Neužmirškime aplankyti kun. K. Jonkaičio kapo

0

Visų šventųjų dieną bus atidaryta Punsko senųjų kapinių koplyčia, kurioje palaidotas Punsko bažnyčios statytojas kunigas Kazimieras Jonkaitis. Neužmirškime aplankyti jo kapo, pasimelsti, uždegti žvakelę.

Kun. Kazimieras Jonkaitis gimė 1835 m. Vilkaviškio par. Apie 1871 metus jis atvyko į Punską. Tuometinis klebonas kun. Juozas Šumavičius dėl silpnos sveikatos pavedė jam parapijos administravimą. 1874 metais, J. Šumavičiui mirus, K. Jonkaitis paskirtas parapijos klebonu.

1877 m. pradėjo naujos bažnyčios statybą. Statybines medžiagas reikėjo suvežioti arkliais, nes geležinkelio linija Suvalkai–Trakiškės dar buvo nenutiesta. Kiekvienas ūkininkas privalėjo „nuo kolonijos“ atvežti po sieksnį akmenų ir po sieksnį žvyro. Kiekvienas iš jų turėjo duoti pinigų, – samdinė merga pusę rublio, samdinys bernas po rublio per metus. Kiek privalėjo duoti ūkininkai ir kiti labiau pasiturintys asmenys – nežinia.

Prieš mirtį kun. K. Jonkaitis spėjo dar nupirkti bažnyčiai tris varpus, kurie buvo nulieti Mlokovskio gamykloje. Dvasininkas mirė 1881 m. balandžio mėnesį po Jurginių atlaidų, eidamas 46-uosius metus. Laidotuvės vyko laikinoje šventovėje (kluone) prie statomos bažnyčios. Velionio atsisveikinti suvažiavo 33 kunigai iš viso dekanato.

Palaidotas Punsko senųjų kapinių koplyčioje.

punskas.pl, sb

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia