Lietuviški vadovėliai dabar – kas kam? ir kur gauti?

0

Rugsėjo pradžioje Lenkijoje į mokyklas po vasaros atostogų sugužėjo pagrindinių ir vidurinių mokyklų mokiniai. Visų jų kuprinės išsipūtusios nuo įvairių mokyklinių reikmenų: vadovėlių, sąsiuvinių, o plunksninėse mirgėte mirga spalvoti pieštukai, flomasteriai ir tušinukai.

Lietuviškų klasių moksleiviams nemokamai priklauso taip pat vadovėliai gimtąja kalba. Daugelį metų juos rengia ir leidžia „Aušros“ leidykla. Kiekvienais metais jų sąrašą paprastai papildo kelios knygos ar kitos mokymo priemonės, kurių leidybą finansuoja Lenkijos edukacijos ir mokslo ministerija. Mokyklos juos gauna nemokamai.

Taigi kokie vadovėliai parengti, kokius ir kur dabar galima užsisakyti?

Pradėkime nuo pačių jauniausiųjų – pradinių klasių mokinukų. Pirmokėliai šiemet jau gali mokytis iš naujo pradinio ugdymo vadovėlio lietuviškoms mokykloms „Sveika, mokykla!“ Yra dvi vadovėlio dalys (1 dalis išleista 2022 m., 2 dalis – 2023 m.), abiejų autorė – Gražina Karaneckienė. Šis vadovėlis keičia seną, dar 2011 m. išleistą, „Saulutę“. Atskirai internete (ZPE) paviešinta ir papildoma mokymo priemonė „Aš pirmokas“, o ten garso ir vaizdo žodynėlis, lektoriaus skaitomi kūriniai, dialogai, dainelės ir žaidimai. 

Antrokai ir trečiokai tokios galimybės dar neturi, todėl jiems teks naudotis senais vadovėliais – „Saulutės metais“ (2012, 2013) ir „Saulutės takeliais“ (2014, 2015). Tiesa, jau rengiamas II klasės vadovėlis „Mokausi ir augu“, tačiau kol kas sunku prognozuoti, kada jis pateks į mokinukų rankas. Taip pat negalime pasakyti, kada pradinių klasių mokiniams bus išspausdinti nauji pratybų sąsiuviniai. Dalis jų jau parengta spausdinti, tačiau kol kas Lenkijos edukacijos ir mokslo ministerija aiškina neturinti galimybių jų finansuoti.

Nuo ketvirtos klasės vaikai naudojasi lietuvių kalbos ir literatūros vadovėliais. Ketvirtokams skirtas yra naujas Elenos Degutienės vadovėlis „Po tėviškės dangum“ (1–2 d., 2021), penktokams – „Skambėk, gimtasis žodi“ (1–2 d., 2023). Šiemet pradėtas rengti vadovėlis šeštokams – „Žinai žodį, rasi kelią“, bet kol kas šios klasės mokiniai dar turės mokytis iš ankstesnio „Su knyga per pasaulį“ (2016, 2017). Vadovėliai septintokams „Iš raštijos versmių“ (1–2 d.) ir aštuntokams „Pasirinkimų laikas“ (1–2) išleisti anksčiau, panaikinus gimnazijas – 2017 ir 2020 m., tačiau jie tebegalioja, t. y. atitinka 2017 m. programinius mokymo pagrindus. Septintos klasės vadovėlio autorė Elena Degutienė, o aštuntos – Irena Gasperavičiūtė. Šių klasių moksleiviams  E. Degutienė yra parengusi ir dviejų dalių lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinius „Mokausi ir tobulėju“.

Licėjaus mokiniams naujų lietuvių kalbos vadovėlių nesame išleidę, tačiau norisi priminti, kad visi Reginos Koženiauskienės ir Danguolės Mikulėnienės parašyti vadovėliai: „Lietuvių kalba, kalbos kultūra, retorika, komunikacja“ I kl. (2006), „Lietuvių kalba. Kalbos raida ir istorija. Rašytinė ir sakytinė kalba. Tarmės ir tarmėtyra“ II kl. (2007), „Lietuvių kalba. Stilistika. Stiliaus priemonės. Funkciniai stiliai. Kalbos stilizacija. Stilių sąveika. Tekstų stiliai ir žanrai. Šiuolaikinės lietuvių kalbos raida“ III kl. (2009) moksliniu atžvilgiu yra aktualūs ir verta jais naudotis. Tai pasakytina ir apie Broniaus Dobrovolskio pratybų sąsiuvinį „Lietuvių kalbos užduotys bendrojo lavinimo ir profiliuotajam licėjui. Rašyba ir skyryba I klasei“ (2007), kuris buvo parengtas specialiai mums, atsižvelgiant į mūsų krašto moksleivių daromas kalbos klaidas.

Licėjaus moksleiviai turi galimybę naudotis dar vienu vadovėliu – 2018 m. išleista dviejų dalių „Lietuvos geografija“ bei papildoma medžiaga CD plokštelėje. Vadovėlio autorius Vytautas Budzeika.

Aktualūs ir tinkami visi lenkų–lietuvių kalbų dalykiniai žodynėliai: matematikos, geografijos, fizikos, chemijos, biologijos, informatikos ir dailės terminų. Žodynėlių dar yra „Aušros“ leidykloje. Vyresnių klasių moksleiviams turėtų būti sudaryta galimybė iš bibliotekos juos pasiskolinti į namus visiems mokslo metams, kad atlikdami namų darbus iš lenkiškų vadovėlių galėtų greitai susirasti ar pasitikrinti reikalingus terminus ir sąvokas.

Lietuvių kalba kaip dalykas

Keliose mūsų krašto lenkiškose mokyklose (Pockūnų, Seinų, Suvalkų) lietuvių kalbos mokoma tik kaip dalyko. Gimtosios kalbos pamokų čia yra mažiau (tik 3 val. per savaitę), dažnai tuo pačiu laiku mokomi skirtingų klasių mokiniai. Dabar I–III klasių mokiniams yra specialiai išleisti vadovėliai ir pratybų sąsiuviniai: „Saulutės kraitelė“ (I kl., 2018, 2019), „Saulutės spindulėliai“ (II kl., 2019) „Saulutės dovanėlės“ (III kl., 2020).

Visas knygeles galima užsisakyti nemokamai Suvalkų švietimo kuratorijoje. Dirbant su šiomis vaikų grupėmis verta pasinaudoti ir minėtu priedu „Aš pirmokas“ arba edukaciniais filmais (pastarieji paviešinti portale https://punskas.pl/vadoveliai/). Vyresniems mokiniams tinka tie patys lietuvių kalbos ir literatūros vadovėliai, kurie skirti lietuviškoms mokykloms, žinoma, iš jų atsirenkant reikalingus gramatikos dalykus, literatūros kūrinius ir užduotis.

Visi „Aušros“ leidyklos vadovėliai ir pratybų sąsiuviniai nuo 2010 metų yra sandėliuojami Suvalkų švietimo kuratorijoje. Ten juos ir reikia užsisakyti. Gaila, kai kurių leidinių tiražas jau pasibaigęs, todėl ne viską pavyks gauti.

Anksčiau išleistos knygos (iki 2009 m.) yra „Aušros“ leidykloje. Jas galima atsiimti pateikus vadovėlių ir pagalbinių priemonių sąrašą, patvirtintą Suvalkų kuratorijos.

Leidykloje turime ir kai kurių knygelių mažiesiems, kurios – dėl pakeistų mokymo pagrindų – mokyklose vartoti jau netinkamos, tačiau jomis gali naudotis tėvai savarankiškam darbui su vaikais. Jos taip pat nemokamos.

nb, punskas.pl

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia