punskas
albumas-valdo
ziedadulke
ketvirtas
dangus
atgalatgal
toliautoliau

Jaudulys dėl tos Lietuvos (2) Mitingas Varšuvoje

(Tęsinys) I dalis Suvalkų trikampio lietuviai piketuoja Varšuvoje Nuvykę į Varšuvą Suvalkų...

Jaudulys dėl tos Lietuvos (1). Nuo tų įvykių praėjo 20 metų

... kas galėjo pagalvoti, kad sovietai panaudos karinę jėgą prieš taikius beginklius žmones..., kad bus tiek žuvusių ir sužeistų, kad už...

Jie meldėsi, kad galėtų melstis (2 dalis)

Tęsiame pasakojimą apie Seinų lietuvių kovą dėl lietuviškų pamaldų. Lūžis įvyko tuomet, kai šv. Petro įpėdiniu tapo Jonas Paulius...

Jie meldėsi, kad galėtų melstis (1 dalis)

Problemos, apie kurias noriu rašyti, jau toli praeityje ir norisi tikėti, kad jos niekada nepasikartos. Tam tikrus įvykius reikia žinoti, kitai kartai...

Trys masiniai gyventojų iškeldinimai

Pirmasis masinis Suvalkų krašto lietuvių iškeldinimas vyko 1941 m. ankstyvą pavasarį. Per du mėnesius perkelta į Sovietų Lietuvą maždaug pusė Suvalkų krašto...
video

Sangrūda. Parapijos istorija, choras ir kunigai (6 d.)

Sangrūdos bažnytkaimis yra apie 26 km į šiaurės vakarus nuo Seinų, 10 km į pietus nuo Kalvarijos, 12 km nuo Punsko. Tik 4 km jį skiria nuo...

Ypatinga istorinės atminties vieta

Lazdijų rajone, Šeštokų seniūnijoje, miškelyje ant nedidelio kalnelio stovi Kalniškės mūšio memorialas, įamžinantis narsią lietuvių partizanų kovą su okupantais. Šis mūšis buvo...
video

Sangrūda. Parapijos istorija, choras ir kunigai (5 d.)

Sangrūdos bažnytkaimis yra apie 26 km į šiaurės vakarus nuo Seinų, 10 km į pietus nuo Kalvarijos, 12 km nuo Punsko. Tik 4 km jį skiria nuo...
video

Sangrūda. Parapijos istorija, choras ir kunigai (4 d.)

Sangrūdos bažnytkaimis yra apie 26 km į šiaurės vakarus nuo Seinų, 10 km į pietus nuo Kalvarijos, 12 km nuo Punsko. Tik 4 km jį skiria nuo...

Apie priverstinį Suvalkų lietuvių iškeldinimą (4 dalis)

Tęsiame pasakojimą apie priverstinį Suvalkų lietuvių iškeldinimą. Svarbiausias surinkimo punktas perkeliamųjų į sovietinę teritoriją buvo Lazdijai. Perkeliamieji iš pradžių...

Apie priverstinį Suvalkų lietuvių iškeldinimą (3 dalis)

Lietuvos ambasadorius Berlyne K. Škirpa Lietuvos ambasadorius Berlyne K. Škirpa, norėdamas padėti Suvalkų krašto lietuviams, siūlė jiems kreiptis...
video

Sangrūda. Parapijos istorija, choras ir kunigai (3 d.)

Sangrūdos bažnytkaimis yra apie 26 km į šiaurės vakarus nuo Seinų, 10 km į pietus nuo Kalvarijos, 12 km nuo Punsko. Tik 4 km jį skiria nuo...
Skip to content