Suvalkuose lankėsi svečiai iš Lietuvos

0

Malonu, kad vis daugiau atsiranda žmonių iš Lietuvos, kurie nuoširdžiai domisi Suvalkų trikampio lietuvių gyvenimu, pasiekimais bei kasdieniais rūpesčiais. 2020 metų kovo 9 dieną suvalkiečius aplankė Lietuvos Respublikos Seimo nario Ramūno Karbauskio patarėja Vida Pranarauskaitė, žurnalistas-fotografas Vilius Rekevičius – Kauno žurnalistų ir kūrybinio jaunimo klubo „Galera“ pirmininkas bei asociacijos „Kauno tvirtovė“ valdybos pirmininkas Robertas Juknevičius.

Susitikimas „Vienybės“ klube

Svečiai „Vienybės“ klube susitiko su LLD Suvalkų skyriaus pirmininke Onute Virbyliene ir „Suvalkiečio“ redaktoriumi Kazimieru Baranausku. Susitikimo metu kalbėjo apie Suvalkų lietuvių veiklos praeitį, dabartį ir planus ateičiai. Atvykę žmonės ypatingai domėjosi Suvalkų lietuviško vaikų darželio ir kultūros centro steigimo reikalais. Jie atvežė besikuriančio švietimo židinio mažiesiems lankytojams knygelių, keraminių žaisliukų (molinukų), saldainių ir pačią svarbiausią dovaną – 7 komplektus tautinių rūbelių. Maloniai pabendravę Suvalkų lietuvių būstinėje, visi užsuko pasižiūrėti vietos ir pastato, kur veiks lietuviškas darželis. Vėliau nuvyko į Suvalkų miesto kapines pagerbti Lietuvos partizanų Jurgio Krikščiūno-Rimvydo ir Vytauto Prabulio-Žaibo prie jų simbolinio kapo. O atsisveikinę su suvalkiečiais, nuskubėjo į Šlynakiemį aplankyti šių didvyrių žuvimo vietos, Punske užsukti į LKN bei susitikti su Suvalkų lietuviško vaikų darželio direktore Jolanta Malinauskaite-Vektoriene.

Svečiai prie Lietuvos partizanų J. Krikščiūno ir V. Prabulio simbolinio kapo Suvalkuose

Svečiai Suvalkų trikampio lankymą pradėjo ankstyvą rytą nuo Jotvingių ir prūsų gyvenvietės Ožkiniuose, kaip ir buvo sutarę su jos savininku Petru Lukoševičiumi.  Viešnagės programa buvo labai įtempta, nes atvykusieji norėjo kuo daugiau pamatyti ir sužinoti apie mūsų kraštą. Taigi, nors visur paskubomis, bet planą įvykdyti pavyko – aplankyta daug svarbių vietų, susipažinta su aktualia mūsų veiklos, gyvenimo padėtimi. Keliautojai trumpam sustojo Kampuočiuose, kur susitiko su Juozu Pečiuliu, Kovo 11-osios paminklo ir ąžuolyno sumanytoju. Pakeliui užsuko į Vidugirių mokyklą. Čia užtruko ilgiau, mat, mokiniai norėjo svečiams pakoncertuoti, o pedagogai pasikalbėti švietimo temomis. Vėliau aplankė Berznyko ir Seinų kapines – pagerbė ten atgulusius Lietuvos didvyrius, žuvusius už Tėvynės laisvę. Seinuose susitiko su Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose vadove, ambasadore Izolda Bričkovskiene. Skaniai papietavę Seinų „Lietuviškoje karčemoje“ svečiai tęsė pažintinę kelionę. Nepagailėjo laiko trumpam pasivaikščioti ir po Paseinėlių piliakalnį, kur viduramžiais būta jotvingių pilies.

Atvykusius svečius visą dieną lydėjo punskietis P. Lukoševičius, kurio iniciatyva ir įvyko visi susitikimai. Pasak P. Lukoševičius, pažintis su šiais žmonėmis buvo visai atsitiktinė. Kaip žinome, Petras yra Jotvingių ir prūsų gyvenvietės Ožkiniuose savininkas. Gyvenvietė vis dažniau yra lankoma turistų, kurie domisi jotvingių ir prūsų praeitimi, čia organizuojamais renginiais, įdomiais pasakojimais. Taip vienos ekskursijos metu savininkas susipažino ir su šiais „smalsuoliais“, kurie panoro geriau pažinti mūsų kraštą. Po kelių mėnesių bendravimo (dažniausiai telefonu) susitarta dėl atvykimo…

Esame dėkingi Petrui Lukoševičiui, kad mato Suvalkų lietuvių veiklos poreikius, kad stengiasi padėti, ypač mažiesiems lietuviams, išsaugoti tapatybę. Manome, kad užmegzta draugystė bus tęsiama ir dar ne kartą sulauksime tokių mielų svečių, kurie supranta ir remia lietuvybę mūsų krašte.

Onutė Virbylienė, punskas.pl

O. Virbylienės nuotr.

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia