punskas
albumas-valdo
ziedadulke
ketvirtas
dangus
atgalatgal
toliautoliau

Jiezne pristatyta Punsko „Aušros“ leidykloje išleista knyga apie Birštono ir Prienų kraštą

Lapkričio 9 dieną Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Jiezno filiale įvyko knygos „Bajorai Bartoševičiai – Lietuvos laisvės gynėjai, Birštono krašto kūrėjai“ pristatymas. Ši...
video

Lenkijos lietuvių draugija dabar

Lenkijos lietuvių draugijos pirmininką Robertą Sloviką kalbina Rimantė Pauliukaitytė. sb, punskas.pl

Šviesuolis iš Burbiškių

Vytautą Rėkų (1922–2016) prisiminus Vėlinių laikotarpis žadina prisiminimus. Apie išėjusius. Savus, pažįstamus ir tuos, apie kuriuos reikėtų žinoti.

Suvalkiečiai aplankė lietuvių kapus

Suvalkų lietuviai Vėlinių proga lankėsi kapinėse prie Bakalariavos (Bakałarzewska) g. Pagerbė ir atminimo žvakeles užžiebė Lietuvos partizanams...
video

Vėlinių koncertas Punske

sb, punskas.pl

Pagerbtas poeto Juozo Kėkšto ir M. K. Čiurlionio atminimas

Lapkričio 1 dieną Lietuvos Respublikos ambasadorius Varšuvoje Eduardas Borisovas ir ambasados kultūros atašė Rasa Rimickaite uždegė žvakutes ir padėjo gėlių vainikus ant poeto...

LR konsulato Seinuose vadovas pagerbė žuvusius Lietuvos karius, Juozo Kauko bei vysk. Antano Baranausko...

Artėjant Vėlinėms, LR konsulato Seinuose vadovas Genadijus Mackelis kartu su Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklos pedagogais bei mokiniais padėjo vainikus bei uždegė žvakutes...
video

Minėtuvės Punske

sb, punskas.pl
video

Visų šventųjų dieną Punske

sb, punskas,pl

Neužmirškime aplankyti kun. K. Jonkaičio kapo

Visų šventųjų dieną bus atidaryta Punsko senųjų kapinių koplyčia, kurioje palaidotas Punsko bažnyčios statytojas kunigas Kazimieras Jonkaitis. Neužmirškime aplankyti jo kapo, pasimelsti,...

Punskiečiai – vaivadijos krepšinio čempionai

Spalio 27 dieną Balstogėje vyko vaikų, gimusių 2010 metais ir jaunesnių, Palenkės vaivadijos krepšinio 3x3 varžybos. Susirinko 11 komandų iš visos vaivadijos....
Skip to content