atgalatgal
toliautoliau
Slider

Sigitas Birgelis. Etninių šaknų beieškant

Istorinės žinios apie jotvingius (sūduvius) yra nuotrupinio pobūdžio. Istoriniuose šaltiniuose daugiausia minimi jų karo žygiai bei kunigaikščių vardai. Trūksta tikslesnių duomenų apie...
video

Užmiršti Punsko krašto mikrotoponimai

Apie Punsko krašto mikrotoponimus pasakoja Genutė Degutytė-Vaičiulienė, gimusi 1932 m. Vaičiuliškių kaime. sb, punskas.pl  

Trys Jotvos sesės. Juodoji Ančia. Seina

Jotvos vandenvardžiuose atsispindi mūsų protėvių gebėjimas gamtos ypatybes įprasminti upių ir ežerų varduose. Jie išliko tūkstančius metų ir pasiekė mūsų laikus. Beveik...

Trys Jotvos sesės. Šešupė

Jotva (Sūduva) – nuostabaus gamtos grožio, turtingos praeities ir dvasinio paveldo kraštas. Mūsų dienų žmonių protus ir širdis aitrina dingusių amžių verpetuose...

Irena Vaznelytė-Choroškienė pasakoja

Seinų choro dalyvė Irena Vaznelytė-Choroškienė (g. 1949 m. Vidugiriuose) pasakoja: „Mano tėvas mirė 1959 m. sausin, o man tų...
video

Iš praeities nuotrupų

Apie gyvenimą seniau pasakoja Genė Staskevičiūtė-Kolienė (g. 1933 m.), kilusi iš Trumpalio kaimo. sb, punskas.pl

Velykų šventės Punske (prieš 150 metų)

Velykų švenčių išvakarėse kviečiame Jus, mieli Skaitytojai, sėsti su mumis į laiko mašiną ir nukeliauti į Punsko klebono Simono Norkaus laikus pasižiūrėti,...
video

Išgyvenau sovietų lagerių pragarą. Omsko lageriuose

Nedaug yra žmonių, kurie savo akimis regėjo ir mums galėtų papasakoti apie sovietų sukurtą lagerių pragarą, kur daug lengviau buvo mirti nei išlikti gyvam....
video

Jurgio Krikščiūno-Rimvydo adjutantas

Sigito Birgelio pranešimas „Jurgio Krikščiūno-Rimvydo adjutantas Vytautas Prabulis-Žaibas”, skaitytas per „Terra Jatwezenorum“ konferenciją Punske 2019 12 14. sb, punskas.pl
video

Išgyvenau sovietų lagerių pragarą. Vilties maldos

Nedaug yra žmonių, kurie savo akimis regėjo ir mums galėtų papasakoti apie sovietų sukurtą lagerių pragarą, kur daug lengviau buvo mirti nei išlikti gyvam....
video

Išgyvenau sovietų lagerių pragarą. Bado streikas

Nedaug yra žmonių, kurie savo akimis regėjo ir mums galėtų papasakoti apie sovietų sukurtą lagerių pragarą, kur daug lengviau buvo mirti nei...
video

Išgyvenau sovietų lagerių pragarą. Suėmimas ir teismas

Nedaug yra žmonių, kurie savo akimis regėjo ir mums galėtų papasakoti apie sovietų sukurtą lagerių pragarą, kur daug lengviau buvo mirti nei...