atgalatgal
toliautoliau
Slider

Punske vis mažiau žmonių

Punsko valsčiuje kasmet mažėja gyventojų. 2020 m. pabaigoje čia buvo užregistruotas 4231 žmogus, 2019 m. – 4 244, 2008 m. – 4 365...

Punskas turi pirmuosius garbės piliečius

Birželio 30-ąją posėdžiavusi Punsko valsčiaus taryba vienbalsiai priėmė nutarimą skirti Punsko valsčiaus garbės piliečių vardus Stasei ir Antanui Zimnickams, Kanadoje gyvenantiems mūsų...

Išskirtinės šv. Mišios Suvalkuose

Eilinio sekmadienio šv. Mišios Suvalkų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje vyko praeitą sekmadienį (2021-06-20). Tai buvo išskirtinės mišios, kadangi į jas susirinkę suvalkiečiai...

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis

2021 m. birželio 22 d. Lietuvos mokslų akademijos (LMA) visuotinio narių susirinkimo metu LMA pasirašė sutartį su Punsko savivaldybe bei Lenkijos lietuvių...
video

Mokslo metų pabaiga Vidugirių mokykloje

Vidugirių mokyklos direktorę Onutę Samulevičienę kalbina Rimantė Pauliukaitytė. sb, punskas.pl
video

Mokslo metų pabaiga Seinų „Žiburio“ mokykloje

Seinų „Žiburio“ mokyklos direktorių Algirdą Vaicekauską kalbina Rimantė Pauliukaitytė. sb, punskas.pl

Vėtra nuniokojo Punsko kapines

Staigios audros ritasi per visą Lenkiją. Neramūs orai ir audros neaplenkė mūsų krašto. Šiandien apie pietus praūžusi vėtra Ožkinių kaime nuplėšė namo...
video

Mokslo metų pabaiga Punsko licėjuje

Punsko Kovo 11-osios licėjaus direktorių Alvydą Nevulį kalbina Rimantė Pauliukaitytė. sb, punskas.pl
video

Prie Galadusio ežero vyks ansamblių sąskrydis

LLD pirmininką Algirdą Vaicekauską kalbina Rimantė Pauliukaitytė. sb, punskas.pl
video

Mokslo metų pabaiga Punsko mokykloje

Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinės mokyklos direktorių Joną Vydrą kalbina Rimantė Pauliukaitytė. sb, punskas.pl

Punsko parapijos skelbimai

Penktadienį 8 val. bus aukojamos padėkos šv. Mišios už praeitus mokslo metus.Pagal episkopato paliepimą ateinantį sekmadienį po kiekvienų šv. Mišių rinksime...
video

Mokslo metų pabaiga Punsko vaikų darželyje

Punsko vaikų darželio direktorę Aliciją Valinčienę kalbina Rimantė Pauliukaitytė. sb, punskas.pl