LLD Suvalkų skyriaus kalėdinis susitikimas

0

Š. m. gruodžio 18 d. „Vienybės“ klube (LLD Suvalkų skyriaus būstinėje) vyko tradicinis kalėdinis susitikimas. Tokie susitikimai, vadinami Kūčiomis, yra organizuojami kasmet trečiąjį gruodžio sekmadienį po lietuviškų šv. Mišių.

Prieš šv. Mišias Suvalkų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje – Dievo Gailestingumo šventovėje – suvalkiečiai sukalbėjo Dievo gailestingumo vainikėlį bei Palaimintojo Teofiliaus Matulionio litaniją. Savo maldas skyrė sergantiems „Ančios“ dainininkams ir giesmininkams. Paskui visi dalyvavo šv. Mišiose, kurias atnašavo kun. Andžej Opanovski (Andrzej Opanowski). Mišių intencija – už prieš mėnesį mirusią Vandą Račienę, „Ančios“ dalyvę. Kunigas pasakė gražų pamokslą, pabrėždamas, kad tai jau paskutinis, ketvirtas advento sekmadienis prieš laukiamas šv. Kalėdas.

Vėliau visi persikėlėme į netoliese įsikūrusį „Vienybės“ klubą, kur jau paruoštas buvo Kūčių stalas su kalėdaičiais, žvake, šieneliu ir tradiciniais patiekalais. Sustoję visi pasimeldėme, o kun. A. Opanovski palaimino Kūčių stalą. Laužėme kalėdaitį, žvelgėme vieni į kitus su didesniu negu visada jautrumu ir simpatija, linkėdami laimingų šv. Kalėdų ir sėkmingų ateinančių Naujųjų metų.

Vakaro metu „Ančios“ ansamblis (vad. Vytautas Batvinskas) sugiedojo ne vieną gražią kalėdinę giesmę. Giedoti buvo labai smagu, nes ne tik vadovas akordeonu grojo, bet dar ir Jūratė Birgelytė-Dołkowska smuiku pritarė. Malonu buvo pasiklausyti kelių Jūratės atliktų klasikinės muzikos kūrinių. Neužmiršome prisiminti ir „Kalėdinės dainelės“, kurios žodžius parašė Ričardas Jurgelevičius. Nuskambėjo ir poezijos posmai – Onutė Virbylienė perskaitė Prano Sovulio sukurtą eilėraštį „Suvalkiečių Kūčios“.

Džiugu, kad mūsų geri bičiuliai mokytojai Jeronimas ir Irutė Šalčiūnai iš Marijampolės ir šiais metais perdavė suvalkiečiams kalėdinius sveikinimus. Šį kartą gerbiamas Jeronimas prijungė savo sukurtą eilėraštį „Kūčios“:

„Kai dienos neaiškios,
kai rūsčios,
kai stinga pasauliui darnos,
mus DIEVO palaimintos Kūčios
taika apdovanos.

Padės kalėdaičių dalelės
sukviesti
vėles.

Žvaigždė
į Betliejaus tvartelį
pas KŪDIKĮ ves.

Vieni kitų mes
atsiprašę,
dėkosime JAM
iš širdies,
kad per valgių dvyliką
neša
Ramybę Kalėdų nakties.“

Šiais metais vyravo labai rimta ir šeimyninė nuotaika – visi dar nesusitaikėme su staigia mūsų ansamblio dalyvės a. a. Vandos Račienės netektimi. Tokie kalėdiniai susitikimai labai reikalingi, nes suartina žmones. Nepaisant visų kasdieninių rūpesčių, visuomeninio darbo krūvio, randame laiko pasimatyti, pasidalinti kalėdaičiais ir padėkoti vieni kitiems už gerą žodį, už skirtą laisvalaikį, siekiant išsaugoti lietuvišką tapatybę.

Onutė Virbylienė, punskas.pl

Nuotraukos O. Virbylienės

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia