atgalatgal
toliautoliau
Slider

Punskietis apdovanotas Popiežiaus šv. Silvestro ordino riterio kryžiumi

Šių metų rugsėjo 29 d., per Šventųjų arkangelų šventę, Vatikano radijo lietuviškų laidų vedėjas dr. Jonas Malinauskas buvo apdovanotas Popiežiaus šv. Silvestro...
video

Ambasadoriaus Remigijaus Motuzo kalba

LR konsulato Seinuose vadovo ambasadoriaus Remigijaus Motuzo kalba, pasakyta per LLB tarybos posėdį rugsėjo 25 d. Punske. sb, punskas.pl

Lenkijos lietuvių bendruomenės Suvažiavimas, vykęs 2021 m. rugsėjo 25 d., nutaria:

– steigti Suvalkų lietuvių švietimo ir kultūros centrą; – stengtis išsaugoti tokį Suvalkų krašto lietuvių švietimo modelį, kur visi...

Jurgita Stankauskaitė. Bulviakasis ir pamąstymai

Rugsėjis ir spalis – tai bulviakasio laikas. Atrodo, nieko naujo nepasakysi apie šitą, pavadinkim, rudens šventę. Taip, kai kas ją laiko tikra...

Apdovanoti medaliu „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“

Kaip praneša Lietuvos Respublikos konsulatas Seinuose, konsulato ir mokyklų bendruomenių teikimu garbės ženklo medaliu „Už pasaulio lietuvių...
video

Kodėl Lietuvai svarbios lituanistinės mokyklos užsienyje?

Spalio 1 d. (penktadienį) 16–18 val. (Lietuvos laiku) vyks diskusija „Kodėl Lietuvai svarbios lituanistinės mokyklos užsienyje?“ Renginio metu užsienio reikalų...
video

R. Pauliukaitienė apie savo naujausią knygą

Rugsėjo 11 d. Punske buvo pristatyta Punsko „Aušros“ leidykloje išleista nauja knyga apie partizanus „Dainavos apygardos vadas Vincas Daunoras-Kelmas, Ungurys ir jo...

Aštuntas Lietuvos garbės konsulas Lenkijoje

Tomasz Kurciński, verslininkas ir Palenkės verslo klubo pirmininko pavaduotojas, paskirtas Lietuvos garbės konsulu. Jo būstinė Balstogėje (Warszawska g. 1a).
video

LLB valdybos pirmininke išrinkta Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė

Rugsėjo 25 dieną Punsko Dariaus ir Girėno mokyklos svetainėje posėdžiavo Lenkijos lietuvių bendruomenės taryba. Kviečiame žiūrėti mūsų vaizdo reportažo.

Punske posėdžiavo LLB taryba

2021 m. rugsėjo 25 d. Punsko Dariaus ir Girėno mokyklos svetainėje vyko Lenkijos lietuvių bendruomenės tarybos posėdis. Renginį atidarė, delegatus ir atvykusius...

Lietuvi, ar jau susirašei?

Gyventojų ir būstų surašymai vykdomi visose Europos Sąjungos valstybėse narėse kas dešimt metų. Taigi 2021 m. tai jau atliko arba atlieka visos...
video

Suvalkų kapinėse surasti Lietuvos partizanų palaikai?

Lenkijos tautos atminties instituto kvietimu rugsėjo 23 dieną Suvalkų evangelikų kapinėse lankėsi Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atstovai: Specialiųjų tyrimų...