atgalatgal
toliautoliau
Slider
video

Duonos padauginimas

sb, punskas.pl Evangelija (Mt 14, 13–21) Išgirdęs, kad Jonas Krikštytojas miręs, Jėzus...

Paslėptas lobis

XVII eil. sekmadienis. „Parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą“ (Mt 13, 44–52)      Pastaruosius sekmadienius galima drąsiai vadinti palyginimų...
video

Apie dangaus karalystę

sb, punskas.pl Evangelija (Mt 13, 44–46. (47–52)) Jėzus bylojo minioms:

Dievas yra tas, kuris laukia

XVI eilinis sekmadienis: „Palikite abejus augti iki pjūčiai“ (Mt 13, 24–43)    Šiandien, išklausę Evangelijos, turėtume laukti pamokslo apie...
video

„Su dangaus karalyste yra kaip su žmogumi, kuris pasėjo savo dirvoje gerą sėklą“

sb, punskas.pl Evangelija (Mt 13, 24–31. (31–43))     Jėzus pateikė minioms...

Sėti ten, kur papuola

XV eilinis sekmadienis (Mt 13, 1–23)    Viskas Evangelijoje yra labai nuoseklu. Evangelinė mintis papildo evangelinę mintį. Nuo...
video

„Kuo žmonės laiko Žmogaus Sūnų?“

sb, punskas.pl Evangelija (Mt 16, 13–19) Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkes,...

Dievo ir žmogaus žvilgsnis

XIII eilinis sekmadienis (Mt 10, 37–42)   Labai kurioziškas dalykas yra Geroji Naujiena. Šis kurioziškumas matomas Jėzaus ištarose apie...
video

Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją

sb, punskas.pl Evangelija (Mt 10, 37–42)     Jėzus bylojo savo apaštalams:    ...
video

„Nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta“

sb, punskas.pl Evangelija (Mt 10, 26–33) Jėzus bylojo apaštalams: „Nebijokite žmonių....

Kvietimas į Dievo įsčias

XI eil. sekmadienis (Mt 9,36–10,8)             Šiandienio pasaulio skurdas yra didesnis, negu įstengiame įsivaizduoti. Jungtinių Tautų dokumentai rodo, jog...
video

„Prisiartino dangaus karalystė“

sb, punskas.pl Evangelija Mt 9, 36–10, 8 Matydamas minias, jis gailėjosi...