punskas
albumas-valdo
ziedadulke
ketvirtas
dangus
atgalatgal
toliautoliau

Apie senų laikų emigraciją. Emigracija ir reemigracija (4)

Gintaras Lučinskas istorijos paveldo metraštyje „Terra Jatwezenorum“ rašo: „XIX a. pabaigoje Rytų Europą išjudino Vokietijos industrializacija. Ji sutraukė apie 728...
video

Esame kunigo Arvydo Žygo vaikai (1 d.)

2011 m. birželio 10 d. buvo parvežta į Lietuvą ir Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos kolumbariume palaidota urna su kun. Arvydo Petro Žygo palaikais.

Pasirodė metraščio „Terra Jatwezenorum“ 13 tomas (1 dalis)

„Terra Jatwezenorum“ / „Jotvingių kraštas“ – turinio ir paskirties atžvilgiu unikalus leidinys, darniai jungiantis mokslo tyrimų ir mokslo...
video

Lietuvos partizanų pagerbimo šventė Suvalkų krašte

2022 m. birželio 19 d. Punsko krašte pagerbti Suvalkų trikampyje veikę ir iš čia kilę Lietuvos partizanai. Giluišiuose (Trumpališkyje),...
video

„Ilga kelionė namo“

Punsko lietuvių kultūros namuose veikia Juozo Kazlausko nuotraukų paroda „Ilga kelionė namo“. Apie ją pasakoja LKN direktorė Asta Pečiulienė.
video

Suvalkų krašto partizanai (1 d.)

2019 metų birželio 16 dieną Punske viešėjo Marijampolės Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejaus vedėjas, rašytojas Justinas Sajauskas. Jis dalyvavo iškilmingame Punsko ir Seinų...
video

Kelionė po Sūduvos dvarus. Vilkaviškis

 – Jūs pasiekėte kelionės tikslą, – informuoja Google maps navigacija. Sustojame prie iš dalies restauruotų Vilkaviškio dvaro rūmų. Galvoje nuvilnija nusivylimo gaidelė....

Sigitas Birgelis. Etninių šaknų beieškant

Istorinės žinios apie jotvingius (sūduvius) yra nuotrupinio pobūdžio. Istoriniuose šaltiniuose daugiausia minimi jų karo žygiai bei kunigaikščių vardai. Trūksta tikslesnių duomenų apie...

Punsko krašto partizanas Petras Dzidolikas-Bijūnas

Saulėtą rugpjūčio dieną su mama susiruošėme aplankyti Lietuvos partizano Petro Dzidoliko-Bijūno žūties vietą Jiezne. Važiuodamos pakeliui stabtelėjome Prienuose ir užsukome į senąsias...

Dainavos apygardos ir Pietų Lietuvos (Nemuno) srities partizanų vadai

Vincas Daunoras-Kelmas, Ungurys, (1921 – l 954-08-18) Septintasis, paskutinysis Dainavos apygardos vadas Vincas Daunoras-Kelmas, Ungurys...

Lenkijos lietuvių portalui punskas.pl

Nuo seniai skaitau sistemingai portale publikuotus straipsnius ir vaizdo įrašus. Norėčiau kai kurias informacijas patikslinti ir papildyti. Ansamblių...

Lietuvoje vis dar vaidenasi bolševikinė Cvirkos šmėkla

Neseniai rašėme, kad Nekilnojamojo kultūros paveldo ekspertų taryba išbraukė sovietmečio rašytojo, sovietinio kolaboranto Petro Cvirkos paminklą iš kultūros vertybių registro. Atrodė,...
Skip to content