Yra mūsų 9,7 tūkstančio?

0

Lenkijos statistikos departamentas pradėjo skelbti išankstinius 2021 metų gyventojų ir būstų surašymo rezultatus. Jie rodo, kad šalyje gyvena 37 149,5 tūkst. lenkų tautybės žmonių (tai sudaro 97,7 % visų šalies gyventojų). Ne lenkų tautybę deklaravo 1 339,6 tūkst. žmonių, t. y. 3,5 % gyventojų.

Klausime apie tautybę buvo pateikti du pasirinkimo variantai:

1 klausimas: kokia tavo tautybė?

2 klausimas: su kokia kita tautybe dar tapatiniesi? 

Daugiausia (iš ne lenkų tautybės gyventojų) yra Silezijos etninei grupei priklausančių žmonių (585,7 tūkst.). Antrąją vietą pagal gausumą užima kašubai (176,9 tūkst.), trečiąją – vokiečiai (132,5 tūkst.).

Lietuvių yra 9,7 tūkstančio. Iš jų 2 tūkst. tapatinasi ir su kita tautybe.

Pateikiame Statistikos departamento gyventojų tautybės suvestinę.

Prieš 10 metų lietuvių tautybę deklaravo 5 tūkst. žmonių, 2 tūkst. užsirašė esą su šia tautybe susiję. Taigi galėtų atrodyti, kad per dešimtmetį Lenkijos lietuvių smarkiai padaugėjo. Nieko panašaus. Tai pasekmė to, kad pastarasis surašymas buvo atliekamas tik elektroniniu būdu. Gyventojų nelankė surašinėtojai, jų duomenys buvo paimami tiesiai iš įvairių valstybės registrų ir informacinių sistemų. Nebuvo grėsmės, jog jei atskleis savo tautybę, patirs nemalonumų ar patyčių.

Surašymo metu buvo renkami demografiniai, ekonominiai ir kt. duomenys. Surašymas turėjo parodyti, kiek yra Lenkijoje gyventojų, kokios lyties, tautybės, amžiaus, kiek jų gyvena kaimuose, kiek miestuose, kiek per pastarąjį dešimtmetį emigravo iš vienos vietos į kitą (pvz., iš kaimo į miestą ar į kitas šalis), kokia jų šeiminė padėtis, kokioje šalyje gimę ir kt.

Buvo renkama informacija apie gyventojų užimtumą, darbingumą, profesiją, tautybę, namų kalbą, tikėjimą, įdarbinimo formą ir kt.

Į kai kuriuos surašymo klausimus buvo galima ir neatsakyti, pvz., apie neįgalumo formas ar tikėjimą. Kitą anketos dalį sudarė klausimai apie būstus ir jų gyventojus. Teirautasi, kiek žmonių gyvena viename namų ūkyje, kokie jų giminystės ryšiai, kokiomis sąlygomis gyvena (kiek kv. m būstas, kokie jo šildymo šaltiniai, kokios sanitarinės sąlygos ir pan.).

Lietuvių tautybės gyventojų Lenkijoje skaičius yra gan stabilus. Dauguma jų ir toliau gyvena kompaktiškai Punsko ir Seinų krašte. Tačiau visi pastebime, kad mūsų čia vis mažiau, išvykstame mokytis, dirbti ir gyventi kitur.

Kad vyksta stipri migracija, patvirtino 2011 m. surašymo rezultatai. Palenkės vaivadijos lietuviai sudarė 60 proc. visų Lenkijoje gyvenančių lietuvių.

Kita įdomybė, privertusi aiktelėti lenkų tyrėjus, buvo lietuvių kalbos vartojimas namuose. Pasirodo, per 2011 m. surašymą tvirtai pareiškėme, jog namie kalbame tik lietuviškai. Tokių tarp mūsų buvo per 60 proc. Kitos tautinės mažumos teigė gimtąją kalbą namuose vartojančios pramaišiui su lenkų kalba. Toks tautybės ir deklaruojamos namų kalbos atitikimas mūsų atveju tyrėjams padarė didžiulį įspūdį.

Kad sužinotume, kokie bus rodikliai dabar, dar turime palaukti.

sb, punskas.pl

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia