punskas
albumas-valdo
ziedadulke
ketvirtas
dangus
atgalatgal
toliautoliau

Kaip buvo statoma Punsko bažnyčia?

Lapkričio 26 dieną Punsko lietuvių kultūros namuose bus pristatyta „Aušros“ leidykloje išleista Marytės Misiukonienės knyga „Punskas etnografiniuose pasakojimuose ir žmonių prisiminimuose“. Pasiklausykime...

Sigitas Birgelis. Lietuvių siekiai prieštaravo Lenkijos komunistinės valdžios lūkesčiams (3 dalis)

Padėčiai „taisyti“ nuspręsta surengti II LVKD suvažiavimą. Šį kartą partija ir saugumas pasirūpino, kad būtų išrinkti „tinkami“ kandidatai. Suorganizuoti keli susitikimai su...

SIGITAS BIRGELIS. PUNSKĄ IMTA VADINTI REAKCIONIERIŲ LIZDU

Straipsnio „Lietuvių siekiai prieštaravo Lenkijos komunistinės valdžios lūkesčiams“ 2 dalis Sugrįžkime į 1957 m. ankstyvą pavasarį. Kaip jau...

PETRAS MAKSIMAVIČIUS. KUNIGAS JONAS TOTORAITIS

Dr. Algimanto Katiliaus knyga „JONAS TOTORAITIS MIC: biografija ir veikla“ Apie Joną Totoraitį reikėtų...

Sigitas Birgelis. Gyvenimo problemas jis mokėjo paversti laimėjimais

Šis straipsnis apie įdomų, daug gyvenime nuveikusį, Lietuvai reikšminga žmogų. Mūsų krašto gyventojai pažįsta jį kaip iškilų metraščio „Terra Jatwezenorum“ straipsnių apie...
video

Pradžia buvo sunki ir sudėtinga (2 dalis)

Ilgametį Draugijos pirmininką Juozą Sigitą Paransevičių kalbina Rimantė Pauliukaitytė. sb, punskas.pl

Sigitas Birgelis. Lietuvių siekiai prieštaravo Lenkijos komunistinės valdžios lūkesčiams (1 dalis)

Prieš 65 metus Punske buvo įsteigta Lietuvių visuomeninė kultūros draugija (dabar Lenkijos lietuvių draugija), turėjusi didelę reikšmę Lenkijos lietuvių gyvenime. Kokia buvo...
video

Pradžia buvo sunki ir sudėtinga (1 dalis)

Ilgametį Lietuvių visuomeninės kultūros draugijos (dabar LLD) pirmininką Juozą Sigitą Paransevičių kalbina Rimantė Pauliukaitytė. sb, punskas.pl

Kun. Motiejui Simonaičiui atminti

Kun. Motiejus Simonaitis – Seinų kunigų seminarijos auklėtinis, 12 parapijų dekanas, Lietuvos visuomenės ir valstybės veikėjas, lietuvių švietimo organizatorius, Vilniaus lietuvių konferencijos...

Sigitas Birgelis. Lenkų komitetas Punske 1944 m.

1939 metų rugsėjo 1-ąją hitlerinė Vokietija užpuolė Lenkiją, o jau 17 dieną jos rytinę sieną peržengė Raudonoji armija. Punskas, pasitraukus lenkų administracijai,...
video

Vaikystė baigėsi sugrįžus į Lietuvą

Tremtinį Juozą Stramkauską kalbina Rimantė Pauliukaitytė. sb, punskas.pl
video

XXVII knygos mėgėjų draugija

XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkę Dalią Poškienę kalbina Rimantė Pauliukaitytė. sb, punskas.pl
Skip to content