„Vienybės“ Kūčios

0

Kūčių stalas, uždengtas staltiese balta.
Už lango šaltukas spaudžia, bet mums nešalta.

Žvakių liepsna dega, šviečia, mirga,
Gerus linkėjimus visi žmonės girdi. (…)

Šiandien Kūčios, angelai danguje sustoję ratu
Klausos, kaip lietuviai kalbas ir gieda kartu.

Pranas Sovulis „Kūčios klube“

Š. m. gruodžio 19 d., t. y. ketvirtą advento sekmadienį, LLD Suvalkų skyrius surengė tradicines Kūčias. Švč. Jėzaus Širdies šventovėje 15.00 val. sukalbėta Dievo gailestingumo vainikėlio maldos ir palaimintojo Teofiliaus litanija, o 15.30 val. vyko šv. Mišios. Pamaldas atnašavo kun. Andžej Opanovski (Andrzej Opanowski), o jam patarnavo ekstraordinaras, šv. Komunijos dalintojas Robertas Baliūnas. Šv. Mišiose dalyvavo ir „Ančios“ ansamblio vadovas Vytautas Batvinskas, kuris mielai suvalkiečius pamoko naujų giesmių, o ypatingesnėmis progomis ir pritaria giesmininkams pamaldose akordeonu.

Po šv. Mišių daugelis nuskubėjo namo, mat pandemija COVID-19 nesiliauja… Bet atsirado ir norinčių sudalyvauti tradicinėje klubo šventėje – tai pasiskiepiję arba persirgę žmonės…

Prie „Vienybės“ Kūčių stalo susirinkusieji dar trumpai pasimeldė, o kun. Andžej Opanovski palaimino maistą ir kalėdaičius. LLD Suvalkų skyriaus pirmininkė perskaitė Prano Sovulio sukurtą „Maldą“ ir eilėraštį „Kūčios klube“.

(…) Švenčiausias Dieve, išgirsk lietuvių maldas, giesmes ir duok mums, lietuviams, vienybės, laimės ir daugiau gyvenime džiaugsmo.

Galingasis amžinasis Dieve, laimink ir saugok visus Suvalkų lietuvius.

                                                                          Pranas Sovulis „Malda

Pasidalinę kalėdaičiais ir palinkėję vieni kitiems sveikatos, sėkmės bei Dievo palaimos, vaišinosi tradiciniais Kūčių vakarienės patiekalais. Renginio dalyviai prisiminė ir pagiedojo kalėdinių giesmių, linksmai nuskambėjo ir „Ančios“ ansambliečio, marijampoliečio Ričardo Jurgelevičiaus sukurta „Kalėdinė dainelė“.

Namo visi išsiskirstė su pakilia artėjančių šv. Kalėdų nuotaika.

Onutė Virbylienė, punskas.pl

O. Virbylienės nuotraukose renginio akimirkos

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia