atgalatgal
toliautoliau
Slider
video

„Turite akis, ir nematote; turite ausis, ir negirdite“

sb, punskas.pl Evangelija (Mk 8, 14–21)     Mokiniai buvo pamiršę pasiimti duonos....
video

„Noriu, būk švarus!“

sb, punskas.pl Evangelija (Mk 1, 40–45)       Pas Jėzų atėjo raupsuotasis...
video

Jėzus keliavo po visą Galilėją, skelbdamas žodį

sb, punskas.pl Evangelija (Mk 1, 29–39)       Išėjęs iš sinagogos, Jėzus kartu...
video

Jėzus sudraudė apsėstą žmogų

Evangelija (Mk 1, 21–28) Kafarnaume, šeštadienį nuėjęs į sinagogą, Jėzus pradėjo mokyti. Žmonės stebėjosi jo mokymu, nes jis mokė...
video

„Argi gali vestuvių svečiai pasninkauti, kol su jais yra jaunikis?“

Evangelija (Mk 2, 18–22) Tuo metu Jono mokiniai ir fariziejai pasninkavo. Žmonės atėję klausė Jėzų: „Kodėl Jono ir fariziejų mokiniai...
video

Ateikite ir pamatysite

Evangelija (Jn 1, 35–42)     Stovėjo Jonas Krikštytojas ir du jo mokiniai. Išvydęs ateinantį Jėzų, jis tarė: „Štai Dievo...
video

Trys karaliai

sb, punskas.pl

Vesti mus meilės keliu

II šv. Kalėdų sekmadienis (Jn 1, 1–18) Esam šv. Kalėdų mistagogijoje, šv. Kalėdų laike, kai Dievas apsireiškia –...
video

Pradžioje buvo Žodis

Evangelija (Jn 1, 1–5. (6–8). 9–14. (15–18)) Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas.
video

Kalėdos 2020

sb, punskas.pl