Vysk. Antano Baranausko 185-ųjų gimimo metinių paminėjimas Seinuose

0

2020 m. sausio 17 d., per 185-ąjį vysk. Antano Baranausko gimtadienį, prie jo paminklo Seinuose rinkosi vietiniai žmonės ir svečiai iš Lietuvos. Minėjimas pradėtas trumpa malda. Maldą vedė kun. Jaroslavas Kalinovskij, kuris palaimino ir susirinkusius. Vėliau prie vyskupo kapo, Seinų bazilikos koplyčioje, sukalbėta malda „Viešpaties angelas“, padėta gėlių ir uždegtos žvakelės.

Minėjime dalyvavo: buvęs LR konsulas Tilžėje (Sovietske), mūsų krašto istorikas dr. Bronius Makauskas, K. Donelaičio draugijos pirmininkas ir dalis narių, LR konsulato Seinuose vadovė, ambasadorė Izolda Bričkovskienė ir sekretorius Petras Maksimavičius, Suvalkų LLD skyriaus pirmininkė O. Virbylienė, LN darbuotojai, Šv. Kazimiero draugijos pirmininkas A. Vektorius, Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklos direktorius A. Vaicekauskas, mokytojai ir mokiniai. Mokinė Onutė Karaneckaitė padeklamavo ištrauką iš „Anykščių šilelio“ poemos, o Daiva Grigutytė – K. Donelaičio „Metų“ ištrauką.

K. Donelaičio draugijos pirmininkas Gintaras Skamaročius pasakojo apie abu dvasininkus ir poetus, gyvenusius skirtingu laikotarpiu ir skirtingose etninėse Lietuvos žemėse, vienodai dailiai rašiusius eiles apie Lietuvos gamtą ir žmones. Pasakota ir apie vysk. A. Baranausko paminklo statymo aplinkybes. Vėliau susitikimas pratęstas Lietuvių namuose.

Susirinkusiems minėjimo dalyviams padėkojo organizatoriai vysk. A. Baranausko fondo ir K. Donelaičio draugijos nariai.

Eugenija Pakutkienė, punskas.pl

O. Virbylienės nuotr.

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia