atgalatgal
toliautoliau
Slider
video

Sangrūda. Parapijos istorija, choras ir kunigai (3 d.)

Sangrūdos bažnytkaimis yra apie 26 km į šiaurės vakarus nuo Seinų, 10 km į pietus nuo Kalvarijos, 12 km nuo Punsko. Tik 4 km jį skiria nuo...
video

Sangrūda. Parapijos istorija, choras ir kunigai (2 d.)

Sangrūdos bažnytkaimis yra apie 26 km į šiaurės vakarus nuo Seinų, 10 km į pietus nuo Kalvarijos, 12 km nuo Punsko. Tik 4 km jį skiria nuo...
video

Sangrūda. Parapijos istorija, choras ir kunigai (1 d.)

Sangrūdos bažnytkaimis yra apie 26 km į šiaurės vakarus nuo Seinų, 10 km į pietus nuo Kalvarijos, 12 km nuo Punsko. Tik 4 km jį skiria nuo...
video

Minint „Jotvos“ 70-metį (2 d.)

Ilgametį Punsko LKN sambūrio „Jotva“ vadovą Algį Uzdilą kalbina Rimantė Pauliukaitytė. sb, punskas.pl
video

Minint „Jotvos“ 70-metį (1 d.)

Ilgametį Punsko LKN sambūrio „Jotva“ vadovą Algį Uzdilą kalbina Rimantė Pauliukaitytė. sb, punskas.pl

Apie priverstinį Suvalkų krašto lietuvių iškeldinimą (1 dalis)

80 metų skiria mus nuo priverstinio Suvalkų krašto lietuvių iškeldinimo į rusų okupuotą Lietuvą. Per du mėnesius buvo iškeldinta didelė dalis šio...

Paskutinis Dainavos apygardos partizanas

Septintojo Dainavos apygardos vado Vinco Daunoro-Kelmo, Ungurio, Vinco 100-osioms gimimo metinėms rugpjūčio pabaigoje Punsko „Aušros“ leidykloje pasirodė Ritos Pauliukaitienės sudaryta knyga „Dainavos...
video

„Daumantas“

Šių metų rugsėjo 11 d. Punsko LKN jaunių teatras „Kregždė“ (vad. Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė) parodė istorinį montažą „Daumantas“. Kviečiame pasižiūrėti.

Partizanai iš tikrųjų lankėsi pas Baliūnus, nes jų sodyba prie pat sienos. Net atsistojęs...

Ronaldas Jankauskas, Punsko Kovo 11-osios bendrojo lavinimo licėjus, www.voruta.lt Rašinys „Žmogaus būtis lageriuose ir tremtyje" 2020 m....

Lietuvoje vis dar vaidenasi bolševikinė Cvirkos šmėkla

Neseniai rašėme, kad Nekilnojamojo kultūros paveldo ekspertų taryba išbraukė sovietmečio rašytojo, sovietinio kolaboranto Petro Cvirkos paminklą iš kultūros vertybių registro. Atrodė,...

Aleksandras Milaševičius-Ruonis, Seinuose augęs Lietuvos laisvės kovotojas

Šiemet sukanka 115 metų, kai gimė Vakarų Lietuvos (Jūros) partizanų srities vadas, LLKS Ginkluotųjų pajėgų vado pavaduotojas Aleksandras Milaševičius-Ruonis. Kai kurie istorijos...

MYKOLAS ROMERIS PUNSKE

Kviečiame susipažinti su prof. M. Romerio dienoraščio fragmentais, kuriuose jis aprašo savo kelionę į Lenkijos ir Lietuvos neutralų ruožą, Punską.