punskas
albumas-valdo
ziedadulke
ketvirtas
dangus
atgalatgal
toliautoliau
video

Suvalkų krašto partizanai (1 d.)

2019 metų birželio 16 dieną Punske viešėjo Marijampolės Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejaus vedėjas, rašytojas Justinas Sajauskas. Jis dalyvavo iškilmingame Punsko ir Seinų...
video

Kelionė po Sūduvos dvarus. Vilkaviškis

 – Jūs pasiekėte kelionės tikslą, – informuoja Google maps navigacija. Sustojame prie iš dalies restauruotų Vilkaviškio dvaro rūmų. Galvoje nuvilnija nusivylimo gaidelė....

Sigitas Birgelis. Etninių šaknų beieškant

Istorinės žinios apie jotvingius (sūduvius) yra nuotrupinio pobūdžio. Istoriniuose šaltiniuose daugiausia minimi jų karo žygiai bei kunigaikščių vardai. Trūksta tikslesnių duomenų apie...

Punsko krašto partizanas Petras Dzidolikas-Bijūnas

Saulėtą rugpjūčio dieną su mama susiruošėme aplankyti Lietuvos partizano Petro Dzidoliko-Bijūno žūties vietą Jiezne. Važiuodamos pakeliui stabtelėjome Prienuose ir užsukome į senąsias...

Dainavos apygardos ir Pietų Lietuvos (Nemuno) srities partizanų vadai

Vincas Daunoras-Kelmas, Ungurys, (1921 – l 954-08-18) Septintasis, paskutinysis Dainavos apygardos vadas Vincas Daunoras-Kelmas, Ungurys...

Lenkijos lietuvių portalui punskas.pl

Nuo seniai skaitau sistemingai portale publikuotus straipsnius ir vaizdo įrašus. Norėčiau kai kurias informacijas patikslinti ir papildyti. Ansamblių...

Lietuvoje vis dar vaidenasi bolševikinė Cvirkos šmėkla

Neseniai rašėme, kad Nekilnojamojo kultūros paveldo ekspertų taryba išbraukė sovietmečio rašytojo, sovietinio kolaboranto Petro Cvirkos paminklą iš kultūros vertybių registro. Atrodė,...

Punskietis – Lietuvos krepšinio pradininkas (2). Konstantinas Savickas

(Tęsinys) 1 dalis Lietuvos krepšinį iš sąstingio prikėlė Amerikos lietuviai, tarp jų jau minėtas punskietis...

Sigitas Birgelis. Vytauto rinktinės 4-osios kuopos partizanai. Permaininga kova(5)

(Tęsinys) Po to iki 1946 m. pavasario Vytauto rinktinės 4-osios kuopos būrys didesnių puolamųjų operacijų nevykdė. Jei susidurdavo su...

Minint 120-ąsias Antano Baranausko mirties metines

Lapkričio 26 dieną minėsime 120-ąsias Seinų vyskupo Antano Baranausko mirties metines. Apie šį iškilų lietuvių šviesuolį, literatūros šedevro „Anykščių šilelio“ autorių rašėme...

Paroda „Užmiršti jotvingių kariai“ _ 4 dalis

Jotvingių kariniai veiksmai Į istorijos puslapius jotvingiai pirmiausiai įsirašė kaip negailestingi raiti kariai. Puldami jie neretai įveikdavo kelis šimtus kilometrų nuo savo krašto, paimdavo grobį...
video

Punsko Kovo 11-osios licėjus ir jo reikšmė

Punsko Kovo 11-osios licėjaus direktoriaus Alvydo Nevulio kalba, pasakyta 2019 m. gruodžio 9 d. Valdovų rūmuose per Kalbos premijos įteikimą.
Skip to content