atgalatgal
toliautoliau
Slider
video

„Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus”

sb, punskas.pl Evangelija (Jn 6, 51–58) Jėzus pasakė žydų miniai:  „Aš esu...

Paradoksali tikrovė mūsų patirtyje

Švenčiausios Trejybės sekmadienis. Jn 3, 16–18             Pirmas sekmadienis po Šventosios Dvasios atsiuntimo yra ypatingas. Ypatingas tuo, kad visa...
video

Kas tiki, nebus pasmerktas

sb, punskas.pl Evangelija (Jn 3, 16–18) Jėzus kalbėjo Nikodemui:
video

„Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“

sb, punskas.pl Evangelija (Jn 20, 19–23) Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai,...

Kristaus žengimas į dangų (Šeštinės)

Dievas pasilieka mūsų tarpe (Mt 28, 16–20) Velykinė kelionė su prisikėlusiuoju Kristumi yra labai įdomi. Šios mistagoginės kelionės metu matėme susitikimus...
video

„Esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“

sb, punskas.pl Evangelija (Mt 28, 16–20)     Vienuolika mokinių nuvyko į...

Kristaus pažadas mokiniams

VI Velykų sekmadienis (Jn 14, 15–21) Nuostabus velykinis prisikėlimo laikas. Jis prasideda susitikimu su Prisikėlusiuoju, po to tęsiasi Kristaus ištaromis apie...
video

„Jei mane mylite“

Evangelija (Jn 14, 15–21)     Jėzus kalbėjo savo mokiniams:    „Jei mane mylite, – jūs laikysitės mano įsakymų; aš paprašysiu...

Tegul neišsigąsta jūsų širdys

V Velykų sekmadienis (Jn 14, 1–12) Nuostabus tas velykinis prisikėlimo laikotarpis. Jame gausu susitikimų su Kristumi. Šiame laikotarpyje tas,...
video

„Mano Tėvo namuose daug buveinių“

sb, punskas.pl Evangelija (Jn 14, 1–12) Jėzus kalbėjo savo mokiniams:

Gerasis Ganytojas, vedantis savąsias avis į gyvenimo apstybę

IV Velykų sekmadienis (Jn 10, 1–10)      Velykų laikas yra labai įdomus. Šis įdomumas atsiskleidžia per Dievo žodžio tęstinumą: kiekvienas...
video

„Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą“

sb, punskas.pl Evangelija (Jn 10, 1–10)     Jėzus kalbėjo savo mokiniams: