punskas
albumas-valdo
ziedadulke
ketvirtas
dangus
atgalatgal
toliautoliau
I LVKD suvažiavimo dieną Punske, 1957 03 30

Lietuviškas vakaras, užbūręs tautinei veiklai

Lygiai prieš 70 metų, 1951 m. birželio 1 d., Ožkinių kaimo Antano Krakausko (dabar Valdo Kavaliausko) sodyboje surengtas pirmasis po Antrojo pasaulinio...
video

Sangrūda. Parapijos istorija, choras ir kunigai (1 d.)

Sangrūdos bažnytkaimis yra apie 26 km į šiaurės vakarus nuo Seinų, 10 km į pietus nuo Kalvarijos, 12 km nuo Punsko. Tik 4 km jį skiria nuo...

Punskietis – Lietuvos krepšinio pradininkas (3). Lietuva Europos čempionė

(Tęsinys) 1 dalis2 dalis II Europos vyrų krepšinio čempionate žaidė aštuonių šalių rinktinės, paskirstytos į du...

Romo Kalantos atminimo įamžinimas Sąjūdžio metais ir atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 1990 metais (7)

1989 m. įvyko pirmas viešas Kalantinių paminėjimas dar Lietuvai nepaskelbus nepriklausomybės. Tais pačiais metais buvo sudaryta gydytojų psichiatrų komisija, kuri ištyrusi visus...
video

Punskas etnografiniuose pasakojimuose ir žmonių prisiminimuose

LKN teatro „Kregždė“ meninis montažas, paruoštas pagal Marytės Misiukonienės knygos „Punskas etnografiniuose pasakojimuose ir žmonių prisiminimuose“ ištraukas, parodytas lapkričio 26 d. Punsko lietuvių kultūros...

Prieš daugelį metų ir dabar Būdvietyje (4). Kunigo golgota

(4 dalis) Straipsnyje apie kun. Juozapo Marčiukonio kankinystę („Prieš daugelį metų ir dabar Būdvietyje“, 2 dalis) paminėjau į...

Motiejus Agurkis iš Ožkinių (2 dalis)

Agnė Karčiauskaitė-Jankauskienė, punskas.pl Iš Motiejaus Agurkio prisiminimų sąsiuvinio (tęsinys) Motiejaus piniginė su dokumentais
video

Iš Vidugirių šventovės istorijos

Apie Vidugirių šventovės istoriją pasakoja kun. Marius Talutis. Jį kalbina Monika Valinčiūtė. https://youtu.be/WGlXEKVChDg sb,...

Prabuliai – Lietuvos partizanų ir ryšininkų šeima

Šiandien Mockavoje nedaug kas prisimena čia gyvenusių rezistencijos dalyvių ir partizanų ryšininkų Prabulių šeimą. Nėra jiems skirto kryželio nei mažiausios atminimo lentos. Neatsirado jiems vietos...

Punsko žydai. Žydų kalendorinės bei religinės šventės

Viena didžiausių žydų religinių švenčių buvo kasmetinė Atpirkimo diena, vadinama Jom Kipur. Ji vykdavo tišrej mėnesio 10 d. (tarp rugsėjo 14 d. ir spalio 14 d.). Jom Kipur buvo skirta tautinei bei asmeninei išpažinčiai...
video

Kapų namai (hebr. beit kvarot)

„Punskas buvo nedidelis štetl – žydiškas miestelis, apsuptas gražių pievų, turtingas skurdo. Jame gyveno apie 70 žydų šeimų, kartų kartom prisirišusių prie menkos žemės...

Liudijimai apie Lietuvos laisvės kovas pokariu

Garliavoje yra įsikūrusi Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, kurioje saugoma ne tik tūkstančiai knygų, bet ir vyksta daugybė renginių, organizuojama įvairi projektinė...
Skip to content