punskas
albumas-valdo
ziedadulke
ketvirtas
dangus
atgalatgal
toliautoliau

Romas Kalanta. Išeivijoje gyvenusių lietuvių išplatintos žinios Vakarų Europoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje,...

Apie Romo Kalantos susideginimą bei masinius pilietinius protestus Kaune 1972 m. gausiai buvo rašoma ne tik išeivių iš Lietuvos leidžiamoje spaudoje, bet...

Romas Kalanta. Informacija slapta Lietuvoje leistoje literatūroje 1972–1989 m. (3)

2022-uosius Lietuvos Respublikos Seimas yra paskelbęs ne tik Romo Kalantos atminimo, bet ir „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ metais. Šį leidinį iniciavo 1972...

Sigitas Birgelis. Vytauto rinktinės 4-osios kuopos partizanai (3). Ryšininkės akimis

Dauguma Vytauto rinktinės 4-osios kuopos vyrų dažnai pereidavo sieną ir nemaža laiko praleisdavo pas Punsko krašto lietuvius. 1945 m. gegužės pabaigoje į...

Romas Kalanta. Archyviniai dokumentai apie masinį pilietinį pasipriešinimą 1972 m. Kaune (2)

Masinį pilietinį pasipriešinimą, vykusį 1972 m. gegužės 18–19 d. Kaune, išprovokavo sovietinių valdžios struktūrų sprendimas paankstinti dviem valandomis Romo Kalantos laidotuves, jį...

Romas Kalanta. Masinio pilietinio pasipriešinimo 1972 m. atminimo įamžinimas (1)

Išlikę R. Kalantos bei jo šeimos daiktai Lietuvos Respublikos Seimo sprendimu 2022-aisiais metais visos šalies mastu minima keturiolika svarbių valstybei...

Sigitas Birgelis. Vytauto rinktinės 4-osios kuopos partizanai (2). Punsko krašte

(Tęsinys) Praūžus frontui, rusai pradėjo gaudyti jaunus vyrus ir gabenti juos į mobilizacijos punktus. Tokia buvo pirmoji „mobilizacija“. Pirmąja...

Vytauto rinktinės 4-osios kuopos partizanai. Į sovietų kariuomenę, į stribus ar į mišką

Sigitas Birgelis. punskas.pl Vytauto rinktinės 4-oji kuopa, kuri veikė Lenkijos–Lietuvos pasienyje, suvaidino ypatingą vaidmenį Lietuvos partizaninio judėjimo istorijoje. Būrio...
video

Lietuvos partizanų pagerbimo šventė Suvalkų krašte

2022 m. birželio 19 d. Punsko krašte pagerbti Suvalkų trikampyje veikę ir iš čia kilę Lietuvos partizanai. Giluišiuose (Trumpališkyje),...
video

„Terra Jatwezenorum“ pristatymas Vilniuje

Gegužės 31 dieną Vilniuje Lietuvos mokslų akademijoje vyko Lenkijos lietuvių bendruomenės ir Punsko valsčiaus diena bei XIII „Terra Jatwezenorum“ tomo pristatymas.

1905 metų lietuvių tautinis sukilimas (4 dalis). Kalvarijos kalėjime

(Tęsinys) 1906 m. sausio 1 d. už dalyvavimą tautiniame judėjime žandarai Andrių Matulaitį areštavo ir pasodino į Kalvarijos kalėjimą....

PUNSKO KRAŠTO VAIDMUO PARTIZANINIO JUDĖJIMO LAIKOTARPYJE

SIGITAS BIRGELIS, „Dzūkų žinios“, nr. 20 (2022-05) Keli kilometrai nuo Punsko, Šlynakiemyje, pušynėlio rytiniame šlaite, kur prieš 73 metus...

1905 metų lietuvių tautinis sukilimas (3 dalis). Andrius Matulaitis

Tęsiame pasakojimą apie 1905 m. lietuvių tautinį sukilimą. Nemažai informacijos apie tų metų įvykius galima rasti spaudos draudimo laikų...
Skip to content