punskas
albumas-valdo
ziedadulke
ketvirtas
dangus
atgalatgal
toliautoliau

Lietuviškų ansamblių sąskrydžiai. Laukti reikėjo 20 metų (4)

Tęsiame pasakojimą apie lietuviškų ansamblių sąskrydžius. Pirmas sąskrydis vyko 1939 m., antro prisėjo laukti 20 metų. Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, Suvalkų krašto...

Knygnešių kapams belikus…

Puikiai atmintyje man išlikusios penktos klasės istorijos pamokos apie knygnešius. Vaizdžiai vadovėliuose buvo aprašomi nematomai, naktimis upelio srove brendantys vyrai, besislapstantys nuo...

Jono Smilgevičiaus laiškas agronomui P.V. Totoraičiui

Vasario 16 d. Istorinėje LR Prezidentūroje Kaune atidaryta paroda „Vasario 16-osios Akto Signatarų autografai profesoriaus Liudo Mažylio kolekcijoje“. Joje eksponuojamas Vasario 16-osios...

Romas Kalanta. Informacija slapta Lietuvoje leistoje literatūroje 1972–1989 m. (3)

2022-uosius Lietuvos Respublikos Seimas yra paskelbęs ne tik Romo Kalantos atminimo, bet ir „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ metais. Šį leidinį iniciavo 1972...

Sigitas Birgelis. Lietuvių siekiai prieštaravo Lenkijos komunistinės valdžios lūkesčiams (1 dalis)

Prieš 65 metus Punske buvo įsteigta Lietuvių visuomeninė kultūros draugija (dabar Lenkijos lietuvių draugija), turėjusi didelę reikšmę Lenkijos lietuvių gyvenime. Kokia buvo...

Mano mama

Pasakoja Irena Sinkevičienė. Vaizdelis parodytas per XXVIII klojimo teatrų festivalį, kuris vyko Punsko LKN 2019 m. liepos 14 dieną. Režisierė Rūta Burdinaitė. sb, punskas.pl

Vytautas Prabulis-Žaibas (1 dalis). Datų ir netikslumų labirintuose

2019 m. gruodžio 15 d. minėjome Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio karžygio, Dainavos apygardos karininko, partizanų kapitono Jurgio Krikščiūno-Rimvydo ir jo adjutanto Vytauto...

Jotvingiai

X a. Kijevo metraštyje rašoma: „Vladimiras žygiavo prieš jotvingius, ir nugalėjo jotvingius, ir paėmė jų žemę“. Nestoro kronikoje rašoma Jatvagi. Iš lenkų...

Punsko bažnyčios kapinės

Manytina, kad pirmosios Punsko bažnyčios kapinės buvo įkurtos apie 1597 m., steigiant parapiją. Tais laikais jose buvo laidojami Punsko miestelėnai, nes kaimiečiai iki XIX a....
video

Punskiečiai paminėjo Lietuvos laisvės gynėjus

2021 m. sausio 13 d. punskiečiai paminėjo Laisvės gynėjų dieną. Lenkijos lietuvių bendruomenės ir Punsko LKN kvietimu šio...
video

Minint tautos sukilimo 80-metį (1 dalis)

Prieš 80 metų Lietuvoje prasidėjo Birželio sukilimas – ginkluotas bandymas atkurti Lietuvos nepriklausomybę. Apie jį pasakoja istorikas prof. dr. Bronius MAKAUSKAS.
video

Sangrūda. Parapijos istorija, choras ir kunigai (5 d.)

Sangrūdos bažnytkaimis yra apie 26 km į šiaurės vakarus nuo Seinų, 10 km į pietus nuo Kalvarijos, 12 km nuo Punsko. Tik 4 km jį skiria nuo...
Skip to content