punskas
albumas-valdo
ziedadulke
ketvirtas
dangus
atgalatgal
toliautoliau
video

Iš praeities nuotrupų

Apie gyvenimą seniau pasakoja Genė Staskevičiūtė-Kolienė (g. 1933 m.), kilusi iš Trumpalio kaimo. sb, punskas.pl

Pirmieji Tauro apygardos partizanų vadai

Pirmieji Tauro apygardos vadai Leonas Taunys-Kovas ir Zigmas Drunga-Mykolas Jonas buvo profesionalūs kariškiai, prieškariu baigę A. Smetonos...

Dainavos apygardos ir Pietų Lietuvos (Nemuno) srities partizanų vadai. Benediktas Labėnas-Kariūnas

Benediktas Labėnas (Labenskas) gimė 1918 m. vasario 20 d. Staidarų kaime (Lazdijų vls., Seinų apskr.) siuvėjo šeimoje. Tėvas...

Dovana, kuri mums grąžina praeitį

Garliavoje gyvenanti mokytoja, visuomenės veikėja bei istorijos puoselėtoja Rita Pauliukaitienė gerai žinoma Lietuvos ir mūsų krašto gyventojams. Ji yra...

MYKOLAS ROMERIS PUNSKE

Kviečiame susipažinti su prof. M. Romerio dienoraščio fragmentais, kuriuose jis aprašo savo kelionę į Lenkijos ir Lietuvos neutralų ruožą, Punską.

Zita Bartusevičiūtė. Prisiminimai (5 dalis)

Apie prosenelius, senelius, tėvus, seseris, brolius, kitus gimines ir pažįstamus Sesuo Jadvyga Bartoševičiūtė-Lėckienė (1917 – apie 1994) buvo pirmasis...

Paroda „Užmiršti jotvingių kariai“ (1 dalis)

Įžanga. Nuo 2019 m. birželio 6 d. iki rugsėjo vidurio Suvalkų apygardos muziejuje veikia paroda „Užmiršti jotvingių kariai“ („Jaćwingowie. Zapomniani wojownicy“), kuri anksčiau buvo rodoma...
video

Jurgio Krikščiūno-Rimvydo adjutantas

Sigito Birgelio pranešimas „Jurgio Krikščiūno-Rimvydo adjutantas Vytautas Prabulis-Žaibas”, skaitytas per „Terra Jatwezenorum“ konferenciją Punske 2019 12 14. sb, punskas.pl

Punsko žydai. Žydų ir lietuvių tarpusavio santykiai

Suvalkų krašte žydai gyveno ne tik miesteliuose, bet ir kaimuose, kartais net ir po kelias šeimas. Iš įvairių šaltinių žinome, kad XIX–XX...
video

Senosios mūsų krašto kaimų kapinaitės

Mūsų kaimuose nemažai yra apleistų, užmirštų kaimo kapinaičių. Prieš kelis šimtus metų jose žmonės laidodavo savo mirusiuosius. Daugelis kaimo kapinaičių liko užmirštos,...

„Terra Jatwezenorum“ XII tomą pasitinkant (2-oji dalis)

Dėl pandemijos pernai negalėjome pristatyti naujausio istorijos paveldo metraščio „Terra Jatwezenorum“ (Jotvingių kraštas) tomo nei mūsų krašte, nei Lietuvoje. Punske...
video

Minint tautos sukilimo 80-metį (4 dalis)

Tęsinys: I dalis * II dalis * III dalis Prieš 80 metų Lietuvoje prasidėjo Birželio sukilimas – ginkluotas...
Skip to content