atgalatgal
toliautoliau
Slider
video

Po Punsko parapijos senąsias kapines pasivaikščiojus

Rytinėje Punios ežero pusėje, prie kelio į Ožkinius, driekiasi senosios Punsko parapijos katalikų kapinės. Seniausia užuomina apie šias kapines yra Punsko parapijos...
video

Savanorio Jono Murausko 100-osioms sušaudymo metinėms

Savanoris Jonas Murauskas gimė apie 1897 metus Vaitakiemyje, Adomo ir Rožės (Gelažiūtės) Murauskų šeimoje. Vedė Rožę Rudžiūtę (santuokos aktas nėra išlikęs). Vaikų...
video

Senosios mūsų krašto kaimų kapinaitės

Mūsų kaimuose nemažai yra apleistų, užmirštų kaimo kapinaičių. Prieš kelis šimtus metų jose žmonės laidodavo savo mirusiuosius. Daugelis kaimo kapinaičių liko užmirštos,...

Dzūkijos partizanų vienijimosi 75-osios metinės

Paminklas Dainavos apygardos partizanams, kurio atidengimo iškilmės yra nukeltos 1945 m. lapkričio 18 d. Dzūkijos...

Punsko gaisras

XX a. Punskas degė du kartus. Pirmą kartą 1907 m. spalio 17 d. Kaip pasakoja šio krašto gyventojai,...
video

Punsko kapinių antkapiniai paminklai (video)

Punske naujosios kapinės veikia daugiau kaip 100 metų. Jos įkurtos Punsko klebono, poeto, aušrininko ir visuomenininko Simono Norkaus. Jo rūpesčiu pastatyta mūrinė...

Kalvarijos apylinkių Lietuvos laisvės kovotojai

Aplankyti Kalvariją ir pagerbti jos apylinkių partizanus susiruošėme prieš Vėlines. Kaip ir visos išvykos Lietuvos laisvės kovotojų takais, taip ir ši prasidėjo...

Punsko žydai. Laidotuvės

Punsko pakrašty, prie kelio Ramonų kaimo link (Sūduvos g.), yra Punsko žydų kapinės, tiksliau – jų likučiai. Jos nedidelės (0,66 ha), keturkampio...

Punsko bažnyčios kapinės

Manytina, kad pirmosios Punsko bažnyčios kapinės buvo įkurtos apie 1597 m., steigiant parapiją. Tais laikais jose buvo laidojami Punsko miestelėnai, nes kaimiečiai iki XIX a....

Kaimo kapinaitės

Punske dabar yra vienos veikiančios kapinės bei senųjų katalikų, žydų ir evangelikų kapinių liekanos. Kaimuose yra dar apleistų, visų užmirštų kapinaičių, o...

100 metų amžinybėje

Ant nedidelio kalnelio rytinėje Punios ežero pusėje, prie kelio į Ožkinius, driekiasi senosios Punsko parapijos katalikų kapinės. Kiek istorijų mums jos galėtų...

Punsko naujosios kapinės

Dažnokai prisimename į amžinybę iškeliavusius savo artimus, retkarčiais minime vieną ar kitą šventąjį. Kartą per metus, Visų šventųjų dieną, pagerbiame visus, pasiekusius...