punskas
albumas-valdo
ziedadulke
ketvirtas
dangus
atgalatgal
toliautoliau
video

J. Puniškis: Trissyk buvo atvažavi mani nušauc

Apie Lenkijos komunistinės valdžios lietuvių persekiojimus po Antrojo pasaulinio karo pasakoja J. Puniškis.

Algimantas Daugirdas. Juozapas Godlevskis – karų ir sukilimų dalyvis

Skaityta Vytauto Didžiojo universiteto organizuotoje konferencijoje, skirtoje paminėti J. Godlevskio 250-ąsias gimimo metines, 2023 09 16 Parengė Rita Pauliukaitienė,...

Dievo šventovė, tapusi nesutarimų namais. (3)

Sigitas Birgelis, punskas.pl (Tęsinys) Prieš Kalėdų šventes Punsko parapijiečiai pradėjo reikalauti garantijų, kad Vidugirių bažnyčia bus...

J. Puniškis: Mes kovosim, kol iškovosim

Apie Seinų parapijos lietuvių kovas dėl lietuviškų pamaldų Seinų bazilikoje pasakoja Burbiškių kaimo gyventojas J. Puniškis.

Dievo šventovė, tapusi nesutarimų namais. Konfliktas dėl Vidugirių parapijos (2)

Sigitas Birgelis, punskas.pl Tęsiame pasakojimą apie konfliktą dėl Vidugirių parapijos. ...

Dievo šventovė, tapusi nesutarimų namais (1)

Sigitas Birgelis, punskas.pl Nelinksmos nuotaikos pribloškė 1992 metų Kristaus gimimo šventę. Vidugirių...

Paulius Birgelis. Punsko valsčiaus ekonominė ir socialinė padėtis tarpukaryje (3/3)

Lėšų kultūrinių veiklų plėtrai trūkumas nemaža dalimi galėjo būti paveiktas Punsko valsčiaus įsiskolinimo Seinų apskrities valdybai. Šiai,...

Paulius Birgelis. Punsko valsčiaus ekonominė ir socialinė padėtis tarpukaryje (2)

Lyginant Punsko savivaldybės padėtį su kitais pasienio su Lenkija regionais, akcentuotina...

Paulius Birgelis. Punsko valsčiaus ekonominė ir socialinė padėtis tarpukaryje

Sangrūda Europos Sąjungai sudarius galimybę laisvai keliauti tarp jos šalių narių,...

J. Puniškis: Dzvylikasyk buvom pas vyskupų dėl pamaldų Seinuose

Prieš 40 metų, 1983 m. spalio 16 d., po 37 metų kovų į Seinų baziliką buvo grąžintos lietuviškos pamaldos.

Po 37 metų pertraukos

Iš ciklo „Kovų dėl lietuviškų pamaldų klausimu“ (8 dalis) (Tęsinys) 1983 m. spalio 9 d. ganytojiškame...

Sigitas Birgelis. Seiniškių reikalai staiga pasistūmėjo gera linkme

Iš ciklo „Kovų dėl lietuviškų pamaldų klausimu“ (7 dalis) Kovotojai dėl lietuviškų pamaldų Seinų bazilikoje, negaudami Lenkijos bažnyčios...
Skip to content