punskas
albumas-valdo
ziedadulke
ketvirtas
dangus
atgalatgal
toliautoliau
video

„Ilga kelionė namo“

Punsko lietuvių kultūros namuose veikia Juozo Kazlausko nuotraukų paroda „Ilga kelionė namo“. Apie ją pasakoja LKN direktorė Asta Pečiulienė.

Apie Punsko bažnyčios statybą (2)

Skaito Rimantė Pauliukaitytė sb, punskas.pl

Kun. Antaną Šuminską prisiminus

Punsko parapijiečių iniciatyva norima atnaujinti kun. Antano Šuminsko paminklą Punsko kapinėse. Reikės pakeisti plytas, padažyti antkapį ir kt. Kas nori paaukoti, prašome...

Apie Punsko bažnyčios statybą (1)

Skaito Rimantė Pauliukaitytė sb, punskas.pl
video

Apie gyvenimą tremtyje

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos valdybos pirmininką Vladą Songailą kalbina Rimantė Pauliukaitytė. sb, punskas.pl

Ar Būdvietyje bus Užnemunės knygnešių muziejus?

Lankant Būdvietį reikia užsukti į iškilaus knygnešio Jono Kaluškevičiaus sodybą. 2008 m. čia buvo atidengtas paminklas Būdviečio krašto žmonėms, nukentėjusiems per Lietuvos...
video

Apie „Jotvingių kraštą“

Istorijos paveldo metraščio „Terra Jatwezenorum“ vyr. redaktoriaus Sigito Birgelio pranešimas, skaitytas 2022 m. gegužės 31 d. Vilniuje Lietuvos mokslų akademijoje.

Lietuvos universitetui – 100

Vaižganto „deimančiukai“ Rašytojas Juozas Tumas-Vaižgantas stengėsi visą gyvenimą bendrauti su žmonėmis pagal aukščiausius moralės ir sąžinės principus, į kiekvieną...
video

„Mažiau žinomi prūsiški gyvenamųjų vietų vardai…“

LMA Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus akad. Grasildos Blažienės mokslinis pranešimas „Mažiau žinomi prūsiški gyvenamųjų vietų vardai pietinėje Rytų Prūsijoje“, skaitytas 2022...

Petro Klimo atminimas Kaune

Petras Klimas (1891–1969) – vienas iš žymiausių Suvalkijos žemės sūnų, XX amžiaus pirmoje pusėje kūrusių nepriklausomą Lietuvos valstybę. Jo vardas ir darbai...

Kun. Juozas Montvila. Tragedijos atgarsiai spaudoje (3)

Balandžio 14 dieną kun. Juozas Montvila, atiduodamas vietą gelbėjimo valtyje, nuskendo kartu su kitais ir garsiuoju „Titaniku“.

„Aušra“ – „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ priedas

Pokario metų partizanų viltis, kad Lietuva kada nors atgaus nepriklausomybę ir bus demokratinė valstybė, niekada nebuvo užgesusi lietuvių sąmonėje. Taigi dėsninga, jog...
Skip to content