punskas
albumas-valdo
ziedadulke
ketvirtas
dangus
atgalatgal
toliautoliau

Partizanai iš tikrųjų lankėsi pas Baliūnus, nes jų sodyba prie pat sienos. Net atsistojęs...

Ronaldas Jankauskas, Punsko Kovo 11-osios bendrojo lavinimo licėjus, www.voruta.lt Rašinys „Žmogaus būtis lageriuose ir tremtyje" 2020 m....

Lietuviškų ansamblių sąskrydžiai. 1961 ir 1962 metų šventės (5)

Tęsiame pasakojimą apie Suvalkų krašte vykstantį lietuviškų ansamblių sąskrydį. LVKD protokoluose rašoma: „1961.VII.9 d. Klevų piliakalnyje tarp Klevo ir Klevaičio ežerų...
video

Punsko Kovo 11-osios licėjus ir jo reikšmė

Punsko Kovo 11-osios licėjaus direktoriaus Alvydo Nevulio kalba, pasakyta 2019 m. gruodžio 9 d. Valdovų rūmuose per Kalbos premijos įteikimą.
I LVKD suvažiavimo dieną Punske, 1957 03 30

Vienos nuotraukos pėdsakais

Senosiose nuotraukose glūdi unikalus kultūros ir istorijos paveldas, kuris daug gali papasakoti apie įvykius ir žmones, kurie čia gyveno, puoselėjo tėvų ir protėvių tradicijas,...

Apie priverstinį Suvalkų lietuvių iškeldinimą (4 dalis)

Tęsiame pasakojimą apie priverstinį Suvalkų lietuvių iškeldinimą. Svarbiausias surinkimo punktas perkeliamųjų į sovietinę teritoriją buvo Lazdijai. Perkeliamieji iš pradžių...

Kelionė po Sūduvos dvarus. Kidulių dvaras

Palikę Žemąją Panemunę, važiuojame Jurbarko link. Po maždaug valandos pasiekiame Kidulių miestelį, kuris įsikūręs priešais Jurbarką, vaizdingame kairiajame Nemuno krante.Kiduliai yra seniūnijos...
video

Buvau kunigo J. Zdebskio talkininkė. II dalis

Apie Lietuvos katalikų bažnyčios kankinį kunigą Juozą Zdebskį pasakoja sesuo Regina Edita Teresiūtė. Ją kalbina Monika Valinčiūtė. sb, punskas.pl
video

Punsko LKN švenčia 65-metį (2)

Punsko lietuvių kultūros namų direktorę Astą Pečiulienę kalbina Rimantė Pauliukaitytė. sb, punskas.pl
video

Punske atidaryta paroda „Niekada nenuleisk sparnų“

2019 m. rugpjūčio 11 d. Punsko bažnyčioje buvo atidaryta paroda „Niekada nenuleisk sparnų“, skirta išeivijos kunigo Petro Ažubalio 100-osioms gimimo metinėms. Renginyje dalyvavo Biržų krašto...

Dainavos apygardos ir Pietų Lietuvos (Nemuno) srities partizanų vadai

Vincas Daunoras-Kelmas, Ungurys, (1921 – l 954-08-18) Septintasis, paskutinysis Dainavos apygardos vadas Vincas Daunoras-Kelmas, Ungurys...

„Terra Jatwezenorum“ XII tomą pasitinkant (1-oji dalis)

Pasirodė istorijos paveldo metraščio „Terra Jatwezenorum“ (Jotvingių kraštas) XII tomas – pirmoji ir antroji dalys. Tai gera žinia. Bloga...

Linų auginimas ir jų apdirbimas Lumbių kaime tarpukariu

     Po Pirmojo pasaulinio karo Lumbių kaime daugumą gyventojų sudarė lietuviai. Tada jie siekė įkurti lietuvišką mokyklą, bet lenkų valdžia nesutiko. Kaimas pradėjo...
Skip to content