LLD Suvalkų skyriaus ataskaitinis susirinkimas

0

Jau daugelį metų sausio mėn. Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyrius rengia ataskaitinį susirinikimą. Šiemet jis vyko sausio 21 d. Dalyvavo LLD pirmininkas Algirdas Vaicekauskas. Pradžioje išsamų pranešimą apie 2019 m. skyriaus nuveiktus darbus padarė LLD Suvalkų skyriaus pirmininkė Onutė Virbylienė. Padėkojo visiems, prisidėjusiems prie skyriaus veiklos. Po jos pasisakė „Suvalkiečio“ redaktorius Kazimieras Baranauskas, kuris labai gerai įvertino pirmininkės darbą. Už tai O. Virbylienei buvo nuoširdžiai padėkota ir įteikta gėlių.

Pranešimą apie 2019 m. veiklą skaito LLD Suvalkų skyriaus pirmininkė Onutė Virbylienė

A. Vaicekauskas pasveikino suvalkiečius su prasidėjusiais naujais metais ir padėkojo už gerą veiklą. Pažadėjo, kad šiais metais bus išlaikytos mūsų patalpos.

LLD Suvalkų skyriaus sekretorius ir iždininkas Kostas Leončikas aptarė suvalkiečių aukas ir išlaidas. Nors 2019 m., palyginti su 2018 m., sunaudota mažiau šilumos, vandens ir elektros energijos, tačiau sumokėta daugiau negu ankstesniais metais, kadangi daug kas pabrango. Jis padėkojo suvalkiečiams už aukas ir prašė tolesnės paramos, nes aukos yra labai svarbus suvalkiečių veiklos finansavimo šaltinis. K. Leončikas taip pat padėkojo A. Vaicekauskui už patalpų išlaikymą.

Pabaigoje O. Virbylienė aptarė planuojamus atlikti šiais metais darbus.

Kostas Leončikas, punskas.pl

K. Leončiko nuotr.

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia