atgalatgal
toliautoliau
Slider

Trys žmogaus teisumo darbų žingsniai ir vienas Dievo žingsnis

Pelenų trečiadienis. Mt 6, 1–6. 16–18 Pradedame gavėnios laikotarpį. Tai laikotarpis, kuris yra skirtas pasiruošti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimo...

Viską perkopianti meilė

VII eilinis sekmadienis. Mt 5, 38–48 Toliau esame prie kalno, ant kurio Jėzus susako palaiminimus. Šie palaiminimai yra krikščioniško gyvenimo...
video

„Būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas“

Evangelija (Mt 5, 38–48) Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Jūs esate girdėję,...

Įstatymo pilnatvė įvykyje

VI eilinis sekmadienis (Mt 5, 17–37) Sudėtingas sekmadienis Dievo žodžio prasme. Labai daug visko girdime, tai lyg kondensuotas pienas. Daug...
video

‘Taip’, jei taip, ‘Ne’, jei ne

Evangelija (Mt 5, (17–19). 20–22a. (22b–26). 27–28. (29–32). 33–34a. (34b–36). 37) Jėzus kalbėjo savo...

Druska bei šviesa

V eilinis sekmadienis Jėzus naudojosi kasdieniais druskos ir šviesos įvaizdžiais, norėdamas perteikti ypatingas tiesas. Ko druska ir šviesa...
video

Jūs – pasaulio druska

Evangelija (Mt 5, 13–16)     Jėzus bylojo savo mokiniams:    „Jūs – žemės druska. Jei druska nustotų sūrumo, kuo gi...

DIEVAS SUSIVIENIJA SU ŽMOGUMI

Kristaus krikštas (Mt 3, 13–17) Liturginis kalėdinis laikotarpis jau skaičiuoja paskutines valandas. Skambiu akordu jį užbaigia Kristaus krikšto...
video

„Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi“

Jėzus iš Galilėjos atėjo prie Jordano pas Joną krikštytis. Jonas jį atkalbinėjo: „Tai aš turėčiau būti tavo pakrikštytas, o tu ateini pas mane!“
video

Taip išsipildė pranašo žodžiai: „Jį vadins Nazariečiu“

Išminčiams iškeliavus, štai vėl pasirodo Juozapui sapne Viešpaties angelas ir sako: „Kelkis, imk kūdikį su motina ir bėk...
video

„Garbė Dievui aukštybėse“

    Anomis dienomis išėjo ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti visus valstybės gyventojus. Toks pirmasis surašymas buvo padarytas Kvirinui valdant Siriją. Taigi visi keliavo...
video

Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai

Jėzaus Kristaus gimimas        Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu; dar nepradėjus jiems kartu gyventi, Šventajai Dvasiai...