Bendruomenės žinios

0

LLB valdybos inf.

Spalio 3 d. Punske vyko pirmas naujai išrinktos Lenkijos lietuvių bendruomenės (LLB) valdybos narių posėdis. Valdybą sudaro šie asmenys: Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė (pirmininkė), Aidis Staskevičius (pirmininko pavaduotojas), Petras Maksimavičius (pirmininko pavaduotojas), Alicija Kraužlytė (sekretorė), Rita Vainaitė (narė), Justas Bliūdžius (narys), Alius Kliučinskas (narys).

LLB tarybos posėdis

Posėdžio metu aptarti aktualūs klausimai, kuriuos naujai valdybai teks spręsti. Artimiausiu metu posėdžiaus Lietuvos ir Lenkijos kultūros paveldo išsaugojimo ekspertų grupė, todėl nuspręsta papildyti ir pateikti aktualią informaciją apie Lenkijos lietuvių kultūros paveldo apsaugą ir spręstinas problemas (Berznyko kapinių klausimas, buvusios Seinų kunigų seminarijos rūmų, pastato, kuriame 1906–1914 m. veikė „Šaltinio“ spaustuvė, įamžinimas ir kt.).

Aptartas taip pat lietuvių švietimo ir kultūros centro steigimo Suvalkuose klausimas. Š. m. rugsėjo 27 d. atsakyme į LLB raštą Lenkijos užsienio reikalų ministerija pažymėjo, kad Lenkijos valstybė šalyje gyvenantiems lietuviams užtikrina europinius švietimo standartus. Tuo pačiu pabrėžė, kad tenkindama naujus prašymus (matyt, turima omenyje lietuvišką mokyklą Suvalkuose) tik didintų disproporcijas tarp to, ką Lenkija užtikrina lietuvių tautinei mažumai, ir to, kaip nepaisoma Lietuvos lenkų teisių. Paragino Lenkijos lietuvius kiekviena proga priminti Lietuvos valdžiai, kaip svarbu paisyti dvišalių sutarčių ir tarptautinių įsipareigojimų. Visas ministerijos atsakymo į LLB raštą vertimas į lietuvių kalbą bus paskelbtas vėliau.

Posėdžio metu nuspręsta parvežti iš Vilniaus ilgamečių Punsko Kovo 11-osios licėjaus abiturientų rėmėjų Aldonos ir Remigijaus Gaškų padovanotą dalį asmeninės bibliotekos ir Punsko licėjuje, švenčiant 65-metį, įrengti atitinkamą ekspoziciją.

Aptarti kultūriniai renginiai, kurie vyks Seinų-Punsko-Suvalkų krašte. Netrukus kartu su LR konsulatu Seinuose ketinama surengti lietuviškoms šeimoms skirtą renginį Suvalkuose, o ateinančiais metais Seinuose, Punske ir Suvalkuose kartu su Lietuvos nacionaliniu kultūros centru – Europos lietuvių kultūros dienas.

Diskutuota apie tai, kaip suburti mūsų krašto veiklius bendruomenės narius, draugijų, švietimo ir kultūros įstaigų atstovus ir pabandyti aptarti krašto raidos per 5–10 metų gaires, išryškinti strateginius tikslus, kurių įgyvendinimas leistų kuo ilgiau išsaugoti ir stiprinti Lenkijos lietuvių bendruomenę.

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia