atgalatgal
toliautoliau
Slider
video

Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas

Evangelija (Lk 18, 9–14)     Kai kuriems žmonėms, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino, Jėzus pasakė palyginimą: „Du...

Kristaus žengimas į dangų (Šeštinės)

Dievas pasilieka mūsų tarpe (Mt 28, 16–20) Velykinė kelionė su prisikėlusiuoju Kristumi yra labai įdomi. Šios mistagoginės kelionės metu matėme susitikimus...
video

„Jei šeimininkas žinotų, kurią valandą ateis vagis“ (Lk 12, 32–48)

Jėzus kalbėjo savo mokiniams:  „Nebijok, mažoji kaimene: jūsų Tėvas panorėjo atiduoti jums karalystę! Išparduokite savo turtą...

Žmogiškųjų prioritetų pasirinkimas

XXV eil. sekmadienis. Lk 16, 1–13 Šios dienos pirmajame skaitinyje pranašas Amosas bara Izraelio vaikus, kad blogai vykdo savo...
video

„Mano Tėvo namuose daug buveinių“

sb, punskas.pl Evangelija (Jn 14, 1–12) Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
video

Jie nepatikės, jei kas ir iš numirusių prisikeltų

Evangelija (Lk 16, 19–31) Jėzus pasakė fariziejams: „Gyveno kartą vienas turtuolis. Jis vilkėjo purpuru bei...
video

„Budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų Viešpats“

    Jėzus kalbėjo savo mokiniams:    „Kaip yra buvę Nojaus dienomis, taip bus ir Žmogaus Sūnui ateinant. Kaip dienomis prieš tvaną žmonės, nieko...
video

„Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“

sb, punskas.pl Evangelija (Jn 20, 19–23) Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai,...
video

„Aš – pasaulio šviesa“

Eidamas pro šalį, Jėzus pamatė žmogų, aklą nuo gimimo dienos. Tai taręs, Jėzus spjovė...

Palaiminti, kurie tiki nematę

Atvelykis. Dievo gailestingumo sekmadienis (Jn 20, 19–31) Šioji savaitė yra išskirtinė. Dievo žodis kiekvieną dieną šio velykinio aštuondienio laikotarpiu pateikia susitikimus...

Kristaus pažadas mokiniams

VI Velykų sekmadienis (Jn 14, 15–21) Nuostabus velykinis prisikėlimo laikas. Jis prasideda susitikimu su Prisikėlusiuoju, po to tęsiasi Kristaus ištaromis apie...

Skubotas Dievo ėjimas link šilkmedžio

XXXI eil. sekmadienis. Lk 19, 1–10 Pastarieji sekmadieniai yra ypatingi Dievo žodžio prasme. Dievas per savo žodį išryškina tikrąjį...