punskas
albumas-valdo
ziedadulke
ketvirtas
dangus
atgalatgal
toliautoliau

Punsko parapijos skelbimai

Ateinantį sekmadienį jau prasideda advento laikotarpis.Sekmadienio aukos bus skirtos Elko kunigų seminarijos išlaikymui. Prašome pasimelsti pašaukimų...

Kun. Marius Talutis. Ilsėkis Viešpatyje, uolusis misionieriau

Lapkričio 15 d. iš Toronto atskriejo labai liūdna žinia, jog eidamas 64-uosius metus mirė prelatas Edmundas Putrimas, draugų vadinamas Edžiu. Tai labai...
video

Mokytojų konferencija Seinuose (3). Meninė programa

Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklos mokinių meninė programa, parodyta per lietuviškų mokyklų mokytojų konferenciją lapkričio 19 d. Seinų „Lietuvių namuose“.
video

Prelato Edmundo Putrimo atsisveikinimo apeigos

Šviesaus atminimo Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovadai kun. Edmundas Putrimas mirė 2022 m. lapkričio 15 d.  Prelato...
video

Mokytojų konferencija Seinuose (2). Pranešimas apie prelatą Edmundą Putrimą

Dr. Broniaus Makausko pranešimas, skaitytas per lietuviškų mokyklų mokytojų konferenciją lapkričio 19 d. Seinų „Lietuvių namuose“. sb. punskas.pl

2023 m. Punsko–Seinų–Suvalkų renginiai

Renginio pavadinimasDataVietaRengėjai Sausio 13-osios minėjimas prie Laisvės kovotojų paminklo; šv. Mišios ir laužas prie Vasario 16-osios varposausio 13prie Laisvės kovotojų paminklo, bažnyčia,...
video

Mokytojų konferencija Seinuose (1)

2022 m. lapkričio 19 d. Seinų „Lietuvių namuose“ vyko lietuviškų mokyklų mokytojų konferencija, skirta „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ 50-mečiui. Meninę programą parodė...

Į Punsko mokyklą atvyko svečiai iš Vilniaus

Spalio 21 dieną į mūsų mokyklą atvyko svečiai iš Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos. Buvo 4 mokytojos ir...

„Vieno eilėraščio“ konkursas

Prasidėjus naujiesiems mokslo metams, Punsko „Aušros“ leidykla ir Lenkijos lietuvių draugija paskelbė „Vieno eilėraščio“ konkursą. Tokios varžytuvės skelbiamos nebe pirmą kartą. Konkurse...
video

LVKD/LLD 65-mečio jubiliejus (2 d.). Padėkos ir sveikinimai

Lietuvių visuomeninės kultūros draugijos–Lenkijos lietuvių draugijos 65-mečio jubiliejus, kuris vyko 2022 metų lapkričio 13 dieną Seinų „Lietuvių namuose“. 1...
video

Žinių apie Lietuvą viktorina Punske

Lapkričio 17 dieną Punsko Kovo 11-osios licėjuje vyko žinių apie Lietuvą viktorina. Apie renginį pasakoja mokyklos direktorius Alvydas Nevulis, Lenkijos lietuvių draugijos...

Akimirka, kai esi tik tu ir motociklas

Neseniai interneto platybėse aptikau įdomią Rokiškio rajono asmenybę – ūkininką Petrą Šiaučiūną. Jisai ne šiaip sau ūkininkas, auginantis javus ir avis. Baigęs...
Skip to content