punskas
albumas-valdo
ziedadulke
ketvirtas
dangus
atgalatgal
toliautoliau

Lietuviškų ansamblių sąskrydžiai. Įspūdžiai iš 1939 m. sąskrydžio (2)

Tęsiame pasakojimą apie Suvalkų krašte vykstantį kultūrinį renginį – lietuviškų ansamblių sąskrydį. Pirma šventė vyko Klevų kaimo...

Prof. Mykolas Romeris Suvalkuose

Tęsiame pasakojimą apie Lietuvos konstitucinės teisės tėvą prof. Mykolą Romerį. Nepaprastai įdomus ir vertingas yra jo lenkų kalba parašytas 40 tomų dienoraštis,...

Sigitas Birgelis. Švenčiant 120-ąsias poeto Antano Baranausko mirties metines

       Kiek šiandien iš vykstančių į Seinus apsipirkti lietuvių prisimena poetą Antaną Baranauską, kas iš jų prie vyskupo kapo Seinų bazilikoje gėlių padeda,...

Romas Kalanta. Archyviniai dokumentai apie masinį pilietinį pasipriešinimą 1972 m. Kaune (2)

Masinį pilietinį pasipriešinimą, vykusį 1972 m. gegužės 18–19 d. Kaune, išprovokavo sovietinių valdžios struktūrų sprendimas paankstinti dviem valandomis Romo Kalantos laidotuves, jį...
video

Pradžia buvo sunki ir sudėtinga (1 dalis)

Ilgametį Lietuvių visuomeninės kultūros draugijos (dabar LLD) pirmininką Juozą Sigitą Paransevičių kalbina Rimantė Pauliukaitytė. sb, punskas.pl

1947 m. Užgavėnės Marijampolėje – „Sužadėtuvės“, arba „Blynų balius“

Tauro apygardos Vytauto rinktinės vado Vytauto Gavėno-Vampyro suplanuota ir jam vadovaujant 1947 m. vasario 18–19 d. įvykdyta partizanų akcija „Sužadėtuvės“, arba „Blynų balius“...

Dar apie Būdviečio dvarą

Kraštotyrininkas, garsiojo knygnešio Jono Kaluškevičiaus anūkas Benjaminas Kaluškevičius tęsia pasakojimą apie Būdviečio dvarą.

Dievo šventovė, tapusi nesutarimų namais. Konfliktas dėl Vidugirių parapijos (2)

Sigitas Birgelis, punskas.pl Tęsiame pasakojimą apie konfliktą dėl Vidugirių parapijos. ...
video

Sūduvos krašto teritorinė ir socialinė sandara

Kraštotyrininko Kęstučio Subačiaus pranešimas, skaitytas 2023 m. gruodžio 16 d. Punske per TERRA JATWEZENORUM konferenciją. sb, punskas.pl

Pirmoji Komunija

Pasakoja Anelė Kliučinskaitė. Vaizdelis parodytas per XXVIII klojimo teatrų festivalį, kuris vyko Punsko LKN 2019 m. liepos 14 dieną. Režisierė Rūta Burdinaitė. sb, punskas.pl

Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas (1919–1949). III dalis. Vėl Lenkijoje

Trečią kartą Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas kirto sieną 1949 m. balandžio mėnesį. Jis buvo surinkęs daug medžiagos apie padėtį Lietuvoje ir ketino ją pristatyti į...

Prūsai

Po IX a. aisčius Vakarų pasaulis pradėjo vadinti prūsų vardu. Prūsų vardo etimologija turi keletą aiškinimų. Pagal vienus kalbininkus, jo šaknis yra kilusi nuo...
Skip to content