Mirė mokytoja Julija Gasperavičienė

2

Julija Ališauskaitė-Gasperavičienė (1941–2020) gimė Paliūnuose. Vos kelių mėnesių su tėvais buvo išvežta į Lietuvą. Grįžo 1945-aisiais. Mokytis pradėjo aštuonerių – pirmiausia Krasnavo mokykloje, paskui lankė Pristavonių, Paliūnų, vėl Pristavonių ir Vidugirių mokyklas. Mokytoja tapti nusprendė dar pagrindinės mokyklos suole. Baigusi Punsko licėjų, įstojo į Elko mokytojų kolegiją. Jos pasirinkta sritis – biologija. Baigusi mokslus, dirbo Žvikeliuose, Juodeliškėje ir daugelį metų Vidugiriuose. Mokė ne tik biologijos, bet ir lietuvių kalbos, matematikos. Paskutinė Julijos Gasperavičienės darbovietė buvo Punsko pagrindinė mokykla, kurioje dirbo iki pat pensijos. Dėstė ne tik biologiją, bet ir chemiją. Mylėjo mokinius ir savo darbą.

Julija Ališauskaitė-Gasperavičienė su paliūniškiais po knygos pristatymo 2019-03-29 (pirma iš dešinės)

1966 m. Julija Ališauskaitė ištekėjo už Jono Gasperavičiaus. Kartu su vyru užaugino dvi dukras Birutę ir Ireną.

Kol jėgos leido, dalyvavo visuomeniniame gyvenime. Dalijosi savo prisiminimais ir su skaitytojais. Paskutinis jos rašinys apie Ališauskų giminę ir kaimynus paskelbtas knygoje „Paliūnai“. Jos pristatyme 2019 m. kovo 29 d. Velionė dar dalyvavo.

Velionė pašarvota Punsko laidojimo namuose. Laidotuvės sekmadienį (2020-07-12), iš laidotuvių namų išlydima 14 val.


Nuoširdžiai užjaučiame Velionės artimuosius.
Punsko „Aušros“ leidykla


2 KOMENTARAI

  1. Tegul Velionės kapas žydi gėlėmis.Brangi Julija,su malonumu ir ilgesiu prisimenu Tavo ir mūsų licėjaus klasiokų puikias ir linksmas mokslo dienas.Ramybės Tau kitapus mūsų!
    Nuoširdi užuojauta Velionės dukroms ir artimiesiems.Su giliu liūdesiu buvęs Tavo klasiokas.

  2. Nuoširdi užuojauta šeimai, ypač Irenai kurią geriausiai pažystu. Pažinojau paauglystėje.

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia