atgalatgal
toliautoliau
Slider
video

II gavėnios savaitės penktadienis

sb, punskas.pl Evangelija (Mt 21, 33–43. 45–46)     Jėzus bylojo aukštiesiems...
video

Dukra, tavo tikėjimas išgelbėjo tave

Evangelija (Mk 5, 21–24. (25–34). 35–43)         Jėzui vėl persikėlus valtimi į kitą pusę, susirinko prie jo didžiulė...
video

„Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę“

    Prikalus ant kryžiaus Jėzų, žmonės stovėjo ir žiūrėjo. Seniūnai, tyčiodamiesi iš Jėzaus, kalbėjo: „Kitus išgelbėdavo – tegul pats išsigelbi, jei jis...

Kas tiki mane, – nors ir numirtų, bus gyvas

(Jn 11, 1–45) Labai kurioziškas evangelinis pasakojimas. Evangelistas Jonas pateikia pasakojimą, kuris talpina dvi skirtingas tikrovės – gyvenimo ir mirties....

Paslėptas lobis

XVII eil. sekmadienis. „Parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą“ (Mt 13, 44–52)      Pastaruosius sekmadienius galima drąsiai vadinti palyginimų...
video

„Argi gali vestuvių svečiai pasninkauti, kol su jais yra jaunikis?“

Evangelija (Mk 2, 18–22) Tuo metu Jono mokiniai ir fariziejai pasninkavo. Žmonės atėję klausė Jėzų: „Kodėl Jono ir fariziejų mokiniai...
video

Jėzaus Kristaus, Dovydo Sūnaus, Abraomo sūnaus, kilmės knyga

    Jėzaus Kristaus, Dovydo Sūnaus, Abraomo sūnaus, kilmės knyga.     Abraomui gimė Izaokas, Izaokui gimė Jokūbas, Jokūbui gimė Judas...
video

Taip išsipildė pranašo žodžiai: „Jį vadins Nazariečiu“

Išminčiams iškeliavus, štai vėl pasirodo Juozapui sapne Viešpaties angelas ir sako: „Kelkis, imk kūdikį su motina ir bėk...