atgalatgal
toliautoliau
Slider
video

Punsko kapinių antkapiniai paminklai (video)

Punske naujosios kapinės veikia daugiau kaip 100 metų. Jos įkurtos Punsko klebono, poeto, aušrininko ir visuomenininko Simono Norkaus. Jo rūpesčiu pastatyta mūrinė...

Kalvarijos apylinkių Lietuvos laisvės kovotojai

Aplankyti Kalvariją ir pagerbti jos apylinkių partizanus susiruošėme prieš Vėlines. Kaip ir visos išvykos Lietuvos laisvės kovotojų takais, taip ir ši prasidėjo...

Punsko žydai. Laidotuvės

Punsko pakrašty, prie kelio Ramonų kaimo link (Sūduvos g.), yra Punsko žydų kapinės, tiksliau – jų likučiai. Jos nedidelės (0,66 ha), keturkampio...

Punsko bažnyčios kapinės

Manytina, kad pirmosios Punsko bažnyčios kapinės buvo įkurtos apie 1597 m., steigiant parapiją. Tais laikais jose buvo laidojami Punsko miestelėnai, nes kaimiečiai iki XIX a....

Kaimo kapinaitės

Punske dabar yra vienos veikiančios kapinės bei senųjų katalikų, žydų ir evangelikų kapinių liekanos. Kaimuose yra dar apleistų, visų užmirštų kapinaičių, o...

100 metų amžinybėje

Ant nedidelio kalnelio rytinėje Punios ežero pusėje, prie kelio į Ožkinius, driekiasi senosios Punsko parapijos katalikų kapinės. Kiek istorijų mums jos galėtų...

Punsko naujosios kapinės

Dažnokai prisimename į amžinybę iškeliavusius savo artimus, retkarčiais minime vieną ar kitą šventąjį. Kartą per metus, Visų šventųjų dieną, pagerbiame visus, pasiekusius...

Partizano Petro Dzidoliko-Bijūno bendražygiai Jiezno apylinkėse

Ištesėti pažadą ir parašyti apie Lietuvos laisvės kovotojo Petro Dzidoliko-Bijūno bendražygius buvo daug sunkiau, negu maniau iš pradžių. Teko dar kartą važiuoti į Jiezną, apmąstyti...

Punsko žydai. Žydų vestuvės

Lietuvos Seimas 2020-uosius metus paskelbė Lietuvos žydų istorijos metais. Šiuo sprendimu LR parlamentas norėjo paminėti rabino, litvakų religinės minties lyderio, Vilniaus Gaono...

Septintasis Tauro apygardos vadas Juozas Jankauskas-Demonas (1926–1955)

Paskutinis Tauro apygardos vadas Juozas Jankauskas-Demonas gimė 1926 m. Puskepalių kaime netoli Šakių. Mokėsi Šakių „Žiburio“ gimnazijoje, bet jos nebaigė. Jo išsilavinimas...

Šeštasis Tauro apygardos vadas Viktoras Vitkauskas-Saidokas, Karijotas (1920–1951)

Viktoras Vitkauskas Viktoras Vitkauskas-Saidokas yra kitų Tauro apygardos vadų šešėlyje, tačiau jo garbinga kova dėl Tėvynės laisvės...

Punsko žydai. Žydų kalendorinės bei religinės šventės

Viena didžiausių žydų religinių švenčių buvo kasmetinė Atpirkimo diena, vadinama Jom Kipur. Ji vykdavo tišrej mėnesio 10 d. (tarp rugsėjo 14 d. ir spalio 14 d.). Jom Kipur buvo skirta tautinei bei asmeninei išpažinčiai...