punskas
albumas-valdo
ziedadulke
ketvirtas
dangus
atgalatgal
toliautoliau
video

Vargas jums, kurie dabar sotūs

sb, punskas.pl Evangelija (Lk 6, 17. 20–26)     Jėzus nužengė su Dvylika nuo kalno ir...
video

Nuo šiol jau žmones žvejosi

sb, punskas.pl Evangelija (Lk 5, 1–11)     Kartą, kai minios veržėsi prie Jėzaus klausytis Dievo...
video

Joks pranašas nepriimamas savo tėviškėje

sb, punskas.pl Evangelija (Lk 4, 21–30)     Jėzus pradėjo jiems kalbėti: „Šiandien išsipildė ką tik...
video

Vestuvės Galilėjos Kanoje

sb, punskas.pl Evangelija (Jn 2, 1–12) Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvavo Jėzaus motina. Į...
video

Pradžioje buvo Žodis

sb, punskas.pl Evangelija (Jn 1, 1–5. (6–8). 9–14. (15–18)) Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo...
video

Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas

sb, punskas.pl Evangelija (Lk 2, 1–14)     Anomis dienomis išėjo ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti visus...
video

Marija pas Elzbietą

sb, punskas.pl Evangelija (Lk 1, 39–45) Tomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno...
video

Taisykite Viešpačiui kelią

sb, punskas.pl Evangelija (Lk 3, 1–6)     Penkioliktais ciesoriaus Tiberijaus viešpatavimo metais, Poncijui Pilotui valdant...
video

„Ar tu esi žydų karalius?“

sb, punskas.pl Evangelija (Jn 18, 33–37) Pilotas klausė Jėzų: „Ar tu esi žydų karalius?“
video

Dar nepasibaigs ši karta, ir visa tai išsipildys

sb, punskas.pl Evangelija (Mk 13, 24–32)     Jėzus aiškino savo mokiniams:    ...
video

Našlė įmetė daugiausia iš visų

sb, punskas.pl Evangelija (Mk 12, 38–44)     Mokydamas Jėzus kalbėjo miniai:    ...
Skip to content