punskas
albumas-valdo
ziedadulke
ketvirtas
dangus
atgalatgal
toliautoliau

Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas. II dalis. Prasiveržimai į Lenkiją

Yra žinomi 3 dokumentuoti Jurgio Krikščiūno-Rimvydo prasiveržimai į Lenkiją. Pirmas vyko 1946 m. gruodžio pabaigoje. Tų metų Kūčių dieną Vinco Pauliukonio namuose...

Iš Suvalkų krašto praeities (3 d.)

Juozo Sigito Paransevičiaus pranešimas, skaitytas 2019 m.  kovo 29 d. Punsko valsčiaus svetainėje per pasikalbėjimus apie Suvalkų krašto paskutinio šimtmečio istoriją. (Tęsinys. 1 dalis, 2...

Sigitas Birgelis. Minint 1863 metų sukilimo 160-ąsias metines (1 dalis)

Kuo mums, lietuviams, šis įvykis buvo svarbus? Ko norėjo, ko siekė, dėl kokių idėjų, už kokią valstybę, socialinę tvarką kovojo sukilėlių organizatoriai?...

Kelionė po Sūduvos dvarus. Šūkliai

Tęsiame kelionę po Sūduvos dvarus. Aplankę Šiaudiniškių dvarą, išsiruošėme į Šūklius. Kelias netolimas, vos 8 km. Navigacinė sistema rodo, jog jį turėtume įveikti per...
video

Kapų namai (hebr. beit kvarot)

„Punskas buvo nedidelis štetl – žydiškas miestelis, apsuptas gražių pievų, turtingas skurdo. Jame gyveno apie 70 žydų šeimų, kartų kartom prisirišusių prie menkos žemės...

Punskietis – Lietuvos krepšinio pradininkas (2). Konstantinas Savickas

(Tęsinys) 1 dalis Lietuvos krepšinį iš sąstingio prikėlė Amerikos lietuviai, tarp jų jau minėtas punskietis...

„Aušra“ – „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ priedas

Pokario metų partizanų viltis, kad Lietuva kada nors atgaus nepriklausomybę ir bus demokratinė valstybė, niekada nebuvo užgesusi lietuvių sąmonėje. Taigi dėsninga, jog...

Zita Bartusevičiūtė. Prisiminimai (3 dalis)

Apie prosenelius, senelius, tėvus, seseris, brolius, kitus gimines ir pažįstamus Jau po karo, po tėvelio mirties, pas mus...

UŽRAŠYTI ŠVIESOS. Ne tik apie senus negatyvus (4)

(Tęsinys). I dalis.II dalis. III dalis Punske surasti negatyvai buvo padaryti ant stiklo. Stiklas plačiai naudotas fotografijoje iki Antrojo...

Liudijimai apie Lietuvos laisvės kovas pokariu

Garliavoje yra įsikūrusi Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, kurioje saugoma ne tik tūkstančiai knygų, bet ir vyksta daugybė renginių, organizuojama įvairi projektinė...

Mokytojas, Tauro apygardos vadas Aleksandras Grybinas-Faustas

Aleksandras Antanas Grybinas-Faustas buvo penktasis Tauro apygardos vadas, 1949 m. vasario 16 d. Akto signataras drauge su...
video

Punsko Kovo 11-osios licėjus ir jo reikšmė

Punsko Kovo 11-osios licėjaus direktoriaus Alvydo Nevulio kalba, pasakyta 2019 m. gruodžio 9 d. Valdovų rūmuose per Kalbos premijos įteikimą.
Skip to content