punskas
albumas-valdo
ziedadulke
ketvirtas
dangus
atgalatgal
toliautoliau
video

Jėzus keliavo po visą Galilėją, skelbdamas žodį

sb, punskas.pl Evangelija (Mk 1, 29–39)       Išėjęs iš sinagogos, Jėzus kartu...

Jam pagailo žmonių

Evangelija (Mk 6, 30–34)       Apaštalai susirinko pas Jėzų ir apsakė jam visa, ką...
video

Pasakojimas apie du sūnus

sb, punskas.pl Evangelija (Lk 15, 1–3. 11–32) Pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai ir nusidėjėliai jo...
video

„Danguje bus daugiau džiaugsmo dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio, negu dėl devyniasdešimt devynių teisiųjų“

Evangelija (Lk 15, 1–10. (11–32))     Pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai ir nusidėjėliai jo žodžių pasiklausyti. O fariziejai ir...

DIEVAS SUSIVIENIJA SU ŽMOGUMI

Kristaus krikštas (Mt 3, 13–17) Liturginis kalėdinis laikotarpis jau skaičiuoja paskutines valandas. Skambiu akordu jį užbaigia Kristaus krikšto...
video

„Jei mane mylite“

Evangelija (Jn 14, 15–21)     Jėzus kalbėjo savo mokiniams:    „Jei mane mylite, – jūs laikysitės mano įsakymų; aš paprašysiu...
video

Kiek kartų aš turiu atleisti savo broliui

sb, punskas.pl Evangelija (Mt 18, 21–35)     Priėjo prie Jėzaus Petras...
video

I gavėnios savaitės ketvirtadienis

Vaidos Grigelytės iš Druskininkų apmąstymai. sb, punskas.pl Evangelija (Mt 7, 7–12)
video

Didysis pirmadienis

sb, punskas.pl Evangelija (Jn 12, 1–11)     Šešioms dienoms belikus iki Velykų, Jėzus atėjo į Betaniją,...
Skip to content