atgalatgal
toliautoliau
Slider

2017–2021 m. LLB valdybos ataskaita

2017–2020 m. LLB valdybos kadencija, kuri dėl COVID-19 pandemijos prasitęsė iki 2021 m., buvo paženklinta sudėtingų sprendimų metais. Jei darbus pradėjome Lietuvos...

„Gilyn į dievišką gelmę“ Punske

Spalio 22 dieną Punsko bažnyčioje po vakaro šv. Mišių (17 val.) vyks kunigo Povilo Slaminio knygos „Gilyn...

Kalvarijoje vyko Punsko „Aušros“ leidyklos knygos pristatymas

Spalio 6 d. Kalvarijos savivaldybės viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta knyga „Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas ir jo artimieji“. Dalyvavo knygos sudarytoja Rita Pauliukaitienė bei leidyklos...

Lenkija pateko į raudonąją zoną

Europoje blogėja epidemiologinė padėtis. Nuo spalio 4 d. iš žaliosios į raudonąją zoną buvo perkelta Lenkija. Lietuvoje:

Jau atstatyta Punsko „špitolė“

Prie Punsko bažnyčios akmeninės tvoros iškilo gražus, akį traukiantis pastatas. Tai atstatyta buvusi „špitolė“. Manoma, kad ji buvusi senesnė už dabartinę šventovę,...
video

Prof. dr. Broniaus Makausko kalba

Prof. dr. Broniaus Makausko kalba, pasakyta per LLB tarybos posėdį rugsėjo 25 d. Punske. sb, punskas.pl

Punsko parapijos skelbimai

1. Prasidėjo spalio mėnuo. Kasdien po šv. Mišių melsimės rožinio maldą. Kviečiame dalyvauti. 2. Praeitą sekmadienį, episkopato paliepimu, buvo...

Punskietis apdovanotas Popiežiaus šv. Silvestro ordino riterio kryžiumi

Šių metų rugsėjo 29 d., per Šventųjų arkangelų šventę, Vatikano radijo lietuviškų laidų vedėjas dr. Jonas Malinauskas buvo apdovanotas Popiežiaus šv. Silvestro...
video

Ambasadoriaus Remigijaus Motuzo kalba

LR konsulato Seinuose vadovo ambasadoriaus Remigijaus Motuzo kalba, pasakyta per LLB tarybos posėdį rugsėjo 25 d. Punske. sb, punskas.pl

Lenkijos lietuvių bendruomenės Suvažiavimas, vykęs 2021 m. rugsėjo 25 d., nutaria:

– steigti Suvalkų lietuvių švietimo ir kultūros centrą; – stengtis išsaugoti tokį Suvalkų krašto lietuvių švietimo modelį, kur visi...

Jurgita Stankauskaitė. Bulviakasis ir pamąstymai

Rugsėjis ir spalis – tai bulviakasio laikas. Atrodo, nieko naujo nepasakysi apie šitą, pavadinkim, rudens šventę. Taip, kai kas ją laiko tikra...

Apdovanoti medaliu „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“

Kaip praneša Lietuvos Respublikos konsulatas Seinuose, konsulato ir mokyklų bendruomenių teikimu garbės ženklo medaliu „Už pasaulio lietuvių...