punskas
albumas-valdo
ziedadulke
ketvirtas
dangus
atgalatgal
toliautoliau

Kovo 11-oji Punsko savivaldybės darželyje

Punsko savivaldybės darželio vaikučiai kasmet mini ir švenčia valstybines šventes. Neseniai pasidžiaugėm ir atšventėm Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo...
video

Kovo 11-oji Kampuočiuose

Kovo 11 dieną prie Lietuvos nepriklausomybės paminklo Kampuočiuose paminėta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Dalyvavo Punsko valsčiaus bei kitų lietuviškų įstaigų atstovai, organizacijų ir mokyklų vadovai....

„Vienybės“ poezijos šventė su garbingais jubiliejais

2022 m. gegužės 15 d. Suvalkuose vyko „Vienybės“ poezijos šventė su garbingais jubiliejais: iškilmingai paminėta Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus 60-metis, Suvalkų...
video

Lietuvos nepriklausomybės minėjimas Seinuose (3 dalis)

2020 m. vasario 16 dieną Seinuose paminėtas 102-asis Lietuvos gimtadienis. Šventinis koncertas vyko Seinų „Lietuvių namuose“. Meninės programos metu pasirodė „Lietuvių namų“...

Marcelijui Martinaičiui atminti

Jau dešimt metų gyvename be poeto Marcelijaus Martinaičio. 2013 metų balandžio 5 dieną jis nelauktai ir netikėtai iškeliavo į Anapilį.

Dariaus ir Girėno 89-ųjų žūties metinių minėjimas

Liepos 10 dieną Ščecine vyko Lietuvos lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 89-ųjų žūties metinių minėjimas. Šv. Mišias atnašavo Ščecino-Kamiensko diecezijos vyskupas...
video

Seiniškiai paminėjo šv. Kazimiero dieną

2020 m. kovo 1 dieną Seinuose paminėta Lietuvos tautos globėjo šventojo Kazimiero diena. Šventė prasidėjo Mišiomis Seinų bazilikoje, kurias atnašavo kunigas Jaroslav...

Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienos

Prieš 80 metų, 1941 m. birželio 14 d. 3 val. ryto, sovietai pradėjo organizuotus masinius Lietuvos gyventojų trėmimus į šiaurines Sovietų Sąjungos...
video

Sausio 13-oji Vidugiriuose

Kaip kiekvienais metais, taip ir šiemet Vidugirių mokykloje prisiminėme Sausio 13-osios įvykius ir pagerbėme tragiškai žuvusius už tėvynės laisvę. Sausio 13 d....
video

Kovo 11-osios koncertas Punske („Šalčia“)

2020 m. kovo 8 dieną Punsko lietuvių kultūros namuose vyko Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas „Sudainuokime Lietuvą“. Jį surengė Punsko Kovo 11-osios...
video

Seinuose pagerbėme Antaną Baranauską

Sausio 17 d. Seinuose buvo paminėtos vyskupo ir lietuvių literatūros klasiko Antano Baranausko 187-osios gimimo metinės. Prie vyskupo paminklo...
Skip to content