„Tarnaukite Lietuvai!“

0

Šių metų pradžioje buvo paskirti Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliai „Tarnaukite Lietuvai!“. Kategorijoje „Už filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą“ atminimo medalis skirtas punskietei Jolantai Malinauskaitei-Vektorienei. Jolanta yra trečias iš mūsų krašto kilęs asmuo, kuris buvo apdovanotas šiuo medaliu. 2015 m. atminimo medalį gavo rašytoja Birutė Jonuškaitė, o 2017 m. – poetas Sigitas Birgelis.

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis įsteigtas LR Seimo 2011 m. pagerbiant iškilią Gabrielės Petkevičaitės-Bitės asmenybę. Medalis gali būti skiriamas už visuomeninę veiklą Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams, piliečių bendruomenėms, asociacijoms ir kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims. Apdovanojimas tam pačiam asmeniui gali būti skiriamas tik vieną kartą.

Iškilmingas medalių įteikimas kiekvienais metais vyksta kovo 30 d., Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimimo dieną, Panevėžyje. Jį teikia Seimo pirmininkas arba jo paskirtas asmuo. Kaip mus informavo LR Seimo kanceliarijos patarėja Danguolė Stonytė, šiemet medalių įteikimo ceremonija nukelta į birželio 25 d.

**

Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė yra žinoma mūsų krašte (ir ne tik) kaip puiki režisierė, aktyvi visuomenės veikėja, poetė, žurnalistė, knygų autorė, lietuviškų organizacijų ir įvairių meno ansamblių narė bei organizatorė.

Gimė 1984 m. vasario 4 d. Seinuose. Augo lietuviškoje šeimoje. Mokėsi Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjuje. Vėliau mokslus tęsė Kauno Vytauto Didžiojo universitete. 2007 m. VDU Menų institute Jolanta baigė menotyrą ir įstojo į Lietuvos edukologijos universitetą studijuoti teatro pedagogikos. Čia įgijo magistro laipsnį ir mokytojo profesinę kvalifikaciją. 2013–2015 m. studijavo Varšuvos šokio ir teatro akademijoje.

Nuo 2007 m. dirba Punsko lietuvių kultūros namuose teatro instruktore, režisiere. Pradėjusi dirbti su Klojimo teatru, subūrė ir vaikų teatrą „Kregždutė“, kuris ilgainiui išaugo į jaunių teatrą „Kregždė“. 2015 m. kartu su bendraminčiais įsteigė Meno fondą ART CLUB bei teatrą „Aurora“. Jolanta yra daugelio Punsko–Seinų–Suvalkų krašto kultūrinių renginių vedėja, organizatorė, talkininkė, iniciatorė, daugelio meno ansamblių dalyvė, Suvalkų lietuvių kultūros ir švietimo centro idėjos puoselėtoja ir kūrėja.

Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė aktyviai reiškiasi Lenkijos lietuvių žiniasklaidoje. 2008–2020 m. redagavo ketvirtinį Lenkijos lietuvių šv. Kazimiero draugijos leidinį „Šaltinis“, nuo 2016 m. rengia „Lietuvių panoramą“,  transliuojamą per Balstogės valstybinės televizijos kanalą.

Išleido 2 knygas: kartu su Tekle Paransevičiene „Lošimai kluoni“ (2007 m.), skirtą Punsko lietuvių kultūros namų Klojimo teatro 50-mečiui, bei savo poezijos rinkinį „Minčių užkulisiai“ (2014 m.). Kartu su Sigitu Birgeliu režisavo 2 filmus: „Baladė apie Rimvydą ir Žaibą“ (2016 m.) apie Lenkijos–Lietuvos pasienyje veikusių partizanų likimus bei „Ant „Kregždės“ sparnų“ (2017 m.), skirtą jaunių teatro „Kregždė“ 10-mečiui pažymėti.

Jolanta Malinauskaitė-Vektorinė yra aktyvi savo krašto visuomenės veikėja. Buvo Lenkijos lietuvių draugijos, Lenkijos lietuvių šv. Kazimiero draugijos valdybų narė, PLB kultūros komisijos narė. Nuo 2017 m. Lenkijos lietuvių bendruomenės Valdybos pirmininkė ir Lietuvos mėgėjų teatro sąjungos Tarybos narė. 2018-aisiais ėjo Seinų apskrities viršininko pavaduotojos pareigas. 2018 m. buvo Seinų apskrities Tarybos pirmininko pavaduotoja.

Jolanta įdėjo daug pastangų, kad Suvalkuose būtų įkurtas lietuviškas vaikų darželis. Šiuo metu ji jam vadovauja (nuo 2020 m.).

Jolanta domisi kultūra, istorija, mėgsta keliauti. Didžią savo gyvenimo dalį atiduoda visuomeninei veiklai, darbui su jaunimu, lietuviškumo palaikymui Punsko–Seinų–Suvalkų krašte. Augina dukrą Gintarę ir sūnų Mangirdą. Jaunesnysis mokosi Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinėje mokykloje, vyresnioji – Punsko Kovo 11-osios licėjuje, abu aktyviai dalyvauja kultūrinėje veikloje.

sb, punskas.pl

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia