atgalatgal
toliautoliau
Slider
video

Pasilikite mano meilėje

sb, punskas.pl Evangelija (Jn 15, 9–17)     Jėzus kalbėjo savo mokiniams:    ...
video

Aš esu vynmedis, o jūs šakelės

sb, punskas.pl Evangelija (Jn 15, 1–8)     Jėzus kalbėjo savo mokiniams:    „Aš esu tikrasis vynmedis,...
video

Aš – gerasis ganytojas

sb, punskas.pl Evangelija (Jn 10, 11–18)     Jėzus kalbėjo:    „Aš – gerasis ganytojas. Geras ganytojas...
video

Jūs esate šių dalykų liudytojai

sb, punskas.pl Evangelija (Lk 24, 35–48)     O jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir...
video

Palaiminti, kurie tiki nematę!

Evangelija (Jn 20, 19–31)     Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų...
video

VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS. VELYKOS

sb, punskas.pl Evangelija (Jn 20, 1–9)     Pirmąją savaitės dieną, labai...
video

Velyknaktis

sb, punskas.pl Mk 16 Šabui praėjus, Marija...
video

Didysis penktadienis

sb, punskas.pl Evangelija (Jn 18, 1–19, 42)     Jėzus su savo mokiniais nuėjo anapus Kedrono...
video

Didysis ketvirtadienis

sb, punskas.pl Evangelija (Jn 13, 1–15)     Tai buvo prieš Velykų šventę. Jėzus, žinodamas, jog atėjo...
video

Didysis trečiadienis

sb, punskas.pl  Evangelija (Mt 26, 14–25)     Vienas iš Dvylikos, vardu Judas Iskarijotas, nuėjo pas aukštuosius...
video

Didysis antradienis

sb, punskas.pl Evangelija (Jn 13, 21–33. 36–38)     Sėdėdamas su mokiniais už stalo, Jėzus labai...
video

Didysis pirmadienis

sb, punskas.pl Evangelija (Jn 12, 1–11)     Šešioms dienoms belikus iki Velykų, Jėzus atėjo į Betaniją,...