punskas
albumas-valdo
ziedadulke
ketvirtas
dangus
atgalatgal
toliautoliau
video

Punsko „Aušros“ leidyklos knygų pristatymas

Lapkričio 26 d. Punsko lietuvių kultūros namuose vyko „Aušros“ leidykloje išleistų knygų pristatymas. Pradžioje buvo parodytas LKN teatro „Kregždė“...
video

Mokytojų konferencija Seinuose (3). Meninė programa

Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklos mokinių meninė programa, parodyta per lietuviškų mokyklų mokytojų konferenciją lapkričio 19 d. Seinų „Lietuvių namuose“.
video

XXVI tautinių mažumų susitikimai (3 dalis). Ukrainiečiai

Lapkričio 6 dieną Punsko LKN vyko XXVI tautinių mažumų susitikimai. Dalyvavo totorių, ukrainiečių, baltarusių, sentikių bei lietuvių meno kolektyvai.
video

XXVI tautinių mažumų susitikimai (2 dalis)

Lapkričio 6 dieną Punsko LKN vyko XXVI tautinių mažumų susitikimai. Dalyvavo totorių, ukrainiečių, baltarusių, sentikių bei lietuvių meno kolektyvai.
video

Artėja Tautinių mažumų susitikimai

Apie Tautinių mažumų susitikimus pasakoja LKN direktorė Asta Pečiulienė. Ją kalbina Rimantė Pauliukaitytė. sb, punskas.pl
video

DZŪKIJOS 65-metis. Mintys po jubiliejinio koncerto

Choro „Dzūkija“ vadovą Vidą Simanauską kalbina Rimantė Pauliukaitytė. sb, punskas.pl
video

„Dzūkijos“ 65-metis. Buvo nuostabių akimirkų

„Dzūkijos“ choro dalyvę Jolantą Jonušonytę kalbina Rimantė Pauliukaitytė. sb, punskas.pl
video

„Dzūkijos“ 65-metis. Kodėl dainuoju?

„Dzūkijos“ choro ilgametį dalyvį Petrą Zimnicką kalbina Rimantė Pauliukaitytė. sb, punskas.pl

65-eri kūrybinės veiklos metai

2022 m. spalio 2 d., sekmadienio popietę, Punsko lietuvių kultūros namuose įvyko LKN mišraus choro „Dzūkija“ 65-asis jubiliejus.
video

„Dzūkijos“ 65-metis. Verta gimti Punske

Spalio 2 d. Punsko LKN atšvęstas mišraus choro „Dzūkija“ 65-metis. Kviečiame pasižiūrėti interviu su Varšuvos politechnikos akademinio choro vadovu...

Suvalkų lietuviai vėl šventė

Š. m. spalio 2 dieną Suvalkuose suorganizuota Rudens gėrybių šventė su proza ir daina bei ansamblio „Ančia“ 20-ojo jubiliejaus minėjimas. Šventinė programa,...
video

„Dzūkijos“ 65-metis. „Dzūkijos“ ir „Varsos“ chorų koncertas

Spalio 2 d. Punsko LKN atšvęstas mišraus choro „Dzūkija“ 65-metis. Kviečiame pasižiūrėti chorų koncerto akimirkų. sb,...
Skip to content