Mirė prelatas Alfonsas Jurkevičius

1

Su giliu liūdesiu pranešame, kad naktį iš balandžio 4 į 5 mirė iš mūsų krašto kilęs, ilgus metus Vroclave ir apylinkėse kunigavęs prelatas Alfonsas Jurkevičius.

Prelatas Alfonsas Jurkevičius gimė 1934 m. lapkričio 11 d. Punsko parapijos Šlynakiemio kaime, mišrioje šeimoje. Dėl savo tautybės, kurios neslėpė, 1954 m. buvo pašalintas iš Lomžos kunigų seminarijos. Tik dėl Punsko klebono Kazimiero Ramanausko rekomendacijos jam buvo leista kunigystės mokslus tęsti Vroclavo kunigų seminarijoje. Kunigu įšventintas 1959 m. Vroclave.

Kunigaudamas Vroclave, aktyviai bendravo su gausia tais laikais lietuvių bendruomene, dalyvavo kultūrinėje veikloje, teikė lietuviams dvasinius patarnavimus. Vroclavo Dominikonų bažnyčioje kiekvieną pirmą mėnesio sekmadienį atnašavo šv. Mišias gimtąja kalba.

Prelatas Alfonsas Jurkevičius su Vroclavo lietuviais

1983 m. minint 50-ąsias Dariaus ir Girėno žūties metines Pščelnike, prie lakūnų paminklo, kun. Alfonsas Jurkevičius su kitu lietuviu kunigu Broniumi Kuculiu, kilusiu iš to paties Šlynakiemio kaimo, atnašavo šv. Mišias. Po to bemaž kiekvienas metines minint vykdavo į lietuvių didvyrių žūties vietą ir vadovaudavo pamaldoms.

Kun. Alfonsas Jurkevičius organizuodavo lietuvių tikinčiųjų susitikimus su popiežiumi ir pats juose dalyvaudavo. 1984 m. per savo kunigystės 25-metį lankėsi Vatikane ir popiežiui Jonui Pauliui II įteikė medalį su Lietuvos lakūnų Dariaus ir Girėno atvaizdais bei tautinę juostą. Per Lietuvos krikšto 600-metį (1987 m.) prel. Alfonsas Jurkevičius, nuvykęs pas Šventąjį Tėvą, papasakojo jam apie Lenkijoje gyvenančius lietuvius. Šventasis Tėvas jam perdavė palaiminimą ir žodžius: „Myliu Lietuvą ir ją laiminu.“ 1993 m. rugsėjo 6 d. popiežiaus vizito Lietuvoje metu Kauno kunigų seminarijoje įteikė Šventajam Tėvui austą kilimą su Aušros vartų Marijos atvaizdu. Popiežius lietuviškai jam tarė: „Esu su jumis ir laiminu jus. Būkite laimingi.“

Prelatas Alfonsas Jurkevičius su popiežiumi Jonu Pauliumi II

1997-aisiais, kai Vroclave vyko 46-asis pasaulio eucharistinis kongresas, lietuviškų pamaldų tvarka ir piligrimais iš Lietuvos rūpinosi kun. Alfonsas Jurkevičius. Tuomet iš Lietuvos atvyko 870 piligrimų, 4 vyskupai ir 20 kunigų.

2000 m. kovo 1–4 d. jubiliejinių metų proga kaip vienintelis Lenkijos lietuvių dvasininkų atstovas dalyvavo Lietuvių dienose Vatikane ir kalbėjosi su popiežiumi bei Lietuvos prezidentu.

2009 m., po 50 kunigystės metų, išėjo į pensiją ir toliau patarnavo Smoleco parapijos žmonėms.

Atostogų metu atvykdavo į Punską, atnašaudavo šv. Mišias, sakydavo pamokslus.

2018 m. vasario 15 d. Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė jį apdovanojo ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi.

punskas.pl

1 KOMENTARAS

  1. Drąsus buvai, prelate Alfonsai, ir niekad nesišalinai nuo mažutėlių. Pats nesižeminai, ir kitiems galvas kėlei. Tau neteks raudopnuoti stoojant į akistatą su Aukščiausiuoju.Te laimina saulė Tave amžinybėje.

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia