punskas
albumas-valdo
ziedadulke
ketvirtas
dangus
atgalatgal
toliautoliau
video

Vidugiriuose vyko pal. J. Matulaičio atlaidai

Liepos 10 d. Vidugiriuose vyko palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai. Juos vedė Lazdijų klebonas kun. Nerijus. Pamaldų metu giedojo choras Navis.
video

GIESMIŲ PYNĖ MARIJAI

Š. m. gegužės 28 d. Šv. Baltramiejaus bažnyčioje vyko IX bažnytinių chorų šventė „GIESMIŲ PYNĖ MARIJAI“. Renginys prasidėjo šv....
video

Velykinių valgių šventinimas, 2022

Didįjį šeštadienį nešame į bažnyčią šventinti maistą: margučius, kiaušinius, duoną, mėsą, druską. Maistas laiminamas tam, kad šeimos nariai, paragavę šventintų velykinių patiekalų,...
video

Kryžiaus kelias Punske, 2022

Kryžiaus kelio apmąstymus skaito vaikai, besiruošiantys šiemet priimti Pirmąją Komuniją. sb, punskas.pl
video

Kun. Povilo Slaminio paskaita

Kun. Povilo Slaminio paskaita, skaityta per knygos „Gilyn į dievišką gelmę“ sutiktuves 2021 m. spalio 22 d. Punsko bažnyčioje.
video

Kun. Gabrieliaus Satkausko mokymas „Dievo Žodžio svarba liturgijoje“

Kun. Gabrieliaus Satkausko mokymas „Dievo Žodžio svarba liturgijoje“, skaitytas per kunigo Povilo Slaminio knygos „Gilyn į dievišką gelmę“ sutiktuves 2021 m. spalio 22...
video

Punske pristatyta kunigo Povilo Slaminio knyga

Spalio 22 dieną Punsko bažnyčioje po vakaro šv. Mišių vyko kunigo Povilo Slaminio knygos „Gilyn į dievišką gelmę“ sutiktuvės.
video

Spalis – Marijos mėnuo

sb, punskas.pl
video

Prisikėlimo bazilika

Prisikėlimo bazilikos kleboną, Kauno arkivyskupijos pastoracinės tarybos narį mons. Vytautą Grigaravičių kalbina Rimantė Pauliukaitytė. Kauno Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo...
video

Devintinių procesija Punske, 2021

sb, punskas.pl

Kristaus kapas

Kristaus kapas Punsko bažnyčioje. 2021 m.
Skip to content