Naujas vikaras Seinuose

0
kunigas jaroslavas
Kunigas Jaroslavas Kalinauskas

Nuo 2019 m. vasario 1 d. Elko vyskupo skyrimu Seinų bazilikoje vikaro pareigas eiti pradėjo kun. Jaroslavas Kalinauskas, lig šiol dirbęs Balstogės arkivyskupijoje. Kunigas vikaras patarnaus parapijos sielovados lietuvių reikaluose.

Kunigas Jaroslavas Kalinauskas gimė Vilniuje 1985 m. spalio 1 d. Baigė lietuvišką mokyklą, studijavo Kauno ir Balstogės kunigų seminarijose. 2016 m. gegužės 28 d. Balstogės katedroje buvo pašventintas kunigu. Primicines Mišias laikė Punsko parapijoje.

2019 m. vasario 3 d. (sekmadienį) kunigas Jaroslavas aukojo pirmąsias šv. Mišias lietuviams Seinų bazilikoje ir Žagarių bažnytėlėje.

Seinų parapijos bendruomenės vardu kunigą pasveikino parapijiečiai.

Linkime Dievo palaimos kilniems darbams mūsų krašte.

mt, punskas.pl

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia