atgalatgal
toliautoliau
Slider

Žmogiškumą pakeliantis dieviškumas

II gavėnios sekmadienis. Mt 17, 1–9 Gyvenimo įvykiai yra tęstiniai – įvykis papildo įvykį. Šis tęstinumas sudaro gyvenimo kryptingumą į...
video

Gavėnia – dvasinio atsinaujinimo metas

GAVĖNIA yra susikaupimo, atgailos ir dvasinio atsinaujinimo laikas. Laikas, kuriame mes turime susitaikyti su Dievu, su savimi, su žmonėmis. Taip mes paliksime...
video

Atsimainymas

sb, punskas.pl Jėzus pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną ir užsivedė juos nuošaliai į aukštą...

I gavėnios sekmadienis

Pradedame gavėnios laikotarpį. Šiuo laikotarpiu Motina Bažnyčia atkreipia dėmesį į žmogaus tikrąją būklę. Žmogaus būklę galima apibūdinti iš įvairių perspektyvų: iš emocinės, iš psichologinės, iš...
video

Jėzaus gundymas

    Jėzus buvo Dvasios nuvestas į dykumą, kad ten būtų velnio gundomas. Išpasninkavęs keturiasdešimt dienų ir keturiasdešimt naktų, jis buvo labai alkanas.   ...
video

Pelenų diena

sb, punskas.pl Evangelija (Mt 6, 1–6. 16–18)     Jėzus bylojo savo...

Trys žmogaus teisumo darbų žingsniai ir vienas Dievo žingsnis

Pelenų trečiadienis. Mt 6, 1–6. 16–18 Pradedame gavėnios laikotarpį. Tai laikotarpis, kuris yra skirtas pasiruošti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimo...

Viską perkopianti meilė

VII eilinis sekmadienis. Mt 5, 38–48 Toliau esame prie kalno, ant kurio Jėzus susako palaiminimus. Šie palaiminimai yra krikščioniško gyvenimo...
video

„Būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas“

Evangelija (Mt 5, 38–48) Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Jūs esate girdėję,...

Įstatymo pilnatvė įvykyje

VI eilinis sekmadienis (Mt 5, 17–37) Sudėtingas sekmadienis Dievo žodžio prasme. Labai daug visko girdime, tai lyg kondensuotas pienas. Daug...
video

‘Taip’, jei taip, ‘Ne’, jei ne

Evangelija (Mt 5, (17–19). 20–22a. (22b–26). 27–28. (29–32). 33–34a. (34b–36). 37) Jėzus kalbėjo savo...

Druska bei šviesa

V eilinis sekmadienis Jėzus naudojosi kasdieniais druskos ir šviesos įvaizdžiais, norėdamas perteikti ypatingas tiesas. Ko druska ir šviesa...