punskas
albumas-valdo
ziedadulke
ketvirtas
dangus
atgalatgal
toliautoliau

Dabar ir prieš daugelį metų Aradnykuose (2 d.)

Tęsiame pasakojimą apie Aradnykus ir jų gyventojus. XX a. pradžioje bažnyčiose kildavo nesutarimų tarp lenkų ir lietuvių. Berznyko parapijiečiai...

Iš Senųjų Alksnėnų Tumelių šeimos kamieno (3 dalis)

AGNĖ KARČIAUSKAITĖ-JANKAUSKIENĖ, punskas.pl (Tęsinys) 1 dalis2 dalis Viktoras Antanas Jankauskas (1916–1987)

Kada buvo įvesti abitūros egzaminai?

Kiekvienais metais gegužę Lenkijoje bendrojo lavinimo licėjaus ir technikumų abiturientai laiko pagrindinio ir išplėstinio lygio brandos egzaminus. Šiame straipsnyje norėčiau trumpai priminti,...

Ar vėl bus nutylėta didinga Seinų praeitis?

Gegužės 12 dieną buvusiose Seinų kunigų seminarijos patalpose vyks iškilmingas Kresų muziejaus atidarymas. Žodis „kresai“ turi keletą reikšmių ir interpretacijų. Pasak šio...

Dabar ir prieš daugelį metų Aradnykuose (1 d.)

Du kilometrai nuo Lietuvos-Lenkijos valstybinės sienos prie gražaus tyvuliuojančio Alno ežero ir Baltosios Ančios intako Alnutės kranto driekiasi Aradnykų kaimo laukai. Kaimas...

Iš Senųjų Alksnėnų Tumelių šeimos kamieno (2 dalis)

AGNĖ KARČIAUSKAITĖ-JANKAUSKIENĖ, punskas.pl (Tęsinys) 1 dalis Ruošiant antrąją dalį apie Tumelius, radome ir...

Lietuviai neretai neapgalvotai kėsinasi į savo didvyrių atminimą

Algimantas Mikelionis, punskas.pl Prieš kelerius metus žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose virė karštos diskusijos dėl Vilniaus...

Pamokos, skirtos Juozo Gegužio-Diemedžio atminimui

Minint 100-ąsias Dainavos apygardos vado Juozo Gegužio-Diemedžio metines, 2023 m. balandžio 19 d. Seirijų gimnazijoje vyko gimtojo krašto istorijos pamokos, skirtos šio...

Neišdrįso iškabinti laisvojo pasaulio atstovo S. Lozoraičio nuotraukų

 Algimantas Mikelionis, punskas.pl 1993 m. vasario 14 d. įvyko pirmieji Lietuvos Respublikos Prezidento...

„Poetas“. Tamoševičiaus ir Landsbergio filmą pažiūrėjus (5 d.)

Tęsiame pasakojimą apie Kubilinsko ir Skinkio žmogžudystę bei 1949 m. kovo 7 d.  įvykdytą operaciją „Kanibalai“.

„Poetas“. Tamoševičiaus ir Landsbergio filmą pažiūrėjus (4 d.)

Tęsiame pasakojimą apie Kubilinsko ir Skinkio žmogžudystę. Kertiniai įvykiai – žmogžudystė bunkeryje – filme parodyta visai kitaip, negu vyko realybėje. Kaip...

Šiek tiek naujų žinių apie Punsko kleboną Kazimierą Jonkaitį

Beskaitydamas istorijos paveldo metraščio „Terra Jatwezenorum“ XV tomo 1 dalies straipsnius (leidinys pasirodys birželio pabaigoje), aptikau informaciją, kad tarp kunigų, nukentėjusių dėl...
Skip to content