punskas
albumas-valdo
ziedadulke
ketvirtas
dangus
atgalatgal
toliautoliau

Trys Karaliai

Sausio 6 dieną Bažnyčia švenčia Trijų Karalių iškilmes, tačiau dera suprasti, kad Karaliai nėra šios šventės tikrasis centras. Tikrąją šios šventės reikšmę geriau nusako...

Turime Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją

Nuo šių metų pradžios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija tapo LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 2019 m. sausio 1 d. valstybės sporto...

Svečiuose pas vyskupą Paulių Antaną Baltakį

Paulius Antanas Baltakis (g. 1925 m. sausio 1 d. Latavėnuose, Anykščių raj.) - lietuvių kunigas, pranciškonas, vyskupas.   Jo seneliai: Juozapas Baltakis (1852–1927) ir Rozalija Pukenytė-Baltakienė...

„Mes ir jie“: B. Jonuškaitė: Pasaulį visada suvokiau per lietuvių kalbą

Punske gimusią ir augusią Birutę Jonuškaitę nuo vaikystės lydėjo dvi kalbos – lietuvių ir lenkų. Ji, kaip ir kiti Punske augantys lietuvių vaikai, buvo...

„Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti“

Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš Rytų šalies ir klausinėjo: „Kur yra gimusis Žydų karalius? Mes matėme užtekant...

„Aš noriu Kalėdų”

Dainuoja Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjaus choras „Pašešupiai“. Kūčios 2018. sb, punskas.pl

Palydėjome į Anapilį Anelę Maksimavičienę

2018 m.  gruodžio 31 d. Punsko krašto lietuviai palydėjo į Anapilį šviesaus atminimo vyriausiąją mūsų krašto gyventoją Anelę Maksimavičienę. Ji 2019 metų birželio 10...
Skip to content