atgalatgal
toliautoliau
Slider

Apie Navinykų kryžių Lietuvos savanoriams atminti ir jo statytoją

Navinykų kaime yra nepaprastas paminklas-kryžius Lietuvos savanoriams atminti. Jo statytojas buvo daugelio nesuprastas, kiek savotiškas kaimo gyventojas Antanas Milončis. Tai labai įdomi...

Dovana, kuri mums grąžina praeitį

Garliavoje gyvenanti mokytoja, visuomenės veikėja bei istorijos puoselėtoja Rita Pauliukaitienė gerai žinoma Lietuvos ir mūsų krašto gyventojams. Ji yra...

Paskutinis Dainavos apygardos partizanas

Septintojo Dainavos apygardos vado Vinco Daunoro-Kelmo, Ungurio, Vinco 100-osioms gimimo metinėms rugpjūčio pabaigoje Punsko „Aušros“ leidykloje pasirodė Ritos Pauliukaitienės sudaryta knyga „Dainavos...

Nepalaužiamas

Žmogus ateina ir išeina, bet jo darbai pasilieka visam laikui. Mūsų dienų jaunimui turbūt nedaug ką sako Juozo Maksimavičiaus iš Ožkinių pavardė. Dar mažiau jie...

Kelionė po Sūduvos dvarus. Šiaudiniškiai

Niekada nebuvau Šiaudiniškiuose ir, jei ne lenkų keliautoja po Rytų Europos kraštus Katažina Venglicka (Katarzyna Węglicka) ir kelionės su ja lankant Sūduvos...
video

Iš praeities nuotrupų

Apie gyvenimą seniau pasakoja Genė Staskevičiūtė-Kolienė (g. 1933 m.), kilusi iš Trumpalio kaimo. sb, punskas.pl

Pirmieji Tauro apygardos partizanų vadai

Pirmieji Tauro apygardos vadai Leonas Taunys-Kovas ir Zigmas Drunga-Mykolas Jonas buvo profesionalūs kariškiai, prieškariu baigę A. Smetonos...

Dainavos apygardos ir Pietų Lietuvos (Nemuno) srities partizanų vadai. Benediktas Labėnas-Kariūnas

Benediktas Labėnas (Labenskas) gimė 1918 m. vasario 20 d. Staidarų kaime (Lazdijų vls., Seinų apskr.) siuvėjo šeimoje. Tėvas...
video

Minint tautos sukilimo 80-metį (4 dalis)

Tęsinys: I dalis * II dalis * III dalis Prieš 80 metų Lietuvoje prasidėjo Birželio sukilimas – ginkluotas...

Apie priverstinį Suvalkų lietuvių iškeldinimą (3 dalis)

Lietuvos ambasadorius Berlyne K. Škirpa Lietuvos ambasadorius Berlyne K. Škirpa, norėdamas padėti Suvalkų krašto lietuviams, siūlė jiems kreiptis...

Paroda „Užmiršti jotvingių kariai“ (1 dalis)

Įžanga. Nuo 2019 m. birželio 6 d. iki rugsėjo vidurio Suvalkų apygardos muziejuje veikia paroda „Užmiršti jotvingių kariai“ („Jaćwingowie. Zapomniani wojownicy“), kuri anksčiau buvo rodoma...
video

Jurgio Krikščiūno-Rimvydo adjutantas

Sigito Birgelio pranešimas „Jurgio Krikščiūno-Rimvydo adjutantas Vytautas Prabulis-Žaibas”, skaitytas per „Terra Jatwezenorum“ konferenciją Punske 2019 12 14. sb, punskas.pl