atgalatgal
toliautoliau
Slider
video

Devintinės – bažnytinė krikščionių šventė

Devintinės – tai bažnytinė krikščionių šventė, vykstanti devintosios savaitės po Velykų ketvirtadienį. Apie ją pasakoja Punsko parapijos vikaras kun. Povilas Slaminis. sb,...
video

„Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“

Evangelija (Mt 28, 16–20)     Vienuolika mokinių nuvyko į Galilėją, ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatę,...
video

„Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“

Evangelija (Jn 20, 19–23)** Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo...
video

Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją

Evangelija (Mk 16, 15–20) Pasirodęs Vienuolikai, Jėzus tarė: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai...
video

Pasilikite mano meilėje

sb, punskas.pl Evangelija (Jn 15, 9–17)     Jėzus kalbėjo savo mokiniams:    ...
video

Aš esu vynmedis, o jūs šakelės

sb, punskas.pl Evangelija (Jn 15, 1–8)     Jėzus kalbėjo savo mokiniams:    „Aš esu tikrasis vynmedis,...
video

Aš – gerasis ganytojas

sb, punskas.pl Evangelija (Jn 10, 11–18)     Jėzus kalbėjo:    „Aš – gerasis ganytojas. Geras ganytojas...
video

Jūs esate šių dalykų liudytojai

sb, punskas.pl Evangelija (Lk 24, 35–48)     O jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir...
video

Palaiminti, kurie tiki nematę!

Evangelija (Jn 20, 19–31)     Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų...
video

VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS. VELYKOS

sb, punskas.pl Evangelija (Jn 20, 1–9)     Pirmąją savaitės dieną, labai...
video

Velyknaktis

sb, punskas.pl Mk 16 Šabui praėjus, Marija...
video

Didysis penktadienis

sb, punskas.pl Evangelija (Jn 18, 1–19, 42)     Jėzus su savo mokiniais nuėjo anapus Kedrono...