atgalatgal
toliautoliau
Slider
video

Iš Vidugirių kaimo istorijos ...

Punsko „Aušros“ leidykloje pasirodė Vidugirių monografija. Joje pristatoma kaimo istorija, švietimas, kultūra, aprašomi gyventojai. Apie Vidugirių istoriją pasakoja iš šio kaimo kilęs...

Kelionės po Sūduvos dvarus. Didvyžiai

Tęsiame kelionę po Sūduvos dvarus. Iš Šūklių į Didvyžius vos 22 km, kuriuos turėtume įveikti per 23 min. Kelionė užtrunka ilgiau. Navigacija mus veda...

Jie žinojo, kad žus arba bus nukankinti

Punsko parapijos vikaro, Teofiliaus Matulionio kanonizacijos proceso-bylos postulatoriaus kun. Mariaus Talučio pamokslas, pasakytas per Lietuvos partizanų pagerbimo šventę Punske 2019 metų birželio 16 dieną. sb, punskas.pl

Punsko žydai. Pogromuose ir karo audrose

Punsko žydų istorija ir jų likimas būdingas visiems Lietuvos žydams. Antrasis pasaulinis karas nutraukė amžių bėgyje nusistovėjusius Punsko lietuvių ir žydų tarpusavio...

Juozo Lukšos-Daumanto 100-osioms gimimo metinėms (2 d.)

1948-02-06 – J. Lukša, K. Pyplys ir J. Deksnys slapta keltu iš Gdynės atvyksta į Švediją. 1948-07-07 – J. Lukša,...
video

„Ištark, išgirsk, išsaugok“ (2 dalis)

Šių metų vėsų birželio 14-osios vakarą Punsko ežero pakrantėje paminėta Gedulo ir vilties diena. sb, punskas.pl
video

Punskiečiai paminėjo Lietuvos laisvės gynėjus

2021 m. sausio 13 d. punskiečiai paminėjo Laisvės gynėjų dieną. Lenkijos lietuvių bendruomenės ir Punsko LKN kvietimu šio...

Vienos nuotraukos pėdsakais

Senosiose nuotraukose glūdi unikalus kultūros ir istorijos paveldas, kuris daug gali papasakoti apie įvykius ir žmones, kurie čia gyveno, puoselėjo tėvų ir protėvių tradicijas,...

Lingvistinės paleontologijos ir archeologijos teorijų labirintuose

Prieš maždaug 8000 metų Dniepro baseino stepėse (ar kur nors Azijoje, už Uralo) gyveno indoeuropiečių protautė, iš  kurios vėliau atsirado beveik pusė...

Dzūkijos partizanų kovų keliais

Kelionės po Dzūkiją taip pat buvo labai įspūdingos. O pradėjome nuo Jiezno, kur yra palaidotas...

Vyskupo Antano Baranausko pamokslai

Ar norėtumėte, jeigu būtų įmanoma, pasiklausyti Seinų vyskupo Antano Baranausko pamokslų, sakytų lietuviškai Seinų katedroje? Turbūt ne, nes šie pamokslai, nors ir labai būtų...

Irena Vaznelytė-Choroškienė pasakoja

Seinų choro dalyvė Irena Vaznelytė-Choroškienė (g. 1949 m. Vidugiriuose) pasakoja: „Mano tėvas mirė 1959 m. sausin, o man tų...