės laisvę. Sausio 13 d....

Laisvės gynėjų diena Suvalkuose

Sausio 13 dieną Suvalkų lietuvių vaikų darželis dalyvavo pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Vaikai žaidė, piešė televizijos bokštą, klausėsi pasakojimų apie...

Dariaus ir Girėno 89-ųjų žūties metinių minėjimas

Liepos 10 dieną Ščecine vyko Lietuvos lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 89-ųjų žūties metinių minėjimas. Šv. Mišias atnašavo Ščecino-Kamiensko diecezijos vyskupas...

„Vienybės“ poezijos šventė su garbingais jubiliejais

2022 m. gegužės 15 d. Suvalkuose vyko „Vienybės“ poezijos šventė su garbingais jubiliejais: iškilmingai paminėta Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus 60-metis, Suvalkų...
video

Kovo 11-oji Punsko bažnyčioje. Koncertas

2022 m. kovo 13 d. Punsko bažnyčioje vyko Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo minėjimas. Mišioms pasibaigus koncertavo Punsko Kovo 11-osios licėjaus moksleiviai.
video

Kovo 11-oji Punsko bažnyčioje. Svečių pasisakymai

2022 m. kovo 13 d. Punsko bažnyčioje vyko Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo minėjimas. Mišioms pasibaigus kalbėjo Punsko licėjaus direktorius Alvydas Nevulis, LR konsulato vadovas...

Kovo 11-oji Seinuose

Kovo 11 d. Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykloje vyko iškilmingas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 32-ųjų metinių minėjimas. Apie šios dienos reikšmę...
video

Kovo 11-oji Punsko bažnyčioje. Šv. Mišios už Lietuvą

2022 m. kovo 13 d. Punsko bažnyčioje vyko Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo minėjimas. Iškilmės prasidėjo eitynėmis Punsko gatvėmis. Toliau vyko šv. Mišios už...
video

Prie Lietuvos 100-mečio varpo skulptūros

Kovo 11 dieną prie Lietuvos nepriklausomybės 100-mečio varpo Punske vyko Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo minėjimas. Renginio metu buvo sugiedoti Lietuvos ir Ukrainos himnai,...
Skip to content