Šv. Kazimiero maldos grupė Seinuose

0

Šv. Kazimiero maldos grupės nariai 7-ųjų gyvavimo metinių proga sausio 26 d. prieš pamaldas Seinų bazilikoje sukalbėjo „Dievo Gailestingumo vainikėlį“. Šv. Mišias minėta intencija atnašavo kun. Jaroslav Kalinovskij, kuris meldėsi už maldos grupės narius – gyvus ir mirusius.

Nors 7 metai tai palyginti nedidelis laiko tarpas, tačiau nueitas gražus kelias. Grupelėje yra apie 20 asmenų. Visiems gera sueiti kiekvieną ketvirtadienį 16 val. prie Švč. Mergelės Marijos altoriaus, kur yra ir vysk. A. Baranausko kapas, ir bendrai melstis – kartu sukalbėti rožančių, Dievo Gailestingumo vainikėlį, melstis už gyvus ir mirusius, sukalbėti litaniją bei maldą už kunigus. Maldos grupė susikūrė Irenos Nevulytės dėka (ji dabar gyvena Vokietijoje ir ten dalyvauja panašioje maldos grupėje). Paskui grupei vadovauti ėmėsi buvusi matematikos mokytoja Emilija Vektorienė. 

Pasibaigus mišioms, maldininkai ir svečiai persikėlė į „Lietuvių namus“. Šventės proga pasakyta nemažai kalbų, padėkota ir įteikta dovanų. Iš Šv. Kazimiero draugijos pirmininko Algirdo Vektoriaus rankų padėką atsiėmė Irenos mama Lilija Nevulienė. Susitikime viešintis „Vidupio“ bendruomenės pirmininkas Alfonas Vitkauskas kun. Jaroslavui ir Lilijai Nevulienei įteikė Lietuvos globėjo šv. Kazimiero paveikslus.

Kviečiame visus norinčius jungtis bendrai maldai, nes malda yra žmogaus pokalbis su Dievu. Dabartinės grupės nariai lanko grupės narių artimuosius, dalyvauja jų šermenyse ir laidotuvėse. Vyksta ir į piligrimines keliones – į Pivašiūnus, Šiluvą, Kaišiadoris. Tokios kelionės praplečia akiratį, kelia dvasinį tobulėjimą ir yra visapusiškai naudingos. 

Eugenija Pakutkienė, punskas.pl

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia