punskas
albumas-valdo
ziedadulke
ketvirtas
dangus
atgalatgal
toliautoliau
video

Tokia mano Tėvo valia

sb, punskas.pl Evangelija (Jn 6, 37–40)     Jėzus kalbėjo minioms: „Visi, kuriuos man duoda Tėvas,...
video

Palaiminti, kurie liūdi

sb, punskas.pl Evangelija (Mt 5, 1–12a)     Matydamas minias, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo....
video

Koks yra visų pirmasis įsakymas

sb, punskas.pl Evangelija (Mk 12, 28–34)     Vienas iš Rašto aiškintojų priėjo prie Jėzaus ir...
video

Tavo tikėjimas išgelbėjo tave

sb, punskas.pl Evangelija (Mk 10, 46–52) Iškeliaujant Jėzui su mokiniais ir gausinga minia iš Jericho,...
video

Kas iš jūsų įsigeis būti didžiausias, bus jūsų tarnas

sb, punskas.pl Evangelija (Mk 10, 35–45)      Prie Jėzaus prieina Zebediejaus sūnus Jokūbas ir Jonas...
video

Ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą?

sb, punskas.pl Evangelija (Lk 10, 25–37)     Štai atsistojo vienas Įstatymo mokytojas ir, mėgindamas Jėzų,...
video

Ar galima atleisti žmoną

sb, punskas.pl Evangelija (Mk 10, 2–16) Atėjo fariziejų, kurie, spęsdami Jėzui pinkles, klausė jį, ar...
video

„Jei tavoji ranka traukia tave nusidėti, – nukirsk ją!“

Evangelija (Mk 9, 38–43. 45. 47–48)    Jonas tarė Jėzui: „Mokytojau, mes matėme vieną tokį, kuris nevaikščioja su mumis,...
video

„Tu esi Mesijas“

sb, punskas.pl Evangelija (Mk 8, 27–35)      Jėzus su mokiniais keliavo į Pilypo Cezarėjos kaimus....
video

„Jis daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba“

Evangelija (Mk 7, 31–37)     Palikęs Tyro sritis, Jėzus per Sidoną atėjo prie Galilėjos ežero, į Dekapolio krašto vidurį.    Ten atveda...
video

Žmogų sutepa vien tai, kas iš žmogaus išeina

sb, punskas.pl Evangelija (Mk 7, 1–8a. 14–15. 21–23)     Pas Jėzų susirenka fariziejų ir keli...
Skip to content