punskas
albumas-valdo
ziedadulke
ketvirtas
dangus
atgalatgal
toliautoliau
video

„Mažiau žinomi prūsiški gyvenamųjų vietų vardai…“

LMA Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus akad. Grasildos Blažienės mokslinis pranešimas „Mažiau žinomi prūsiški gyvenamųjų vietų vardai pietinėje Rytų Prūsijoje“, skaitytas 2022...

Petro Klimo atminimas Kaune

Petras Klimas (1891–1969) – vienas iš žymiausių Suvalkijos žemės sūnų, XX amžiaus pirmoje pusėje kūrusių nepriklausomą Lietuvos valstybę. Jo vardas ir darbai...

Kun. Juozas Montvila. Tragedijos atgarsiai spaudoje (3)

Balandžio 14 dieną kun. Juozas Montvila, atiduodamas vietą gelbėjimo valtyje, nuskendo kartu su kitais ir garsiuoju „Titaniku“.

„Aušra“ – „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ priedas

Pokario metų partizanų viltis, kad Lietuva kada nors atgaus nepriklausomybę ir bus demokratinė valstybė, niekada nebuvo užgesusi lietuvių sąmonėje. Taigi dėsninga, jog...

Kun. Juozas Montvila: „Neaiškiais laikais malda turėtų būti gelbėjimosi valtis“ (2)

Tęsiame pasakojimą apie kunigą Juozą Montvilą, kurio 110-ąsias mirties metines minime. Caro valdžios sprendimu J. Montvila Seinuose negalėjo laikyti...

Sigitas Birgelis. Vytauto rinktinės 4-osios kuopos partizanai. Agentai ir provokatoriai (8)

(Tęsinys) Sovietai daug dėmesio skyrė Buktos ir Sūsninkų miškų regionui. Čia buvo nukreipti MVD Vladimiro karininkų mokyklos kursantai. Stribai...

Kun. Juozas Montvila. Lemtingų sprendimų sūkuryje

Nuo „Titaniko“ katastrofos, kuri Atlanto vandenyne pasiglemžė daugiau kaip 1500 gyvybių, prabėgo šimtas dešimt metų ir keletas mėnesių. tarp aukų buvo keliolika...

Sigitas Birgelis. Vytauto rinktinės 4-osios kuopos partizanai. Kryžkelėje (7)

(Tęsinys) Ne visada lenkų ir lietuvių partizanų bendradarbiavimas Suvalkų krašte buvo idiliškas. Pasitaikydavo ir išdavysčių. Lenkų partizanų grupei vadovaujantis...
video

1941 m. Birželio sukilimas 81-ųjų metinių paraštėje

Istoriko ir diplomato prof. dr. Broniaus Makausko pranešimas „1941 m. Birželio sukilimas 81-ųjų metinių paraštėje“, skaitytas 2022 m. gegužės 31 dieną Vilniuje Lietuvos...

Sigitas Birgelis. Vytauto rinktinės 4-osios kuopos partizanai. Sunku buvo išsilaikyti Suvalkų trikampyje (6)

(Tęsinys) Pasibaigus karui, Lenkijos valdžia gyventojams vokiečių išduotus pasus keitė į lenkiškus. Ta proga pasinaudojo ir Suvalkų krašte veikiantys...

Romo Kalantos atminimo įamžinimas Sąjūdžio metais ir atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 1990 metais (7)

1989 m. įvyko pirmas viešas Kalantinių paminėjimas dar Lietuvai nepaskelbus nepriklausomybės. Tais pačiais metais buvo sudaryta gydytojų psichiatrų komisija, kuri ištyrusi visus...

Sigitas Birgelis. Vytauto rinktinės 4-osios kuopos partizanai. Permaininga kova(5)

(Tęsinys) Po to iki 1946 m. pavasario Vytauto rinktinės 4-osios kuopos būrys didesnių puolamųjų operacijų nevykdė. Jei susidurdavo su...
Skip to content