Lenkijos lietuvių bendruomenės Suvažiavimas, vykęs 2021 m. rugsėjo 25 d., nutaria:

0

– steigti Suvalkų lietuvių švietimo ir kultūros centrą;

– stengtis išsaugoti tokį Suvalkų krašto lietuvių švietimo modelį, kur visi dalykai dėstomi gimtąja kalba;

– prisidėti prie Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso kultūrinės dalies organizavimo;

– stiprinti Lenkijos lietuvių bendruomenės pozicijas Pasaulio lietuvių bendruomenėje;

– ugdyti Suvalkų krašto lietuvių bendruomeniškumą;

– surengti mūsų krašto lyderių (inteligentijos) forumą, kuris nustatytų bendruomenės poreikius, jų pagrindu sukurtų mūsų krašto lietuvių bendruomenės viziją ir veiklos strategiją;

– skatinti mokytojus supažindinti vaikus ir jaunimą su lietuviškų draugijų veikla;

– informuoti mokyklas apie mūsų krašto lietuvių organizacijų veiklą;

– skatinti jaunimą baigus mokslus grįžti į gimtąjį kraštą;

– stengtis viešojoje erdvėje vartoti taisyklingą lietuvių kalbą;

– skatinti jaunimą rinktis pedagogo profesiją, kad galėtų būti užtikrintas lietuviškų mokyklų tęstinumas.

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia