punskas
albumas-valdo
ziedadulke
ketvirtas
dangus
atgalatgal
toliautoliau
video

III gavėnios savaitės trečiadienis

sb, punskas.pl Evangelija (Mt 5, 17–19)     Jėzus bylojo savo mokiniams:     „Nemanykite, jog...
video

Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją

Evangelija (Mk 16, 15–20) Pasirodęs Vienuolikai, Jėzus tarė: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai...
video

Vestuvės Galilėjos Kanoje

sb, punskas.pl Evangelija (Jn 2, 1–12) Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvavo Jėzaus motina. Į...
video

„Sustiprink mūsų tikėjimą“

sb, punskas.pl Evangelija (Lk 17, 5–10)     Apaštalai prašė Viešpatį: „Sustiprink mūsų tikėjimą“.    O Viešpats...
video

Jis žengs pirma Viešpaties

sb, punskas.pl Evangelija (Lk 1, 5–17)         Judėjos karaliaus Erodo dienomis gyveno kunigas, vardu Zacharijas, iš Abijo...
video

Šitas mano mylimasis Sūnus 

sb, punskas.pl ✠ Iš šventosios Evangelijos pagal Morkų Anuo metu Jėzus pasiėmė Petrą, Jokūbą ir Joną...

Pažadas ir ištikimybė

XIX eil. sek. Išm 18, 6–9; Žyd 11, 1–2. 8–19; Lk 12, 32–48 Pastaruosius sekmadienius girdime Dievo žodį,...
video

Adventas 2019

Apie adventą ir advento vainiko reikšmę pasakoja Punsko parapijos vikaras kun. Povilas Slaminis. sb, punskas.pl
video

Didysis penktadienis

    Jėzus su savo mokiniais nuėjo anapus Kedrono upelio, kur buvo sodas. Jis ir mokiniai įžengė į sodą. Jo išdavėjas Judas taip...

„Drąsos! Tai aš. Nebijokite!“

XIX eilinis sekmadienis (Mt 14, 22–23)      Girdėdami Gerąją Naujieną iš pastarųjų sekmadienių, išgyvename nuostabią evangelinę kelionę. Šioje kelionėje sutikome palyginimus,...
video

„Turite akis, ir nematote; turite ausis, ir negirdite“

sb, punskas.pl Evangelija (Mk 8, 14–21)     Mokiniai buvo pamiršę pasiimti duonos....
Skip to content