Laisvės gynėjų diena Suvalkuose

0

„…prisimename taikius gyventojus, juodoje naktyje tapusius neginkluoto pasipriešinimo aukomis…“ (Birutė Kanevičienė „Atminties žiedai“)

2020 m. sausio 14-ąją LLD Suvalkų skyriaus būstinėje, „Vienybės“ klube, paminėta Laisvės gynėjų diena.

Renginio pradžioje susirinkusieji sugiedojo Lietuvos valstybinį himną, o vėliau LLD Suvalkų skyriaus pirmininkė trumpai priminė 1991 m. sausio 13-osios tragiškus įvykius Vilniuje. Išvardijo prie televizijos bokšto žuvusius didvyrius, parodė susirinkusiems jų nuotraukas ir uždegė simbolinę žvakutę. Visi pagerbė žuvusiuosius tylos minute. Ansamblis „Ančia“, vadovaujamas Vytauto Batvinsko, Laisvės gynėjams skyrė meninę programėlę. Kolektyvas padainavo kelias patriotines dainas, tarp kitko, „Pajūriais, pamariais“, „Atlikęs pareigą Tėvynei“, „Giedu dainelę“… Poezijos mėgėjai pristatė šiai progai sukurtų eilių. Genovaitė Pečiulytė perskaitė eilėraštį „Laukti“. Pranas Sovulis pateikė du eilėraščius: vienas jų skirtas Sausio 13-osios aukai, marijampoliečiui Rimantui Juknevičiui „Rimantas sugrįžo“, kitas – platesnės apimties, pavadintas „Laisvė“. Onutė Virbylienė perskaitė Birutės Kanevičienės parašytą miniatiūrą „Atminties žiedai“ (Atsimenant Sausio 13-ąją).

Žiaurūs 1991 m. sausio 13-osios įvykiai parodė tikrąjį lietuvių tautos ryžtą ir pasiaukojimą. Žuvo 14 beginklių, nekaltų, taikių žmonių, o per 700 buvo sužeistų. Tai labai didelė auka Lietuvos kelyje į laisvę.

Onutė Virbylienė, punskas.pl

O. Virbylienės nuotraukose Sausio 13-osios minėjimo akimirkos

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia