punskas
albumas-valdo
ziedadulke
ketvirtas
dangus
atgalatgal
toliautoliau

Kun. Juozas Montvila: „Neaiškiais laikais malda turėtų būti gelbėjimosi valtis“ (2)

Tęsiame pasakojimą apie kunigą Juozą Montvilą, kurio 110-ąsias mirties metines minime. Caro valdžios sprendimu J. Montvila Seinuose negalėjo laikyti...

Punsko gaisras

XX a. Punskas degė du kartus. Pirmą kartą 1907 m. spalio 17 d. Kaip pasakoja šio krašto gyventojai,...
video

Sangrūda. Parapijos istorija, choras ir kunigai (6 d.)

Sangrūdos bažnytkaimis yra apie 26 km į šiaurės vakarus nuo Seinų, 10 km į pietus nuo Kalvarijos, 12 km nuo Punsko. Tik 4 km jį skiria nuo...

Paulius Birgelis. Punsko valsčiaus ekonominė ir socialinė padėtis tarpukaryje (3/3)

Lėšų kultūrinių veiklų plėtrai trūkumas nemaža dalimi galėjo būti paveiktas Punsko valsčiaus įsiskolinimo Seinų apskrities valdybai. Šiai,...

Kelionė po Sūduvos dvarus. Bartninkai

Keliaudami po Sūduvos dvarus, atklydome į Bartninkus. Apie juos Lietuvos patriarchas dr. Jonas Basanavičius savo knygoje rašė: „Ant kalnelio, tarp dviejų klonių, daugybės medžių...

Zita Bartusevičiūtė. Prisiminimai (8)

Apie prosenelius, senelius, tėvus, seseris, brolius, kitus gimines ir pažįstamus (Tęsinys) 1 dalis2 dalis3 dalis4...

Punsko krašte pagerbti Lietuvos partizanai (2 dalis)

2019 metų birželio 16 dieną iškilmingai buvo pagerbti Punsko ir Seinų krašte veikę ir iš čia kilę Lietuvos partizanai.  Iškilmės prasidėjo šv. Mišios Punsko...

Kelionė po Sūduvos dvarus. Kidulių dvaras

Palikę Žemąją Panemunę, važiuojame Jurbarko link. Po maždaug valandos pasiekiame Kidulių miestelį, kuris įsikūręs priešais Jurbarką, vaizdingame kairiajame Nemuno krante.Kiduliai yra seniūnijos...

Po 37 metų pertraukos

Iš ciklo „Kovų dėl lietuviškų pamaldų klausimu“ (8 dalis) (Tęsinys) 1983 m. spalio 9 d. ganytojiškame...

„LKB KRONIKOS“ LEIDĖJA – GERARDA ELENA ŠIULIAUSKAITĖ MINĖJO 90 METŲ JUBILIEJŲ

2022 metų gruodžio 30 d. savo garbingą 90 metų gyvenimo sukaktį minėjo ses. Gerarda Elena Šiuliauskaitė SJE –...

Kelionė po Sūduvos dvarus. Šiaudiniškiai

Niekada nebuvau Šiaudiniškiuose ir, jei ne lenkų keliautoja po Rytų Europos kraštus Katažina Venglicka (Katarzyna Węglicka) ir kelionės su ja lankant Sūduvos...

„Aušros“ 140-osioms metinėms (4). 12 metų pogrindyje

1883 m. kovo mėnesį pasirodė pirmasis lietuviško žurnalo Aušra numeris. Nuo to reikšmingo įvykio mus skiria 140 metų. (Tęsinys)            
Skip to content