atgalatgal
toliautoliau
Slider
video

Padėkos kryžius

Ožkinių kaimo gyventoją Izabelę Rentelienę kalbina Monika Valinčiūtė. sb, punskas.pl

Jotvingių eldoradas (3 d.) Jotvingių kapavietė Krukuveke

Nuo š. m. spalio 16 d. Suvalkų apygardos muziejuje galima buvo lankyti kitą unikalią ir labai įdomią parodą apie jotvingius „Jotvingių...
video

Punsko LKN švenčia 65-metį (1)

Punsko lietuvių kultūros namų direktorę Astą Pečiulienę kalbina Rimantė Pauliukaitytė. sb, punskas.pl

Kelionė po Sūduvos dvarus. Bartninkai

Keliaudami po Sūduvos dvarus, atklydome į Bartninkus. Apie juos Lietuvos patriarchas dr. Jonas Basanavičius savo knygoje rašė: „Ant kalnelio, tarp dviejų klonių, daugybės medžių...

Pasakoja Monika Mačionytė-Jančiulienė

An to kalnuko, kur dar stovi Žagarų bažnytėlė, da prieš statanc, pervežanc iš Dvarčėnų medzinį bažnyčukį XVII amžuj, 1700 metais, tai kap an to...
video

Iš praeities nuotrupų

Apie gyvenimą seniau pasakoja Genė Staskevičiūtė-Kolienė (g. 1933 m.), kilusi iš Trumpalio kaimo. sb, punskas.pl

Suvalkų krašto lietuviai „Baltijos kelyje“ (Papildyta)

1989 m. rugpjūčio 23 d., minint 50-ąsias Molotovo-Ribentropo pakto pasirašymo metines, gyva žmonių grandinė sujungė trijų Baltijos šalių sostines. Minint „Baltijos...

Kur gyveno jotvingiai?

Šiandien daug kas gali paklausti, kur tie jotvingiai, kuriuos dažnai minime, gyveno, kur jų gyvenamojo ploto ribos. Jas šiandien sudėtinga būtų nurodyti. Vakaruose...
video

Kapų namai (hebr. beit kvarot)

„Punskas buvo nedidelis štetl – žydiškas miestelis, apsuptas gražių pievų, turtingas skurdo. Jame gyveno apie 70 žydų šeimų, kartų kartom prisirišusių prie menkos žemės...

Leidybinė veikla Suvalkų krašte. Istorija ir nūdiena

Punsko „Aušros“ leidyklos direktoriaus Sigito Birgelio pranešimas, skaitytas per Punsko „Aušros“ leidyklos  25 metų  jubiliejų, kuris vyko 2019 metų balandžio 12 dieną Lietuvos politinių...

Dainavos apygardos ir Pietų Lietuvos (Nemuno) srities partizanų vadai

Lionginas Baliukevičius-Dzūkas (1925-01-01 – 1950-06-24) Lionginas Baliukevičius gimė 1925...

Kaimo kapinaitės

Punske dabar yra vienos veikiančios kapinės bei senųjų katalikų, žydų ir evangelikų kapinių liekanos. Kaimuose yra dar apleistų, visų užmirštų kapinaičių, o...