punskas
albumas-valdo
ziedadulke
ketvirtas
dangus
atgalatgal
toliautoliau
video

Ramybė jums!

sb, punskas.pl Evangelija (Jn 20, 19–31)     Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę...
video

Kristus prisikėlė

sb, punskas.pl Evangelija (Lk 24, 1–12)     Pirmąją savaitės dieną, rytui brėkštant, moterys atėjo prie...
video

Jėzaus kančia pagal Joną

sb, punskas.pl Evangelija (Jn 18, 1–19, 42)     Jėzus su savo mokiniais nuėjo anapus Kedrono...
video

VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS

Evangelija (Lk 22, 14–23, 56)     Atėjus metui, Jėzus sėdo su apaštalais prie stalo. Ir tarė jiems: „Trokšte troškau...
video

Kas iš jūsų be nuodėmės

sb, punskas.pl Evangelija (Jn 8, 1–11)     Jėzus nuėjo į Alyvų kalną. Auštant jis vėl...
video

Pasakojimas apie du sūnus

sb, punskas.pl Evangelija (Lk 15, 1–3. 11–32) Pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai ir nusidėjėliai jo...
video

Palyginimas apie figmedį

sb, punskas.pl Evangelija (Lk 13, 1–9) Atėjo keli žmonės ir papasakojo Jėzui apie galilėjiečius, kurių...
video

Jėzaus atsimainymas

sb, punskas.pl Evangelija (Lk 9, 28b–36)      Jėzus pasiėmė Petrą, Joną ir Jokūbą ir užkopė...
video

Jėzaus gundymas

sb, punskas.pl Evangelija (Lk 4, 1–13)     Kupinas Šventosios Dvasios Jėzus grįžo nuo Jordano, ir...

Ar gali aklas vesti aklą?

Evangelija (Lk 6, 39–45)     Jėzus pasakė mokiniams palyginimą: „Ar gali aklas vesti aklą? Argi ne abu įkris į...
video

Mylėkite savo priešus

sb, punskas.pl Evangelija (Lk 6, 27–38)     Jėzus bylojo savo mokiniams ir visai tautai:
video

Vargas jums, kurie dabar sotūs

sb, punskas.pl Evangelija (Lk 6, 17. 20–26)     Jėzus nužengė su Dvylika nuo kalno ir...
Skip to content