Lazdijuose pristatyta Punsko „Aušros“ leidyklos knyga

0

Š. m. rugsėjo 14 dieną Lazdijų rajono bibliotekoje vyko Punsko „Aušros“ leidykloje išleistos Ritos Pauliukaitienės knygos apie partizanus „Dainavos apygardos vadas Vincas Daunoras-Kelmas, Ungurys ir jo artimieji“ sutiktuvės.

Renginyje dalyvavo knygos autorė Rita Pauliukaitienė, Punsko „Aušros“ leidyklos direktorius Sigitas Birgelis, Lazdijų savivaldybės mero pavaduotojas Valdas Petras Mikelionis bei kiti. Valdas Petras Mikelionis pasveikino susirinkusiuosius, perskaitė Lazdijų merės Ausmos Miškinienės padėką knygos autorei ir leidėjui.

Lazdijų savivaldybės mero pavaduotojas Valdas Petras Mikelionis

Knygos redaktorius Sigitas Birgelis kalbėjo apie paskutinį Dainavos partizanų apygardos vadą Vincas Daunorą-Kelmą, Ungurį, pristatė Punsko „Aušros“ leidykloje išleistas knygas, padovanojo bibliotekai istorijos paveldo metraščio „Terra Jatwezenorum“ paskutinius septynis numerius.

Apie knygą ir apie Dainavos partizanų vadus kalbėjo Rita Pauliukaitienė.

Knygą pristato Rita Pauliukaitienė

Vincas Daunoras-Kelmas, Ungurys gimė 1921 m. Giraitiškių kaime. Mokslo gimnazijoje tęsti neteko nes tėvai buvo neturtingi. 1944 metais išėjo į mišką. 1945 m. tapo Vaidoto grupės nariu. 1951 buvo paskirtas Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės vadu.

1954 metais prasidėjo paskutinio Dainavos apygardos ir Dzūkų rinktinės vado paieškos. 1954 m. rugpjūčio 18 d. jis žuvo kovoje kartu su Jurgiu Palioniu-Dobilu. Jų kūnai kurį laiką buvo niekinami Prienuose ant grindinio, po to užkasti Šauliškių kaimo žvyrduobėje. Po metų Daunoro motina sužinojo sūnaus palaikų užkasimo vietą ir slapčiomis jį palaidojo kapinėse.

Lazdijų viešosios bibliotekos direktorė Renata Rudienė ir Rita Pauliukaitienė

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, Naudžiūnų kaime, Vinco Daunoro-Kelmo žūties vietoje, buvo pastatytas kryžius.

1999 m. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu jam suteiktas pulkininko laipsnis. Tais pačiais metais buvo apdovanotas (po mirties) Vyčio kryžiaus 2-ojo laipsnio ordinu.

Kalba Sigitas Birgelis

„Dainavos apygardos vadas Vincas Daunoras-Kelmas, Ungurys ir jo artimieji“ tai antra Ritos Pauliukaitienės Punske išleista knyga. 2019 m., švenčiant Jurgio Krikščiūno–Rimvydo 100-ąsias gimimo metinės pasirodė „Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas ir jo artimieji“. Antras knygos leidimas išėjo 2020 m. pradžioje.

Knyga „Dainavos apygardos vadas Vincas Daunoras-Kelmas, Ungurys ir jo artimieji“ buvo pristatyta Prienuose, Jiezne, Birštone ir Punske. Apie tai rašėme mūsų portale. Penktasis knygos pristatymas vyko Lazdijuose.

Knygos pratatymas Lazdijuose

sb, punskas.pl

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia