atgalatgal
toliautoliau
Slider

„Prašykite, ir bus jums duota“

Kartą Jėzus vienoje vietoje meldėsi. Jam baigus maldą, vienas mokinys paprašė: „Viešpatie, išmokyk mus melstis, kaip ir Jonas išmokė savuosius mokinius“.

Budėjimas: ar tai skirta man?

I Advento sekmadienis. Mt 24, 37. Motina Bažnyčia pradeda naujus liturginius metus. Prasideda budėjimas ir laukimas. Mūsų žemiškasis...

Kvietimas į Dievo įsčias

XI eil. sekmadienis (Mt 9,36–10,8)             Šiandienio pasaulio skurdas yra didesnis, negu įstengiame įsivaizduoti. Jungtinių Tautų dokumentai rodo, jog...

Sėti ten, kur papuola

XV eilinis sekmadienis (Mt 13, 1–23)    Viskas Evangelijoje yra labai nuoseklu. Evangelinė mintis papildo evangelinę mintį. Nuo...
video

„Danguje bus daugiau džiaugsmo dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio, negu dėl devyniasdešimt devynių teisiųjų“

Evangelija (Lk 15, 1–10. (11–32))     Pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai ir nusidėjėliai jo žodžių pasiklausyti. O fariziejai ir...

Dievo nuolankumas ir žmogaus nuolankumas

XXII eil. sekmadienis, Lk 14, 1. 7–14 Sveiki atvykę į Gerosios Naujienos mokyklą. Pamoka seka pamoką. Praeito sekmadienio Gerosios Naujienos pamokėlė...

Ištikimybės kaina

XX eil. sekmadienis. Lk 12, 40–53 Pastaruosius sekmadienius Evangelija ir visas Dievo žodis mums primena ištikimybės fenomeną. Pirmiausia turtuolis,...
video

Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai

Jėzaus Kristaus gimimas        Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu; dar nepradėjus jiems kartu gyventi, Šventajai Dvasiai...

Paradoksali tikrovė mūsų patirtyje

Švenčiausios Trejybės sekmadienis. Jn 3, 16–18             Pirmas sekmadienis po Šventosios Dvasios atsiuntimo yra ypatingas. Ypatingas tuo, kad visa...