punskas
albumas-valdo
ziedadulke
ketvirtas
dangus
atgalatgal
toliautoliau
video

Kas yra mano artimas?

sb, punskas.pl Evangelija (Lk 10, 25–37)     Anuomet atsistojo vienas Įstatymo mokytojas ir, mėgindamas Jėzų,...
video

„Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“

Evangelija (Lk 19, 1–10) Atvykęs į Jerichą, Jėzus ėjo per miestą. Ten buvo žmogus, vardu Zachiejus, muitininkų viršininkas ir...

Žmogiškumą pakeliantis dieviškumas

II gavėnios sekmadienis. Mt 17, 1–9 Gyvenimo įvykiai yra tęstiniai – įvykis papildo įvykį. Šis tęstinumas sudaro gyvenimo kryptingumą į...
video

Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją

sb, punskas.pl Evangelija (Mt 10, 37–42)     Jėzus bylojo savo apaštalams:    ...

„Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!“

XXXII eilinis sekmadienis (Mt 25, 1–13)             Liturginiai metai jau eina į pabaigą. Dievo žodis mus po truputį veda prie...
video

III gavėnios savaitės trečiadienis

sb, punskas.pl Evangelija (Mt 5, 17–19)     Jėzus bylojo savo mokiniams:     „Nemanykite, jog...
video

Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją

Evangelija (Mk 16, 15–20) Pasirodęs Vienuolikai, Jėzus tarė: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai...
video

Vestuvės Galilėjos Kanoje

sb, punskas.pl Evangelija (Jn 2, 1–12) Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvavo Jėzaus motina. Į...

Pažadas ir ištikimybė

XIX eil. sek. Išm 18, 6–9; Žyd 11, 1–2. 8–19; Lk 12, 32–48 Pastaruosius sekmadienius girdime Dievo žodį,...
video

Adventas 2019

Apie adventą ir advento vainiko reikšmę pasakoja Punsko parapijos vikaras kun. Povilas Slaminis. sb, punskas.pl
video

Didysis penktadienis

    Jėzus su savo mokiniais nuėjo anapus Kedrono upelio, kur buvo sodas. Jis ir mokiniai įžengė į sodą. Jo išdavėjas Judas taip...
Skip to content