atgalatgal
toliautoliau
Slider
video

„Kieti jo žodžiai, kas gali jų klausytis“

sb, punskas.pl Evangelija (Jn 6, 60–69)        Daugelis Jėzaus mokinių sakė: „Kieti jo žodžiai,...
video

„Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų“

sb, punskas.pl Evangelija (Lk 1, 39–56)     Anomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos...

Jam pagailo žmonių

Evangelija (Mk 6, 30–34)       Apaštalai susirinko pas Jėzų ir apsakė jam visa, ką...
video

Tik savo tėviškėje negerbiamas pranašas

Evangelija (Mk 6, 1–6) Jėzus, mokinių lydimas, parkeliauja į savo tėviškę. Atėjus šeštadieniui, jis pradėjo mokyti sinagogoje.
video

Dukra, tavo tikėjimas išgelbėjo tave

Evangelija (Mk 5, 21–24. (25–34). 35–43)         Jėzui vėl persikėlus valtimi į kitą pusę, susirinko prie jo didžiulė...
video

Jėzus sudraudė vėtrą ir įsakė ežerui: „Nutilk!“

sb, punskas.pl Evangelija (Mk 4, 35–40)     Vieną vakarą Jėzus tarė mokiniams: „Irkitės į aną...
video

Su kuo galime palyginti Dievo karalystę?

sb, punskas.pl Evangelija (Mk 4, 26–34) Jėzus kalbėjo minioms:
video

ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS

Evangelija (Mk 14, 12–16. 22–26)    Pirmąją Neraugintos duonos dieną, kada aukojamas Velykų avinėlis,...
video

Devintinės – bažnytinė krikščionių šventė

Devintinės – tai bažnytinė krikščionių šventė, vykstanti devintosios savaitės po Velykų ketvirtadienį. Apie ją pasakoja Punsko parapijos vikaras kun. Povilas Slaminis. sb,...
video

„Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“

Evangelija (Mt 28, 16–20)     Vienuolika mokinių nuvyko į Galilėją, ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatę,...
video

„Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“

Evangelija (Jn 20, 19–23)** Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo...
video

Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją

Evangelija (Mk 16, 15–20) Pasirodęs Vienuolikai, Jėzus tarė: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai...