Karaliaučiaus kraštas ir kultūra – tarp istorijos ir tapatybės

0

Mažojoje Lietuvoje bei buvusioje Prūsijoje, Lenkijoje yra daug lietuviško (baltiško) paveldo, kurį būtina puoselėti ir nuolat viešinti.

Apie šį paveldą ir krašte gyvenančius lietuvius bei mūsų kilmės asmenis per menkai žinoma ir rūpinamasi, o kitų šalių gausiau dotuojamos medijos srautas dažnai užgožia lietuvišką mediją, jos pasakojimus (naratyvus).

Esame įsitikinę, kad skubiai stiprinti medijų pusiausvyrą ir lietuvišką tapatumą reikia ne tik Karaliaučiaus, Suvalkų ir Olštyno regionuose, bet ir šiapus Nemuno.

Kristijono Donelaičio draugija su partneriais šiais metais įgyvendina Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo (SRTRF) finansuojamą projektą „Karaliaučiaus kraštas ir kultūra – tarp istorijos ir tapatybės“. Pagal internetinės žiniasklaidos programą fondas skyrė asociacijai Kristijono Donelaičio draugija 12500 eurų paramą. 

Svarbiausi šio projekto tikslai – skatinti Lietuvos ir už jos ribų, ypač Karaliaučiaus krašto (Mažosios Lietuvos) lietuvių bendruomenių bendravimą, stiprinti lietuvybę, jos vertybių sklaidą, taip pat stiprinti lietuvių kultūros ir atminties paveldo puoselėjimą bei sklaidą, lietuvišką švietimą, subalansuotą tarptautinį bendradarbiavimą, kultūrinius ir turizmo mainus abipus sienos.

Įgyvendinant projektą svetainei buvo ir dar bus parengta nemažai įvairių straipsnių, publikacijose neapsiribojant tik K. Donelaičiu, kitais iškiliais veikėjais ar Karaliaučiaus kraštu, ženkli dalis skiriama Klaipėdos kraštui. Be to, svetainėje www.donelaitis.info, be jau įprastų straipsnių, skaitytojai randa ir nemažai garso įrašų, trumpųjų naujienų, renginių anonsų ar santraukų socialiniuose tinkluose.

Mūsų svetainėje vyrauja temų ir žanrų įvairovė, ją siekiame plėsti atsižvelgdami į skaitytojų ir partnerių pageidavimus bei šio laikmečio poreikius. Esame atviri ir skatiname tuos, kurie norėtų ir galėtų bei gebėtų su šiuolaikišku požiūriu įsijungti į rašančiųjų ar informaciją teikiančiųjų gretas.

Kristijono Donelaičio draugija

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia