atgalatgal
toliautoliau
Slider

„Prašykite, ir bus jums duota“

Kartą Jėzus vienoje vietoje meldėsi. Jam baigus maldą, vienas mokinys paprašė: „Viešpatie, išmokyk mus melstis, kaip ir Jonas išmokė savuosius mokinius“.

Dievo nuolankumas ir žmogaus nuolankumas

XXII eil. sekmadienis, Lk 14, 1. 7–14 Sveiki atvykę į Gerosios Naujienos mokyklą. Pamoka seka pamoką. Praeito sekmadienio Gerosios Naujienos pamokėlė...

Kristaus Valdovo figūra ant kryžiaus

Kristaus Visatos Valdovo iškilmė. 2019 m. lapkričio 24 d. (Lk 23, 35–43)  Šiandien paskutinis liturginis metų sekmadienis. Šis...
video

Atsimainymas

sb, punskas.pl Jėzus pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną ir užsivedė juos nuošaliai į aukštą...
video

„Jei mane mylite“

Evangelija (Jn 14, 15–21)     Jėzus kalbėjo savo mokiniams:    „Jei mane mylite, – jūs laikysitės mano įsakymų; aš paprašysiu...
video

Jūs – pasaulio druska

Evangelija (Mt 5, 13–16)     Jėzus bylojo savo mokiniams:    „Jūs – žemės druska. Jei druska nustotų sūrumo, kuo gi...
video

„Paskutinieji bus pirmi, o pirmieji – paskutiniai“

sb, punskas.pl Evangelija (Mt 20, 1–16) Jėzus pasakė savo mokiniams tokį...

Palaiminti, kurie tiki nematę

Atvelykis. Dievo gailestingumo sekmadienis (Jn 20, 19–31) Šioji savaitė yra išskirtinė. Dievo žodis kiekvieną dieną šio velykinio aštuondienio laikotarpiu pateikia susitikimus...

Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltasis prasidėjimas

II advento sekmadienis, Lk 1, 26–38 Kiekvienas evangelistas turi savitų bruožų, išreikštų evangelijose. Evangelija pagal Luką turi labai smulkių ir gražių...
video

Kalėdos 2020

sb, punskas.pl