atgalatgal
toliautoliau
Slider
video

Paminėtas Punsko Kovo 11-osios licėjaus 65-metis

Spalio 14-ąją Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjaus sporto salėje iškilmingai paminėtas 65-asis mokyklos jubiliejus bei Mokytojų diena. Šventės pradžioje buvo įnešta mokyklos...

Padėtis dėl koronaviruso vis rimtesnė

Apie kasdien blogėjančią padėtį Lenkijoje ir vis didesnį susirgimų COVID-19 skaičių  praneša sveikatos ministerija. Kiekvieną dieną naujų atvejų registruojama per 2600, nors...

Bendruomenės žinios

LLB valdybos inf. Spalio 3 d. Punske vyko pirmas naujai išrinktos Lenkijos lietuvių bendruomenės (LLB) valdybos narių posėdis. Valdybą...

„Auksinis obuolėlis“ Punske

2021 m. spalio 17 d. (sekmadienį) Punsko skansene vyks rudeninė šeimos iškyla „Auksinis obuolėlis“. Pradžia 11 val.

Atnaujinta kelio atkarpa Punskas–Ožkiniai

Baigta atnaujinti 2,6 km kelio atkarpa iš Punsko į Ožkinius. Išlietas išlyginamasis asfalto sluoksnis, atnaujintos sankryžos, šaligatviai, pakelės grioviai, atliktos pralaidos po...

Lietuviškų mokyklų mokytojų konferencija Seinuose

Kviečiame į Lenkijos lietuviškų mokyklų mokytojų konferenciją Seinų „Lietuvių namuose“ (2021 m. spalio 15 d., pradžia 9 val.)

2017–2021 m. LLB valdybos ataskaita

2017–2020 m. LLB valdybos kadencija, kuri dėl COVID-19 pandemijos prasitęsė iki 2021 m., buvo paženklinta sudėtingų sprendimų metais. Jei darbus pradėjome Lietuvos...

„Gilyn į dievišką gelmę“ Punske

Spalio 22 dieną Punsko bažnyčioje po vakaro šv. Mišių (17 val.) vyks kunigo Povilo Slaminio knygos „Gilyn...

Kalvarijoje vyko Punsko „Aušros“ leidyklos knygos pristatymas

Spalio 6 d. Kalvarijos savivaldybės viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta knyga „Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas ir jo artimieji“. Dalyvavo knygos sudarytoja Rita Pauliukaitienė bei leidyklos...

Lenkija pateko į raudonąją zoną

Europoje blogėja epidemiologinė padėtis. Nuo spalio 4 d. iš žaliosios į raudonąją zoną buvo perkelta Lenkija. Lietuvoje:

Jau atstatyta Punsko „špitolė“

Prie Punsko bažnyčios akmeninės tvoros iškilo gražus, akį traukiantis pastatas. Tai atstatyta buvusi „špitolė“. Manoma, kad ji buvusi senesnė už dabartinę šventovę,...
video

Prof. dr. Broniaus Makausko kalba

Prof. dr. Broniaus Makausko kalba, pasakyta per LLB tarybos posėdį rugsėjo 25 d. Punske. sb, punskas.pl