atgalatgal
toliautoliau
Slider

Partizanai iš tikrųjų lankėsi pas Baliūnus, nes jų sodyba prie pat sienos. Net atsistojęs...

Ronaldas Jankauskas, Punsko Kovo 11-osios bendrojo lavinimo licėjus, www.voruta.lt Rašinys „Žmogaus būtis lageriuose ir tremtyje" 2020 m....

Lietuvoje vis dar vaidenasi bolševikinė Cvirkos šmėkla

Neseniai rašėme, kad Nekilnojamojo kultūros paveldo ekspertų taryba išbraukė sovietmečio rašytojo, sovietinio kolaboranto Petro Cvirkos paminklą iš kultūros vertybių registro. Atrodė,...

Aleksandras Milaševičius-Ruonis, Seinuose augęs Lietuvos laisvės kovotojas

Šiemet sukanka 115 metų, kai gimė Vakarų Lietuvos (Jūros) partizanų srities vadas, LLKS Ginkluotųjų pajėgų vado pavaduotojas Aleksandras Milaševičius-Ruonis. Kai kurie istorijos...

MYKOLAS ROMERIS PUNSKE

Kviečiame susipažinti su prof. M. Romerio dienoraščio fragmentais, kuriuose jis aprašo savo kelionę į Lenkijos ir Lietuvos neutralų ruožą, Punską.

M. ROMERIS APIE KASAKAITĮ

Tęsiame pasakojimą apie Mykolą Romerį, kuris 1920 m. lapkričio mėnesį, vykdamas į Lietuvą, apsilankė Suvalkuose. Suvalkuose Jonas Kasakaitis jį pakvietė į namus....

Knygnešių kapams belikus…

Puikiai atmintyje man išlikusios penktos klasės istorijos pamokos apie knygnešius. Vaizdžiai vadovėliuose buvo aprašomi nematomai, naktimis upelio srove brendantys vyrai, besislapstantys nuo...

Prof. Mykolas Romeris Suvalkuose

Tęsiame pasakojimą apie Lietuvos konstitucinės teisės tėvą prof. Mykolą Romerį. Nepaprastai įdomus ir vertingas yra jo lenkų kalba parašytas 40 tomų dienoraštis,...

Lietuvos konstitucinės teisės tėvas prof. Mykolas Romeris

Pernai minėjome Lietuvos konstitucinės teisės tėvo, teisininko, publicisto, visuomenės ir politikos veikėjo prof. Mykolo Romerio 140-ąsias gimimo metines. Tai neeilinė, daug ką...

Padliaskų lietuvė Česė Goberienė

Prie Rakelijos, Morkiškės yra Padliaskų kaimas. Čia, prie pat sienos su Lietuva, seniau gyveno daug lietuvių. Jiems iki Berznyko buvo 4 kilometrai....
video

Visą savo gyvenimą skyriau mūsų krašto kultūrai (2 d.)

Ilgametę Punsko lietuvių kultūros namų direktorę Jūratę Kardauskienę kalbina Rimantė Pauliukaitytė. sb, punskas.pl
video

Visą savo gyvenimą skyriau mūsų krašto kultūrai (1 d.)

Ilgametę Punsko lietuvių kultūros namų direktorę Jūratę Kardauskienę kalbina Rimantė Pauliukaitytė. sb, punskas.pl
video

Punsko LKN švenčia 65-metį (3)

Punsko lietuvių kultūros namų direktorę Astą Pečiulienę kalbina Rimantė Pauliukaitytė. sb, punskas.pl