punskas
albumas-valdo
ziedadulke
ketvirtas
dangus
atgalatgal
toliautoliau

Adventas. Punsko vikaro Povilo akimis

Punsko vikarą Povilą Slaminį kalbina Agnė Karčiauskaitė-Jankauskienė Kun. Povilas Slaminis Prasideda advento laikotarpis. Kas tai...

VIEŠPATIES ANGELAS apreiškė Marijai

Gieda Smalėnų lietuvių bažnytinis choras. Iš kompaktinės plokštelės „MALDOS UŽ MIRUSIUS“. Šią plokštelę galima įsigyti pas Smalėnų parapijos kleboną, Jolantą Sakalauskienę iš...
video

Žiežmarių šv. Jokūbo parapijos choras Punske

Rugsėjo 24 dieną Sumos šv. Mišiose ir po jų giedojo Žiežmarių šv. Jokūbo parapijos choras. Apie chorą pasakoja Algirdas Biveinis, Žiežmarių šv....
video

Punsko Žolinės 2023. Šv. Mišios

Rugpjūčio 15 dieną Punske vyko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo dangun atlaidai. Šv. Mišias atnašavo kunigas vienuolis, domininkonas Mindaugas Slapšinskas OP.
video

Apie Žolinę pasakoja Punsko parapijos vikaras Povilas Slaminis

Žolinė – tai katalikiška šventė. Krikščionybėje ji dar vadinama Švenčiausiosios Mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmėmis. Šventės ištakos – Jeruzalė. Tai pati...
video

Kun. Rolando Bičkausko pamokslas

Kaišiadorių vyskupijos generalinio vikaro, Jiezno klebono kun. Rolando Bičkausko pamokslas, pasakytas liepos 9 dieną Vidugirių koplyčioje per pal. Jurgio Matulaičio atlaidus.
video

Vidugiriuose vyko pal. Jurgio Matulaičio atlaidai

Liepos 9 dieną Vidugirių koplyčioje vyko pal. Jurgio Matulaičio atlaidai. Atlaidus vedė Kaišiadorių vyskupijos generalinis vikaras, Jiezno klebonas kun. Rolandas Bičkauskas. Atlaidų...
video

Vidugiriuose vyks pal. Jurgio Matulaičio atlaidai

Liepos 9 dieną 14.00 val. Vidugirių koplyčioje vyks pal. Jurgio Matulaičio atlaidai. Šiuos atlaidus ves Kaišiadorių vyskupijos generalinis vikaras, Jiezno klebonas kun....
video

Dievo Kūno šventė Punske 2023

2023 m. birželio 8 d. Punske iškilmingai buvo švenčiama Dievo Kūno šventė, vadinama Devintinėmis. Ji yra paskutinė iš kilnojamųjų kalendoriaus švenčių.
video

Interviu su arkivyskupu Lionginu Virbalu

Balandžio 23 dieną Punske viešėjo Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovadai arkivyskupas Lionginas Virbalas. Jis sutiko duoti interviu mūsų portalui ir...
video

Arkivyskupo Liongino Virbalo pamokslas

Balandžio 23 dieną Punske vyko šv. Jurgio atlaidai, kuriuose dalyvavo Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovadai arkivyskupas Lionginas Virbalas. Kviečiame pasiklausyti...
video

Punske lankėsi arkivyskupas Lionginas Virbalas

Balandžio 23 dieną Punske vyko šv. Jurgio atlaidai, kuriuose dalyvavo Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovadai arkivyskupas Lionginas Virbalas.
Skip to content