punskas
albumas-valdo
ziedadulke
ketvirtas
dangus
atgalatgal
toliautoliau
video

Ką tik rasite, kvieskite į vestuves 

sb, punskas.pl ✠ Iš šventosios Evangelijos pagal Matą Anuo metu Jėzus vėl ėmė kalbėti palyginimais aukštiesiems...
video

Jis išnuomos vynuogyną kitiems vynininkams 

sb, punskas.pl ✠ Iš šventosios Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus kalbėjo aukštiesiems kunigams ir tautos...
video

Muitininkai ir ištvirkėlės greičiau už jus pateks į Dievo karalystę  

sb, punskas.pl ✠ Iš šventosios Evangelijos pagal Matą. Mt 21, 28–32 Anuo metu Jėzus bylojo aukštiesiems kunigams...
video

Ar todėl tu šnairuoji, kad aš geras? 

sb, punskas.pl ✠ Iš šventosios Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus pasakė savo mokiniams tokį...
video

Jeigu jis tavęs paklausys, tu būsi laimėjęs savo brolį

sb, punskas.pl ✠ Iš šventosios Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus pasakė savo mokiniams: 
video

Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs

sb, punskas.pl ✠ Iš šventosios Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus pradėjo aiškinti savo mokiniams turįs...
video

Tu esi Petras, tau duosiu dangaus karalystės raktus

sb, punskas.pl ✠ Iš šventosios Evangelijos pagal Matą. Mt 16, 13–20 Anuo metu, atėjęs į Pilypo Cezarėjos...
video

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ (Žolinė)

sb, punskas.pl Evangelija (Lk 1, 39–56)     Anomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos...
video

Liepk man ateiti pas tave vandeniu

sb, punskas.pl ✠ Iš šventosios Evangelijos pagal Matą. Kai minia buvo pasotinta, Jėzus iškart liepė mokiniams...
video

KRISTAUS ATSIMAINYMAS

sb, punskas.pl Evangelija (Mt 17, 1–9)      Jėzus pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir jo brolį...
video

Parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą

sb, punskas.pl ✠ Iš šventosios Evangelijos pagal Matą.  Anuo metu Jėzus bylojo minioms: 
video

Palikite abejus augti iki pjūčiai

sb, punskas.pl ✠ Iš šventosios Evangelijos pagal Matą.  Anuo metu Jėzus pateikė minioms kitą palyginimą: 
Skip to content