atgalatgal
toliautoliau
Slider

Paroda „Užmiršti jotvingių kariai“ (1 dalis)

Įžanga. Nuo 2019 m. birželio 6 d. iki rugsėjo vidurio Suvalkų apygardos muziejuje veikia paroda „Užmiršti jotvingių kariai“ („Jaćwingowie. Zapomniani wojownicy“), kuri anksčiau buvo rodoma...
video

Jurgio Krikščiūno-Rimvydo adjutantas

Sigito Birgelio pranešimas „Jurgio Krikščiūno-Rimvydo adjutantas Vytautas Prabulis-Žaibas”, skaitytas per „Terra Jatwezenorum“ konferenciją Punske 2019 12 14. sb, punskas.pl

Punsko žydai. Žydų ir lietuvių tarpusavio santykiai

Suvalkų krašte žydai gyveno ne tik miesteliuose, bet ir kaimuose, kartais net ir po kelias šeimas. Iš įvairių šaltinių žinome, kad XIX–XX...
video

Senosios mūsų krašto kaimų kapinaitės

Mūsų kaimuose nemažai yra apleistų, užmirštų kaimo kapinaičių. Prieš kelis šimtus metų jose žmonės laidodavo savo mirusiuosius. Daugelis kaimo kapinaičių liko užmirštos,...

„Terra Jatwezenorum“ XII tomą pasitinkant (2-oji dalis)

Dėl pandemijos pernai negalėjome pristatyti naujausio istorijos paveldo metraščio „Terra Jatwezenorum“ (Jotvingių kraštas) tomo nei mūsų krašte, nei Lietuvoje. Punske...

Balstogės skerdynės

Netolerancija ir neapykanta kitos rasės, tautybės ar religijos žmonių atžvilgiu nėra tik mūsų dienų reiškiniai. Vartydamas senus Seinų „Šaltinio“ puslapius aptikau informaciją apie Balstogės...
video

Apie vestuves Punsko krašte

Ožkinių kaimo gyventoją Izabelę Rentelienę kalbina Monika Valinčiūtė. sb, punskas.pl

Gyvenimas langvas nebuvo

Pasakoja Anelė Degutytė-Vaicekauskienė (g. 1937 m.), kilusi iš Agurkių kaimo: Nelangvas gyvenimas. Vaikystė da šokia tokia. Augau su dzviem broliais, alia...

UŽRAŠYTI ŠVIESOS. Fotografijos ištakos (3)

(Tęsinys). I dalis. II dalis Punsko negatyvai skatina mus pamąstyti apie senų laikų fotografus ir fotografavimą, nukelia mūsų mintis...

Triskart uždaryta mokykla

Navinykų kaimas daug metų garsėjo švietimo tradicijomis. Šiandien tai tik šio krašto istorijos nuotrupos. Verta jas, kad ir trumpam, prisiminti.

Giminės Lietuvoje

Prieš kelerius metus rašėme apie Mačiulskų giminės paiešką. Paskelbus informaciją tuojau atsiliepė ir atvyko į Seinus Kastulės Jakubauskaitės-Kabronskos (Onos Mačiulskaitės dukros) giminaitės iš Lietuvos....

Prisimename: Jonas Latvys

Lapkritis susijęs su mirusių pagerbimu, kapų lankymu. Pasak žmonių pasakojimų, namuose vėl apsigyvena iš laukų kartu su derliumi sugrįžusios protėvių vėlės, kurios iki rudens...